Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till programmeringsspråket Python

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till programmeringsspråket Python"— Presentationens avskrift:

1 En introduktion till programmeringsspråket Python
Python – FÖRELÄSNING 1 En introduktion till programmeringsspråket Python Peter Mozelius DSV IB910C - Multimediaprogrammering i Python

2 Python – ett programmeringsspråk
Ett interpreterat skriptspråk Utvecklat på 90-talet av Guido van Rossum Språket är inte döpt efter någon orm Öppen källkod Plattformsoberoende Versionsberoende Multimediaprogrammering i Python

3 Olika Python-versioner
Går att ladda hem från: Men se upp lite med vilken version ni väljer se kursboken Python eller Python 3K T ex så skiljer det redan för print: print ”Hallå IB910C” ver < 3 print(”Hallå IB910C”) ver 3 Multimediaprogrammering i Python

4 Multimediaprogrammering i Python
Python ver < 3 #Föreläsning1 exempel 1 #Inläsning och utskrift i Python 2.6 #Definiera main-metoden def main(): namn = raw_input('Hej, vad heter du? '); print 'Hej ' + namn + ', välkommen till DSV!'; #Anropa main main(); Multimediaprogrammering i Python

5 Multimediaprogrammering i Python
Python ver >= 3 #Föreläsning1 exempel 2 #Inläsning och utskrift i Python 3.0 #Definiera main-metoden def main(): namn = input('Hej, vad heter du? '); print('Hej ' + namn + ', välkommen!’); #Anropa main main(); Multimediaprogrammering i Python

6 Multimediaprogrammering i Python
Variabler och typning Implicit typning: Konkatenering och addition Multimediaprogrammering i Python

7 En integrerad utvecklingsmiljö
IDLE Följer med i standardinstallationen Färgning av pythonkoden Integrerad felsökning Möjlig att specialanpassa Jag ska nu visa hur man startar IDLE Multimediaprogrammering i Python

8 Multimediaprogrammering i Python
Aritmetik i IDLE – Del1 Operatorprecedens Använd paranteser när du vill ändra på operatorprecedensen Multimediaprogrammering i Python

9 Multimediaprogrammering i Python
Aritmetik i IDLE – Del2 Division i Python < ver 3 Multimediaprogrammering i Python

10 Några operatorer i Python
+ addition och konkatenering - subtraktion * multiplikation ** exponent / division % modulus < > <= >= == != and or Multimediaprogrammering i Python

11 Multimediaprogrammering i Python
Paus 15 minuter Multimediaprogrammering i Python

12 Multimediaprogrammering i Python
Funktioner Definiera funktioner som utför olika saker Multimediaprogrammering i Python

13 Att använda globala variabler
Det reserverade ordet global Multimediaprogrammering i Python

14 Multimediaprogrammering i Python
Att kolla och köra kod Så här gör du i IDLE: Multimediaprogrammering i Python

15 Att importera hjälpklasser
Externa hjälpklasser ligger i bibliotek math För saker som rör matematik import math area = math.pi * radie ** 2; random För saker som rör slumpning import random Multimediaprogrammering i Python

16 Multimediaprogrammering i Python
Slumpning i Python Från random använder i funktionen randint() Multimediaprogrammering i Python

17 Några nyttiga hjälpfunktioner
Då typningen i Python är implicit är det ibland nödvändigt att ta hjälp av funktioner som: str(inparameter) Konverterar inparametern till en sträng int(inparameter) Konverterar inparametern till ett heltal float(inparameter) Konverterar inparametern till ett flyttal Multimediaprogrammering i Python

18 Multimediaprogrammering i Python
En sammanfattning av F1 Vi försöker nu tillämpa det vi har gått igenom idag i ett litet program för division: Multimediaprogrammering i Python

19 Multimediaprogrammering i Python
Körning av F1_exempel3 Två körningar av exemplet gav: Efter föreläsningen bygger du om exemplet och funderar på hur du ska börja lösa Labb1 Multimediaprogrammering i Python

20 Multimediaprogrammering i Python
Laboration 1 En utförligare instruktion hittar du inne i vår virtuella lärplattform Moodle Multimediaprogrammering i Python

21 Lärplattformen Moodle
Börja med att skaffa dig ett konto! Multimediaprogrammering i Python

22 Multimediaprogrammering i Python
Kurshemsidan Multimediaprogrammering i Python

23 Multimediaprogrammering i Python
Tack för idag!! Multimediaprogrammering i Python


Ladda ner ppt "En introduktion till programmeringsspråket Python"

Liknande presentationer


Google-annonser