Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän kemi för BI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän kemi för BI."— Presentationens avskrift:

1 Allmän kemi för BI

2 Schema Tisdag 21/2 (13-15) V:A Torsdag 23/2 (15-17) P1 och P2
Måndag 27/2 (15-17) E:1144 och E:1145 Tisdag 28/2 (13-15) Q1 och Q2 Onsdag 14/3 (15-17) R1 och Q2 Per Boström Martin Estlund Jan-Olle Malm Johan Reimer Lasse Stenberg

3 KemIgen KemIgen

4

5 Namngivningsschema

6 Oxidationstal H2O H+ Cl- SO42- SO2
Oxidationstalet hos en atom eller molekyl är alltid 0 Summan av alla oxidationstal i en förening är 0 Summan av alla oxidationstal i en jon är lika med jonens laddning Oxidationstalet för väte är (oftast) +1 Oxidationstalet för syre är (oftast) -2 H2O H+ Cl- SO42- SO2

7 Grundämne Formel: Första bokstaven eller första bokstaven plus en till. Namn: Latinska/grekiska namnet det gavs i samband med identifikationen. Syftar ofta på utseende, egenskap eller land/område/stad. Vid enstaka tillfällen efter en berömd forskare.

8 Jon – Enkel jon (ett grundämne)
Formel: Formeln ges av grundämnets namn med laddningen given upphöjt till höger. Namn: Alla enkla positivt laddade joner har samma (svenska) namn som grundämnet har,�följt av ändelsen “-jon“. Eventuellt läggs laddningens storlek till mellan ämnet och ändelsen “-jon". Alternativt kan för positiva joner (sk katjoner) oxidationstalet med romerska siffror (utan laddningsangivelse) användas. Alla enkla negativa joner skall ha ändelsen -id som följer efter grundämnets (svenska) namn. Undantag: hydroxidjon (OH-), cyanidjon (CN-), väteperoxidjon och peroxidjon (HO2- och O22-) och azidjonen (N3-).

9 Jon – Sammansatt jon (flera grundämnen) - Formel
Skriv elementbeteckningar för vad jonen innehåller plus laddningen uppe till höger. Den positiva (minst elektronegativa) delen står först och är centralatom. �Övriga atomer kallas ligander. Sammansatta positiva joner: Det finns ett fåtal viktiga som: H3O+ (här är dock syre centralatom) och NH4+. Sammansatta negativa joner: Centralatomen (den minst elektronegativa delen) står alltid först och därefter liganderna.

10 Jon – Sammansatt jon - Namn
Sammansatta negativa joner: Namnges genom att man först räknar upp antalet ligander i bokstavsordning (di-, tri-, tetra-, penta-, hexa- etc) följt av ligandnamnet �(är liganden negativ får den ändelsen –o). Centralatomens namn sätts sist och härstammar från elementets latinska/grekiska namn och skall�följas av ändelsen -at (eller ibland på svenska -it). Jonladdningen alternativt centralatomens oxidationstal anges inom parentes före ändelsen -jon. Sammansatta positiva joner: Därefter kommer centralatomens (svenska) namn utan ändelse. Namnet avslutas med laddningens storlek med arabiska siffror alternativt centralatomens oxidationstal med romerska siffror. Undantag: oxoniumjon (H3O+) och ammoniumjon (NH4+).

11 Förening - Binär Formel:
En binär förening består av två atomslag, men kan innehålla flera atomer. Den positiva (minst elektronegativa) atomen kommer först och därefter den negativa. Sammansättningen anges med nedsänkta siffror (ettor utelämnas), t ex NaCl och Fe2O3. Namn: Det positiva (minst elektronegativa) atomslaget kommer först i namnet och är identiskt med det svenska elementnamnet. Därefter kommer det negativa atomslaget som namnges som en enkel negativ jon. Sammansättningen anges antingen med räkneprefixen di-, tri-, tetra- etc eller med hjälp av den positiva atomens oxidationstal.

12 Förening - Ickebinär Formel:
Grundregeln är att den positiva delen kommer först och därefter den negativa. Den negativa delen är ofta en sammansatt jon. Sammansättningen anges som tidigare fast med ( ) runt den sammansatta jonen om det finns mer än en. Exempel: Na2SO4, Na2SO3, Ca3(PO4)2, NH4NO3. I formeln för oorganiska oxosyror (innehåller syre) sätts väten alltid först (dessa sitter på syreatomerna), t ex H2SO4, H3PO4 och HClO4. Namn: Den positiva atomens (svenska) namn (samma som elementets) kommer först och därefter den negativa sammansatta jonens namn (med ändelsen -at eller eventuellt -it).

13 Komplex - neutralt Består av elektropositiv centralatom och flera ligander. Formel I formeln kommer först centralatomen och därefter liganderna. Finns både laddade och oladdade ligander kommer de laddade först och därefter de oladdade. Dessa båda grupper ordnas i förekommande fall inbördes efter bokstavsordning. Namn Vid namngivning av komplex generellt gäller att först kommer ligandernas namn (med ändelsen –o för negativa) ordnade efter bokstavsordning oberoende av om de är laddade eller neutrala. Sist kommer centralatomens namn vilket, för neutrala och positiva komplex, är identiskt med elementnamnet.

14 Komplex - Positivt Formel
I formeln kommer först centralatomen och därefter liganderna. Finns både laddade och oladdade ligander kommer de laddade först och därefter de oladdade. Dessa båda grupper ordnas i förekommande fall inbördes efter bokstavsordning. Namn Vid namngivning av komplex generellt gäller att först kommer ligandernas namn (med ändelsen –o för negativa) ordnade efter bokstavsordning oberoende av om de är laddade eller neutrala. Sist kommer centralatomens namn vilket, för neutrala och positiva komplex, är identiskt med elementnamnet.

15 Komplex - Negativt Formel
I formeln kommer först centralatomen och därefter liganderna. Finns både laddade och oladdade ligander kommer de laddade först och därefter de oladdade. Dessa båda grupper ordnas i förekommande fall inbördes efter bokstavsordning. Namn Vid namngivning av komplex generellt gäller att först kommer ligandernas namn (med ändelsen –o för negativa) ordnade efter bokstavsordning oberoende av om de är laddade eller neutrala. Sist kommer centralatomens namn med ändelsen –at


Ladda ner ppt "Allmän kemi för BI."

Liknande presentationer


Google-annonser