Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frakturklassificering av distala radiusfrakturer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frakturklassificering av distala radiusfrakturer"— Presentationens avskrift:

1 Frakturklassificering av distala radiusfrakturer
Varför?

2 Frakturklassificering av distala radiusfrakturer
Därför att klassificering: Kan underlätta beslut om behandling. Kan prognostisera slutresultatet. Underlättar jämförande studier.

3 Frakturklassificering av distala radiusfrakturer
Klassificerings system bl a: Frykman 1967 Melone 1991 Fernandez 1991 Older Weber/AO Salter-Harris

4 Frykman classification 1967
Distal Ulna Fraktur: No Yes Extraarticulär  I II Intraarticulär i handled III IV Intraarticulär i DRU led V VI Intraarticulär i handled + DRU VII VIII

5 Melone Classification
Minimalt dislocerad / Stabil II Komminut / Stabil Dislocerat medialt komplex  Dorsalt: die-punch, Barton Volart: Smith 2 III Dislocerat medialt komplex som ett fragment,  Dislocerade radiala skaft fragment IV Separation el rotation av mediala fragment  Extensiv skada på mjukdelar eller periartikulärt 

6 Fernandez klassificering 1991
Böjning Ett metafyscortex dras isär (Colles and Smith fractures), och motsatt cortex blir komminut 2 Skuvning Fraktur genom ledyta: Barton's; omvänd Barton's styloid process fraktur, enkel ledytefraktur. 3 Kompression Fraktur i ledytan med kompression av subkondralt and metafysärt ben (die-punch); intraarticulär komminut fraktur. 4 Avulsion Fraktur av ligamentfästet på ulna and radius styloid; radiocarpal fraktur-dislokation. 5 Kombina-tioner Kombination av dessa typet; Hög energi skador.

7 AO/Weber/ASIF klassificering

8 AO/Weber/ASIF klassificering
Extra-articulär metafys fraktur A1 Isolerad distal ulna A2 Enkel Radius fraktur A3 Radius fraktur med metafys kompression B Intra-articular Kantfraktur (Ett cortex intakt) B1 Radius styloid (Chauffeurs) B2 Dorsal kant (Dorsal Barton) B3 Volar kant (Volar Barton) C Komplex Intra-articular (epiphys and metaphys) C1 Radiocarpal leden kongruent C2 Ledytan dislocerad C3 Diafys+-metafys

9 AO/Weber/ASIF klassificering

10 Modifierad AO klassifikation
A: Extra-artikulära B: Partiellt artikuära B1: Radius styloid B2: Dorsal rim B3: Volar rim B4: Die punch C: Komplett artikulära

11 Modifierad AO klassifikation
A: Extra-artikulära B: Partiellt artikuära B1: Radius styloid B2: Dorsal rim B3: Volar rim B4: Die punch C: Komplett artikulära Aaaaasch inte så farligt! Beeeeesvärligt! Bentley-chaufför Barton dorsal Barton volar Bål skål med punch Ceee det var inte bra!

12 A 1 - 3 1 2 3 A1 A 2 A 3

13 A 1 - 3 A1 A 2 A 3

14 AO A A1.1 A1.2 A 1.3

15 A 1.1. – 1.3. 1 2 3 1 1 1 A1.1 A1.2 A 1.3

16 B1- 3 B1 Chauffeur’s B2 Dorsal Barton B3 Volar Barton

17 B1- 3 B1 Chauffeur’s B2 Dorsal Barton B3 Volar Barton

18 C Frakturer C Frakturer

19 C Frakturer

20 C Frakturer

21 Die-punch B1.3 ?

22 Stabila frakturer 23 A2 23 A3

23 Instabila frakturer 23 B3 23 B2 23 B1

24 Instabila frakturer 23 C1 <


Ladda ner ppt "Frakturklassificering av distala radiusfrakturer"

Liknande presentationer


Google-annonser