Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till referensgruppsmötet den 11 juni 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till referensgruppsmötet den 11 juni 2013."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till referensgruppsmötet den 11 juni 2013

2 Dagordning Inledning Kort återblick Återkoppling kapitlet signaler Fika Presentation av regelförslag för kapitlet växling Eventuella frågor Avslut

3 Vad har hänt sedan sist? Ny medarbetare Revision

4 Revisionen Hur uppfattar du ditt ansvar i referensgruppen? Hur får du del av information som rör projektet? Är synpunkter som du lämnar diskuterade och förankrade i ditt företag eller i din myndighet?

5 Revisionen Hur beaktar Transportstyrelsen de synpunkter du lämnar?

6 Revisionen Projektet löper över flera år, har du identifierat några risker i projektet?

7 Revisionen Varför starta med kapitel 4? Hantera risker

8 Synpunkter på signalkapitlet

9 TSD Drift och trafikledning

10 Vem ska ha vad?

11 Vem framför tåget?

12 Verksamhetsutövaren 13§ Verksamhetsutövare som framför tåg ska ha säkerhetsbestämmelser som anger hur främre och bakre änden på ett tåg indikeras.

13 Språket i den omarbetade JTF:en

14 Signalering signalering [siŋnalẹ:riŋ] subst. handlingen att signalera http://lexin.nada.kth.se/lexin/# signalering, överförande av meddelanden på optisk, akustisk eller teleteknisk väg. http://www.ne.se/

15 JTF - inga krav på tekniska normer

16 Borttagna paragrafer 1 7 § Infrastrukturförvaltaren ska ha säkerhets- bestämmelser om vilka signalinrättningar och tavlor som ska vara märkta med en beteckning som gör det möjligt att identifiera signalinrättningen eller tavlan. 7 § … signalinrättningar och tavlor som är märkta med en beteckning…

17 Borttagna paragrafer 2 11 § Infrastrukturförvaltaren ska ha säkerhets- bestämmelser om vilka signalinrättningar och tavlor som ska omfattas av ett tågskyddssystem. 11 § …som beskriver vilka signalinrättningar och tavlor som omfattas av ett tågskyddssystem.

18 Rubrikerna Klargörande kapitelrubrik En intresseväckande övergripande rubrik En minst lika intresseväckande underrubrik

19 Förslag kapitel Växling

20 Rubriker i kapitlet: Allmänt Säkerhetsbestämmelsernas omfattning Krav på säkerhetsbestämmelser Växlingens gräns mot linjen på en driftplats Växlingens bemanning Inför start av växling Hastighet och samtidiga verksamheter Passage av signalinrättning eller tavla som betyder stopp Avsluta växling

21 Förslag kapitel växling 1 § Detta kapitel innehåller föreskrifter om växling. 2 § Växling ska alltid framföras med en hastighet som är anpassad till trafik- och siktförhållanden. 3 § Verksamhetsutövare ska ha säkerhetsbestämmelser om växling. Säkerhetsbestämmelserna ska minst omfatta det som anges i 4 – 10 §§.

22 Förslag kapitel växling 4 § Säkerhetsbestämmelserna ska ange var gränsen för växling mot linjen går på en driftplats. Säkerhetsbestämmelserna ska även ange de villkor som ska vara uppfyllda för att en växling ska få passera gränsen.

23 Förslag kapitel växling 5 § Säkerhetsbestämmelserna ska ange de funktioner med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten som ska finnas vid växling. Säkerhetsbestämmelserna ska även ange hur arbetsuppgifterna fördelas mellan funktionerna.

24 Förslag kapitel växling 6 § Säkerhetsbestämmelserna ska ange de villkor som ska vara uppfyllda innan en växling startar. Säkerhetsbestämmelserna ska även ange vilka uppgifter verksamhetsutövaren som ska genomföra en växling ska meddela infrastrukturförvaltaren.

25 Förslag kapitel växling 7 § Det ska finnas säkerhetsbestämmelser om anpassning av hastigheten enligt 2 § och om den högsta tillåtna hastigheten vid växling. 8 § Säkerhetsbestämmelserna ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att en växling ska få pågå samtidigt som det pågår andra färder eller skyddsformer.

26 Förslag kapitel växling 9 § Säkerhetsbestämmelserna ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att en växling ska få passera en signalinrättning som visar en signalbild som betyder stopp. Säkerhetsbestämmelserna ska även ange de villkor som ska vara uppfyllda för att en växling ska få passera en tavla som betyder stopp. 10 § Säkerhetsbestämmelserna ska ange de villkor som ska vara uppfyllda innan en växling avslutas.

27 Slutligen Synpunkter på kapitlet växling lämnas senast den 6 september 2013 Kapitlet tågfärd är klart för avstämning den 14 oktober 2013 Fortsätta med överlämningsmöten?

28 Slut för idag


Ladda ner ppt "Välkomna till referensgruppsmötet den 11 juni 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser