Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TI-82/84.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TI-82/84."— Presentationens avskrift:

1 TI-82/84

2 Mata in funktion Tryck [ Y= ]
Mata in önskad funktion vid \Y1= Jag väljer funktionen Tryck [ GRAPH ] (Nu bör du se grafen av din funktion) Tryck [ WINDOW ] för att bestämma intervall på x- och y-axlarna.

3 Bestämma funktionsvärde vid givet x-värde
Se till att det finns en funktion vid \Y1= För att se funktionens värde där x = 2 gör så här: Tryck [ VARS + Y-VARS + ENTER ] Tryck [ ENTER ] Tryck sedan så att det ser ut så här: Y1(2) Räknaren svarar med att visa funktionsvärdet (Y) där x = 2.

4 Bestämma derivatans värde vid givet x-värde
Se till att det finns en funktion vid \Y1= För att se derivatans värde där x = 2 gör så här: Tryck [ MATH ENTER ] Mata sedan in X, Y1 och 2 på rätt plats. (Tyvärr olika på olika versioner av räknaren.) Tryck [ ENTER ] Då kan det t. ex. se ut så här:

5 Bestämma en integral mellan två x-värden
Se till att det finns en funktion vid \Y1= För att se integralens värde mellan x = 2 och x = 4 gör så här: Tryck [ MATH ENTER ] Mata sedan in X, Y1, 2 och 4 på rätt plats. (Tyvärr olika på olika versioner av räknaren.) Tryck [ ENTER ] Då kan det t. ex. se ut så här:

6 Använda funktionen SOLVE
Funktion som skall lösas: Tryck [MATH + ALPHA + B] Tryck [”Pil upp”] Tryck [CLEAR] för att ta bort ev. tidigare inmatning Mata in vid eqn: 0 = 3 * 1,2^(x/2)-7 Tryck [ENTER] Tryck [ALPHA + SOLVE] Då bör det se ut så här x ≈ 9,295

7 Använda funktionen SOLVE (forts.)
Funktion som skall lösas: Testa ditt svar genom att mata in följande: Kan se olika ut på olika versioner av räknaren. Det ser ut att stämma!


Ladda ner ppt "TI-82/84."

Liknande presentationer


Google-annonser