Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU"— Presentationens avskrift:

1 Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU
Utlandsstudier Vid en arbetsmarknadsmässa för Ingenjörsutbildningar i år ställdes frågan till företagsrepresentanterna: ”Om ni skulle rekommendera en enda sak till oss studenter att göra för att öka vår anställningsbarhet, vad skulle det vara?” ”Studera utomlands – det spelar mindre roll vad ni läser – det viktiga är att ni får ett annat perspektiv!” Lennart Johansson alt Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU

2 Avtal vid Umeå universitet
Kenneth Swedlund, Turkiet Design

3 Övriga bilaterala institutionsavtal
Avtal inom teknisk- naturvetenskaplig fakultet fördelat på länder och avtalstyp ( ) Centrala avtal Erasmus Nordplus Fakultetsavtal Övriga bilaterala institutionsavtal Linnaeus-Palme Totalt Belgien 4 Bulgarien 1 Finland 2 3 Frankrike 18 19 Grekland Island Italien 6 Nederländerna 7 Polen 5 Portugal Rumänien Spanien 8 Storbritannien 9 Tjeckien Turkiet 21 Tyskland 41 Ungern Österrike Indien Japan Jordanien Kanada Kina Laos Lettland Norge Ryssland Schweiz Vietnam 142 10 165 Datum Sidfot

4 Balans studentutbyte UMU 2004-2011
Datum Sidfot

5 Att åka som Free-Mover Fördelar Nackdelar Du åker dit du vill
Du konkurerar inte om ett fåtal studieplatser Du får organisera det mesta själv Du kan behöva betala studieavgifter Ingen extra service vid det utländska studiesätet Sabina Ausfelt, Kanada Juridik

6 Att åka inom avtal Fördelar Nackdelar
Du får mycket hjälp, både hemma och vid partneruniversitetet Du betalar normalt sett inga studieavgifter De flesta partneruniversiteten har erkänd kvalité och ett brett eller anpassat kursutbud. Kolla in STARS – reseberättelser från tidigare utbytesstudenter! STARS läggs ner, ingen ersättare i pipeline! Begränsningar i antalet lärosäten och studieplatser som erbjuds Konkurrens om vissa attraktiva platser Eva Tiselius Australien Ekonomi

7 Institutionsavtal Erasmus
EU/EES-länder Lifelong Learning Programme or LLP Erasmus Regler för Erasmus du ska vara inskriven vid Umeå universitet och ha läst minst ett år vid ett svenskt universitet/högskola. utbytesstudierna ska bedrivas under minst tre månader upp till ett år. du ska inte betala terminsavgifter vid det utländska universitetet. du erhåller ett stipendium på ca kronor. du kan ta med ditt studiemedel från CSN under utlandstudieperioden. du ska kunna tillgodoräkna sig studieperioden utomlands. Kontakt: Institutionens internationella kontaktperson Ansökning i allmänhet två ggr per år: 15 mars och 15 oktober

8

9 Kontaktpersoner vid ämnesinstitutioner
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontaktperson: Lennart Johansson Telefonnummer: E-post: Arkitekthögskolan Kontaktperson: Katrin Holmqvist-Sten Telefonnummer: E-post: Biologi, Ekologi, Environmental Science (EMG) Kontaktperson: Katarina Stenman Telefonnummer: E-post: Biomedicin Kontaktperson: Erik Lundgren Telefonnummer: E-post: Datavetenskap Kontaktperson: Frank Drewes Telefonnummer: E-post: Designhögskolan Kontaktperson: Birgitta Nordholm Telefonnummer: E-post: Fysiologisk botanik Kontaktperson: Jan Karlsson Telefonnummer: E-post: Fysik Kontaktperson: Roger Halling Telefonnummer: E-post: Företagsekonomi, USBE (utresande) Kontaktperson: Susanne Sarin Telefonnummer: E-post: Företagsekonomi, USBE (inresande) Kontaktperson: Rebecca Arklöf Telefonnummer: E-post: Geografi, geovetenskap (EMG) Kontaktperson: Tord Andersson Telefonnummer: E-post: Kemi Kontaktperson: Vakanr Telefonnummer: xx xx E-post: Matematik och matematisk statistik Kontaktperson: Per Bylund Telefonnummer: E-post: Miljö- och hälsoskydd (EMG) Kontaktperson: Katarina Stenman Telefonnummer: E-post: Molekylärbiologi Kontaktperson: Mikael Wikström Telefonnummer: E-post: E-post för studenter: Rymdfysik Kontaktperson: Victoria Barabash E-post: Statistik Kontaktperson: Göran Arnoldsson Telefonnummer: E-post: Strålningsvetenskap Kontaktperson: Anna Wernblom Telefonnummer: E-post: Tillämpad fysik och elektronik Kontaktperson: Li Liu Telefonnummer: E-post: Aron Thelin Praktik, Spanien

10 Att åka inom avtal Centrala avtal Fakultetsavtal
Nordamerika, Oceanien och Europa Behörighet: ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa Få dina utbytesstudier tillgodoräknade Kontakt: Din institutions eller fakultets kontaktperson. Nordamerika, Oceanien och Europa Behörighet: ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa Få dina utbytesstudier tillgodoräknade Kontakt: Helena Gradin och Jenny Ahlinder Hagberg på Studentcentrum/International Office. Sista ansökningsdag 15 nov för år 2012/2013 Erik Ortman Taiwan Interaktion & Design

11 Urvalsregler för de centrala och fakultetsanknutna utbytesplatserna
Studietakt vid Umeå universitet (max 2 poäng) Studentens studietakt (antalet högskolepoäng som studenten registrerats på i förhållandet till antalet faktiskt avklarade högskolepoäng): procent: 2 poäng procent: 1 poäng 0-74 procent: ej behörig till utbytesstudier via de centrala avtalen Avklarade högskolepoäng vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 2 poäng) Minst 60 högskolepoäng avklarade: 2 15-59 högskolepoäng avklarade: 1 0-14 högskolepoäng avklarade: ej behörig till utbytesstudier via de centrala avtalen Motivering (max 4 poäng) Studentens motivering av sitt förstahandsval av partneruniversitet. Motivering universitet (varför universitetet skulle passa studenten och passa in i hans/hennes utbildning): max 3 poäng Exempel på passande kurser/avsedd ämnesinriktning från partneruniversitetet: 1 poäng Buddy Programme (max 2 poäng) Gruppledare i Buddy Programme: 2 poäng Deltagande i Buddy Programme som buddy: 1 poäng Ej deltagande i Buddy Programme: 0 poäng Övrigt engagemang (max 3 poäng) Övrigt engagemang i studentförening eller utanför studierna. Studenten måste beskriva sitt engagemang samt motivera varför det gör honom/henne till en lämplig utbyteskandidat. Engagemang i studentförening och /eller utanför studierna: max 3 poäng Komplett inkommen ansökan (max 1 poäng) Komplett inkommen ansökan: 1 poäng Ej komplett inkommen ansökan (alternativt sent inlämnad ansökan och/eller bilagor): 0 poäng Max 14 poäng kan fås för ansökan. Vad som händer om två eller fler studenter uppnår samma totalpoäng: 1. Man ser till urvalskriterierna i den ordning de står uppräknade: Man jämför först studietakt. Om poängen där är desamma går man över till antalet avklarade högskolepoäng. Om poängen där är desamma går man över till ansökans motivering och så vidare. 2. Om två eller flera studenters totalpoäng är densamma efter genomgång av alla kriterier löses rangordningen mellan dem genom lottning. Jonas Berggren, Ekonomi, Kina

12 Att åka inom avtal north2north Nordplus/Nordtek
Norden, Kanada, USA (Alaska), Ryssland Du kan söka om du är student på grundnivå eller avancerad nivå. Du som läser kurser/program med betoning på den nordliga och arktiska regionen prioriteras. Svenska Institutet som finansierar stipendiet inom programmet svarar för det slutliga urvalet av stipendiater inom programmet. I övrigt gäller: att ditt utbyte är 1-2 terminer långt (kortare utbyten kan beviljas i undantagsfall) att du genomfört ett år av utbildningen innan du åker att du skriver en reserapport som innehåller resultat och erfarenheter av utlandsvistelsen Sista ansökningsdag för utbytesplatser inom north2north är den 15 februari varje år, då komplett ansökan ska lämnas till International Office (Helena Gradin eller Jenny Ahlinder Hagberg). Norden och Baltikum Du som är student på grundnivå kan söka en utbytesplats inom Nordplus. Du kan ansöka och beviljas mobilitetsstipendium oberoende av din nationalitet. I övrigt gäller: att du inte ska behöva betala studieavgifter till det universitet du åker till (kåravgifter och liknande kan du behöva betala) att du genomfört ett år av utbildningen innan du åker/120hp för nordtek att du skall bo på studieorten att du skriver en reserapport som innehåller resultat och erfarenheter av utlandsvistelsen Kontakt: Helena Gradin på Studentcentrum/International Office. Ida Boman Statskunskap Polen

13 Institutionsavtal Erasmus
Att åka inom avtal Linneus - Palme Institutionsavtal Erasmus Utvecklingsländer Du kan söka om du är student på grundnivå eller avancerad nivå. Den institution som du åker ut med väljer själva vilka studenter de skickar. I övrigt gäller: att ditt utbyte är 1-2 terminer långt (kortare utbyten kan beviljas i undantagsfall) att du genomfört ett år av utbildningen innan du åker att du skriver en reserapport som innehåller resultat och erfarenheter av utlandsvistelsen Kontakt: Monika Larsson på Studentcentrum/International Office. EU/EES-länder Lifelong Learning Programme or LLP Erasmus Regler för Erasmus du ska vara inskriven vid Umeå universitet och ha läst minst ett år vid ett svenskt universitet/högskola. utbytesstudierna ska bedrivas under minst tre månader upp till ett år. du ska inte betala terminsavgifter vid det utländska universitetet. du erhåller ett stipendium på ca kronor. du kan ta med ditt studiemedel från CSN under utlandstudieperioden. du ska kunna tillgodoräkna sig studieperioden utomlands. Kontakt: Institutionens internationella kontaktperson

14 Minor Field Studies (MFS)
För att beviljas MFS-stipendium måste du: · Ha tagit minst 150 högskolepoäng (100 poäng) vid utresan · Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. · Du som kommer från ett annat nordiskt land och inte är svensk medborgare ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år · Ha goda kunskaper i engelska och i vissa fall även i franska, spanska eller portugisiska · Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå · Inte beviljats MFS-stipendium tidigare För att få MFS-stipendium krävs att du: · studerar en fråga relaterad till utvecklingsprocessen · att fältstudien äger rum i ett utvecklingsland under minst två månader · MFS-uppsatsen ska skrivas på engelska, franska, portugisiska eller spanska · Du som skriver ska ha en handledare i Sverige och en kontaktperson i fält · Du ska vara försäkrad, vilket din institution ansvarar för · Alla som beviljas MFS-stipendium ska delta i en två dagars obligatorisk förberedelsekurs

15 Praktik i utlandet Praktikstipendier
Inom Europa har du möjlighet att ansöka om ett praktikstipendium via Erasmusprogrammet. När du ordnat din praktikplats vänder du dig till International Office för att få mer information om hur du ansöker om stipendiet. Ansökningar om Erasmuspraktikstipendiet tas emot löpande under läsåret. Du kan även läsa mer om denna möjlighet på Internationella programkontorets hemsida. Sidas resestipendium riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner. Witec vänder sig till kvinnliga studenter inom naturvetenskap, teknik och IT med möjligheter till praktikplats på företag i Europa. IASTE hanterar praktikplatser inom främst teknik, naturvetenskap, arkitektur, medieteknik och ekonomi. Inom Norden har du möjlighet att få ett stipendium genom Nordplusprogrammet. När du ordnat din praktikplats vänder du dig till International Office. AISEC är en internationell studentorganisation som erbjuder olika möjligheter till internationella erfarenheter och praktik. Du kan läsa mer om AISEC på deras egen webbsida.

16 Informationslänkar:


Ladda ner ppt "Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU"

Liknande presentationer


Google-annonser