Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1900-talets historia Första Världskriget 1914-1918.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1900-talets historia Första Världskriget 1914-1918."— Presentationens avskrift:

1 1900-talets historia Första Världskriget

2 Krigets orsaker Befolkningsökning i Tyskland. Mellan ökade befolkningen med 100%! Tysklands industriproduktion ökade fyrfaldigt. Råvarorna tog slut! Tyskland moderniserade sin flotta och armé.

3 Krigets orsaker

4 England, Frankrike och Ryssland kände sig hotade!
Englands flotta hade varit den största i världen –nu byggde Tyskland en som var större! Frankrike hade förlorat landskapen Alsace och Lorraine 1870 till Tyskland. Varför byggde Tyskland en starkare Armé? Ryssland skulle bli avskuret från övriga Europa om Tyskland blev för starkt!!

5 Men Tyskland tyckte…. Att Tyskland var instängt mellan tre stormakter.. Att det behövdes nya landområden för den stor befolkningen.

6 Allianserna bildas! För att bli starkare i ett eventuellt krig började Europas länder bilda försvarsallianser. Allianserna skulle avskräcka andra från att starta krig!

7 Ententen De stormakter som kände sig hotade av Tyskland var.. England
Frankrike Ryssland

8 Trippelalliansen! De här länderna delade av Östeuropa från Västeuropa.
Tyskland Österrike –Ungern Italien

9 Trippel Alliansen delar av Europa…

10 Schlieffenplanen Ententen utgjorde ett hot mot Tyskland.
Man utarbetade en plan för hur man skulle undvika att slåss med både Ryssland, Frankrike och England samtidigt. Planen gick ut på att först besegra Frankrike, sen kunde man anfalla Ryssland…

11 Andra länder som påverkade…..
Serbien ville att Bosnien skulle bli Serbiskt. Serbien och Ryssland hade starka band genom religionen. Bosnien tillhörde Österrike – Ungern. Neutrala länder var USA och Belgien.

12 ”Skotten i Sarajevo” Österrikes Kronprins lönnmördas 28Juni 1914.
Slaviska nationalister ligger bakom mordet. De vill starta ett krig mellan Österrike och Ryssland.

13 ”Svarta Veckan” Österrike vill skicka folk till Serbien för att döma de som planerat mordet. Serbien vägrar. Österrike –Ungern förklarar krig mot Serbien. Ryssland mobiliserar för att hjälpa Serbien. Tyskland förklarar krig mot Ryssland och Frankrike. Storbritannien förklarar krig mot Tyskland! PUUUHHH!

14 Kriget Under Svarta veckan verkställs Schlieffenplanen. Tyskland anfaller Frankrike genom Belgien. Tyskland tror att kriget ska vara klart efter sex veckor. Storbritannien tror att det ska ta slut för Jul.. Båda hade fel….Väldigt fel…

15 Kriget är ett modernt krig!
Kulsprutor skördar tusentals liv. Skyttegravskrig = fronten rör sig nästan ingenting. Stridsgaser sätts in för att döda fienden i deras skyttegravar. Flygplan används för att bomba och spana. Ubåtar sänker handelsfartyg på atlanten. Stridsvagnen skapas.

16 Kriget är ett modernt krig!

17 Schlieffenplanen misslyckas!
Kriget blir ett tvåfrontskrig! Västfronten: Skyttegravskrig i Belgien och Frankrike från Nordsjön till Schweiz. Östfronten: Krig mot Ryssarna. P.g.a. oroligheter i Ryssland (Ryska revolutionen) Sluter Ryssland fred med Tyskland.

18 Separatfreden i Brest - Litovsk
Ryssland mister en del av sina värdefullaste områden till Tyskland. Finland, Estland, Lettland och Ukraina blir självständiga stater (tillhörde tidigare Ryssland).

19 USA går med i kriget

20 USA går med i kriget! Alltför många Amerikanska handelsfartyg sänktes av Tyskland. USA hade lånat Pengar till Storbritannien och Frankrike. (Om de förlorade kriget skulle de inte kunna betala tillbaka.)

21 Slutet på kriget Vapenstillestånd i november 1918.
9 miljoner döda, 20 miljoner sårade. Fred slöts i en järnvägsvagn i Versailles 1919. Tyskland förlorade kriget. Fick betala ett enormt skadestånd. Tyskland utpekades som de som startat kriget. ”Orättvist!” ansåg tyska folket.

22 Resultatet av kriget Kejsarmakten i Österrike upphör efter 600 år.
Tsaren av Ryssland störtas 1918. Polen, Tjeckoslovakien och Jugoslavien blir självständiga stater. Frankrike och Italien får naturliga gränser. Nationernas Förbund bildas för att förhindra nya världskrig.

23 Problem med freden Många Tyskar var uppväxta och bodde kvar i de nya länderna Polen och Tjeckoslovakien, samma sak i Rumäinen och Bulgarien. Tyskland ansåg att gränsdragningarna efter kriget var orättvisa….

24 Mellankrigstiden -Förintelsen!
Enorm arbetslöshet i hela världen. Enorm inflation i Tyskland. Missnöje med Versailles freden. Kristallnatten. På order av Hitler förstörs Judiska butiker och Synagogor över hela Tyskland. Detta är ett av de första stegen mot ”den slutgiltiga lösningen” -Förintelsen!

25 Sovjetunionen 1917 störtas Tsaren av Bolsjevikerna.
Lenin tar makten. Ryssland blir Kommunistiskt. Vid Lenins död tar Joseph Stalin makten. Med järnhand styr han sovjetstaten. Oliktänkare arresteras, mördas eller sänds till Gulag-arkipelagen. (Arbetsläger i Sibirien). Människans fria vilja är underordnad staten.

26 Joseph Stalin "When you kill one, it is a tragedy. When you kill one million, it is but a statistic.” -Stalin

27 Inga flygplan! Inga Ubåtar!
Detta har hänt… Versaillesfreden. Tyskland förlorade Alsace och Lorraine. Tyskland förbjöds att ha stor Armé, dessutom… Inga flygplan! Inga Ubåtar! Gigantiskt krigsskadestånd till övriga länder. Förändrade gränser i Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien.

28 Sammanfattning av Versailles freden

29 Tyskland är besviket Tyskland var utfattigt efter kriget. Man tryckte nya sedlar. ( Inflation! –Priserna steg) Tyska socialister drömde om revolution. Miljoner tyskar ansåg att freden i Versailles var orättvis. Man var tvungna att betala krigskade- skadestånd.

30 Världsekonomin i kris 1929 sker en Börskrasch i USA.
Handeln mellan länder minskar. Stor arbetslöshet i alla drabbade länder. Hungersnöd och hopplöshet breder ut sig.

31 Tyskland National Socialistiska Arbetarpartiet (NSDAP) får allt fler väljare. Partiets ledare Adolf Hitler hade tre budskap som han sammanfattade till ” Judarna var orsaken till att man förlorade kriget och att Tyskland blev fattigt. Judarna måste bort.”

32 1933 tar Hitler makten och blir Rikskansler.
Rikskanslern får rätt att stifta egna lagar utan att riksdagen får säga emot. Alla fackföreningar och politiska partier förbjuds. (Utom Nazisterna) Alla politiska motståndare skickas till kocentrationsläger.

33 ”De lögner en politiker använder ska vara stora lögner
”De lögner en politiker använder ska vara stora lögner. Smålögner känner vanligt folk igen för de brukar själva småljuga,… de kan inte få in i sina huvuden att andra kan ha fräckheten att förvrida verkligheten så enormt.” – Adolf Hitler.

34 Nazismens Ideologi Den ariska rasens överhöghet. (Rent blod, rangordning av raser.) Antisemitism: Man anklagade judarna för kapitalism, utsugning och att de planerade att ta över världsherraväldet. Kommunisthat.

35 Nazistisk propaganda affisch
”Bolsjeviken utan förklädnad” Bilden symboliserar att kommunism och judendom är samma sak –och lika ond och lömsk… Ganska intressant tanke… Men….. Judar var impopulära i Sovjetunionen också!

36 Nazismens Ideologi Livsrum. Tysklands befolkningsökning krävde plats. Tyskland skulle expandera österut. Östeuropa skulle förslavas. Folkviljan. Folk påstods ha en enda vilja som endast Hitler kunde uttolka. Diktatur. ”Ett folk, ett land, en ledare” Hitlermyten. En enkel tysk soldat, Geni , outtröttlig, den som uttolkade folkviljan.

37 ”Den slutgiltiga lösningen”
Nazistpropagandan påverkade folket. Judehatet bredde ut sig. Judar förbjuds att gå i skola, ha affärer m.m. Massdeportationer till ”Arbetsläger”. Industrialiserat massmord! -Avhumanisering, rakning, nummer, likadana kläder. -Långt mellan beslutsfattare och de som utförde dödandet.

38 Italien Benito Mussolini, ledare för Fascistpartiet tar makten.
Fascisterna hatade Kommunister, socialister och fackföreningar. Fascismen drömde om Italien skulle bli lika mäktigt som romarriket.

39 Spanien Inbördeskrig 1936. Armén gör uppror under General Franco.
Hitler och Franco Inbördeskrig Armén gör uppror under General Franco. Folkfronten –de liberala och socialistiska partierna tar upp kampen mot Franco för demokratin. Hitler och Mussolini stöder Franco med vapen och trupper. Katolska kyrkan förlorar sin makt.

40 Anschluss Österrike blir en del av Tyskland
Hitler bygger upp den tyska krigsmakten, trots att det är förbjudet i Versaillesfördraget. 1938 marscherar tyska trupper in i Österrike. Många är positva. England och Frankrike protesterar svagt.

41 Tjeckoslovakien Många tyskar bor i Tjeckoslovakien p.g.a. Versaillesfördraget. Hitler hotar Tjeckoslovakiens president med att bomba Prag, om inte Tyskland får delar av landet. Hitler fick som han ville och hotar Polen på samma sätt… Frankrike och Storbritannien hotar med krig om Hitler anfaller Polen…

42 Sammanfattning Sovjetunionen,Tyskland, Spanien och Italien styrdes totalitärt. Massarbetslöshet och Inflation. Förintelsen startar genom avhumanisering och förföljelser av Judar. Tyskland utvidgar sitt Livsrum. Allianserna från första världskriget finns fortfarande. Kriget närmar sig……

43 Andra världskriget 1939-1945 Blixtkrig i öst och väst!
Operation Barbarossa -Anfall mot Sovjetunionen. Pearl Harbour -Kriget blir världskrig. D-dagen Atombomben -Slutet på kriget. Krigets resultat.

44 Detta har hänt… Sovjetunionen,Tyskland, Spanien och Italien styrdes totalitärt. Massarbetslöshet och Inflation. Förintelsen startade genom avhumanisering och förföljelser av Judar. Tyskland utvidgar sitt Livsrum. Allianserna från kriget finns fortfarande. Kriget närmar sig……

45 Tysklands bundsförvanter
Italien Japan Rumänien Ungern Bulgarien Albanien Kroatien = Axelmakterna

46 De allierade Storbritannien USA Sovjetunionen Frankrike Kanada Kina
Australien Nya Zeeland Syd Afrika

47 Världskriget Allianser på Tysklands sida:
Molotov-Ribbentrop –pakten = Tyskland och Sovjet. Stålpakten= Tyskland och Italien. Axelmakterna = Tyskland, Italien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Albanien och Kroatien. Tyskland och Japan var allierade. Allianser mot Tyskland: De allierade: Storbritannien, USA, Kanada, Sovjetunionen, Kina.

48 Blixtkrig i öst och väst!
Tyskland och Sovjetunionen bildade en ickeangrepps pakt: Molotov-Ribbentrop-pakten. Man lovade att inte angripa varandra vid ett eventuellt krig. I hemlighet delade man upp Östeuropa mellan sig. Båda länderna ville ha tillbaka vad de hade förlorat i Första världskriget. 1 september 1939 angrep Tyskland Polen. Storbritanniens och Frankrike gev Hitler ett ultimatum: Avbryt angreppet eller krig med oss! Andra världskriget hade börjat!!!!

49 Blixtkriget

50 Molotov – Ribbentrop-pakten
En uppdelning av Östeuropa mellan Tyskland och Sovjetunionen

51 Vinterkriget Sovjetunionen angrep Polen från Öst.
Polen delas av Tyskland och Sovjet. Estland, Lettland och Litauen blir införlivade i Sovjetunionen. Sovjet behöver en flottbas i Östersjön och kräver att Finland ska ge mark för detta. Finland vägrar och under tre månader är man i krig med Sovjet. Finland förlorar.

52 Bistånd till Finland Frivilliga soldater från hela Norden åkte till Finland för att slåss mot Sovjetunionen. Sverige skickar krigsmateriel. Storbritannien och Frankrike vill skicka trupper till Finland via Norge och Sverige. Sverige och Norge vägrar!

53 Danmark och Norge ockuperas
Danmark och Norge anfölls av Tyskland 9 april 1940. Danmark ger upp samma dag. Norge gör motstånd i 62 dagar. Man får hjälp av England och Frankrike men Tyskarna vinner. Sverige är neutralt och slipper angrepp då vi exporterar järnmalm till Tyskland. (Var vi verkligen neutrala?)

54 Anfall mot Västeuropa Frankrike angreps två månader efter att Norge och Danmark ockuperades. Angreppet skedde genom Belgien och Holland. En månad senare är Tyskarna i Paris, Frankrike ber om vapenstillestånd.

55 När Axelmakterna var som störst

56 Detta har hänt…. Tyskland har angripit sina grannar i Väst och marscherar mot Frankrike genom Holland och Belgien.. De allierade trupperna gick därefter in i Belgien för att uppta kampen på belgiskt territorium. Tyskland lyckas splittra de allierade arméerna, som tvingades evakuera den europeiska kontinenten från Dunkerque. Frankrike stod inom kort besegrat.

57 Slaget om Storbritannien
Tyskland terrorbombar London och andra engelska städer efter nederlaget vid Dunkerque. Den nye brittiske premiärministern Winston Churchill fortsatte dock kampen och Storbritannien uthärdade ett fruktansvärt tyskt luftkrig mot öarna. Under Slaget om Storbritannien sågs brittiska RAF, Royal Air Force besegra Hermann Görings Luftwaffe. Med hjälp av ny förbättrad radarteknik kunde det brittiska flygvapnet sätta in sina numerärt underlägsna flygplan vid de ställen de verkligen behövdes.

58 Europa under Hitlers fötter..
Mellan juni 1940 och juni 1941 såg det mörkt ut för alliansen. Frankrike hade kuvats, USA:s medborgare vägrade att gå med i kriget trots Roosevelts påtryckningar. Sovjetunionen hade ännu inte bytt sida och hade inga tankar på att göra det heller. Men snart så skulle det ändras.. Mussolinis Italien gått med i kriget på axelmakternas sida och gick nu till anfall mot Grekland. Det italienska anfallet misslyckades kapitalt och tysk hjälp behövdes.

59 Operation Barbarossa ”Den stora planen”
Syfte: Att krossa Sovjetunionen och att erövra oljekällorna i främre Asien. Genomfördes som en kniptång. En styrka angrep Sovjet från Europa, en Styrka angrep från Nordafrika via mellersta östern.

60 Kniptången OLJA!

61 General Vinter Tyskland har långa transportvägar för reservtrupper och förnödenheter. Sovjet har mer soldater. Tyskarna nådde ända fram till Moskva, men tvingades tillbaka av ”General Vinter” –den iskalla kylan under den ryska vintern.

62 Stalingrad I slutet av 1942 ryckte framskjutna tyska trupper in i Stalingrad, men blev slutligen omringade där efter en sovjetisk motoffensiv. Trots flera försök att bryta belägringen av Stalingrad, hölls tyskarna alltjämt instängda där. Den 2 februari 1943 kapitulerade tyskarna i Stalingrad, vilket blev krigets verkliga vändpunkt. Stalin gav order om en generaloffensiv, en offensiv som inte slutade förrän i Berlin. Axelmakternas förluster var ! Sovjets Röda armes förluster var ungefär

63 Stalingrad

64 Striden om nord Afrika Ökenkrigföring! Hetta, törst och sand!
Erwin Rommel, Chef för Axelmakterna i Nordafrika. Bernard Montgomery, chef för de allierade.

65 Tyskland förlorar i Afrika
I den nordafrikanska öknen kämpade Erwin Rommel mot britterna under Bernard Montgomery. 1942 lyckades Montgomery slutligen tillfoga Rommel ett avgörande nederlag vid el-Alamein. 1943, tvingades de tyska och italienska styrkorna i Nordafrika slutgiltigt kapitulera. Rommel har åkt hem till Tyskland p.g.a. skador efter ett flyganfall. Han begår självmord efter att deltagit i ett mordförsök på Hitler. Erwin Rommel Bernard Montgomery

66 Pearl Harbour 1941, 7 december angrips Pearl Harbour, USAs största flottbas i Stilla havet. Fyra dygn efter anfallet förklarade Tyskland och Italien USA krig. USA drogs in i det andra världskriget på de allierades sida.

67 USA är inte längre neutralt

68 Vargflockarna Tyska ubåtar sänkte hundratals fraktfartyg i Atlanten. Dessa kom från USA med vapen, ammunition, mat , läkemedel och soldater. De skulle till Storbritannien. Ett nytt vapen ”SONAR”, gjorde att man kunde hitta Ubåtarna och sänka dem..

69 1943 Vändpunkten Tyskland terrorbombas av Allierade bombplan.
Italien invaderas av de allierade. Mussolini avgår och flyr. Han fångas in och hängs.

70 1944 D-Dagen Den 6 juni 1944 landsteg de allierade i Normandie (D-dagen). Tyskland fick ett tvåfrontskrig med Sovjet i Öst och Storbritannien och USA i väst.

71 1944 D-Dagen

72 1945 slutet Det är fred i världen!
I början av maj 1945 stod sovjettrupperna i Berlin, där Hitler 30 april begick självmord. Den 7 maj kapitulerade det tredje riket för de allierade. Det är fred i Europa! . Det är fred i världen!

73 I Stilla havet hade hårda strider rasat under hela kriget, men nu stod de allierade och knackade på Tokyos dörr...

74 USA släpper atombomber över Hiroshima och Nagasaki
USAs nye president Harry S Truman ger order om att använda atombomber mot Japan. Atombomben är ett helt nytt vapen. Efter att ha bombat Hiroshima och Nagasaki tvingas Japan skriva under fredsavtalet

75 Japan ger upp!

76 Förändrad världsbild Europa
Tyskland före andra världskriget. Tyskland efter andra världskriget

77 Japans gränser efter freden 1945
Asien Japans utbredning 1942 Japans gränser efter freden 1945

78 Resultat av kriget i siffror!
Land Totalt antal dödsoffer Militära dödsoffer Sovjetunionen minst 3 miljoner krigsfångar Tyskland miljon frivilliga, tvångskommenderade från andra länder, mfl Japan Kina (?) 2, Polen Ca Storbritannien Italien Jugoslavien Frankrike USA Finland 90 000 86 000 Cirka judar - ingår i mycket stor utsträckning i ovanstående siffror.

79

80

81

82

83

84


Ladda ner ppt "1900-talets historia Första Världskriget 1914-1918."

Liknande presentationer


Google-annonser