Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009 Enhet för besök och seminarier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009 Enhet för besök och seminarier"— Presentationens avskrift:

1 2009 Enhet för besök och seminarier
Europaparlamentet 2009 Enhet för besök och seminarier DG KOMMUNIKATION EUROPAPARLAMENTET

2 Europeiska unionen EU 27 Kandidatländer

3 EU-institutioner

4 EU:s ordförandeskap Tjeckien Januari - Juni 2009 Spanien
Talman Europaparlamentet Jerzy Buzek Ordförande Kommissionen Jose Manuel Barroso EU:s ordförandeskap Tjeckien Januari - Juni 2009 Spanien Januari - Juni 2010 Sverige Juli - December 2009

5 Så funkar Europaparlamentet
Juli 2009: 736 ledamöter 751 (+ 3) enligt Lissabonfördraget 7 politiska grupper EU 27: 500 miljoner medborgare och 23 språk Ett parlament, tre maktbefogenheter: 1. Lagstiftning (2/3 till 95 %) 2. Budgeten. 3. Godkännande och kontroll av Kommissionen

6 Europaparlamentet Parlamentets befogenheter
Parlamentarisk kontroll Europaparlamentet godkänner kommissionen och har befogenheter att kontrollera också andra EU-institutioner Lagstiftning I de flesta EU-frågor delar Europaparlamentet EU:s lagstiftningsbefogenheter med Europeiska Unionens råd EU-budget Europaparlamentet behandlar och antar budgeten tillsammans med Europeiska unionens råd EU:s utvidgning Alla anslutningsfördrag måste godkännas av Europaparlamentet

7 Lagstiftningsbefogenheter Medbeslutandeprocessen
Kommissionens lagförslag Första behandling i parlamentet (parlamentets yttrande) Första behandling i rådet (rådets ståndpunkt) Andra behandling i parlamentet (om så behövs) Andra behandling i rådet (om så behövs) Förlikningskommittén (om så behövs) Tredje behandling (om så behövs)

8 Europaparlamentet Mandatfördelning
Medlemsland Ledamöter Medlemsland Ledamöter Tyskland Österrike Frankrike Bulgarien Storbritannien Danmark Italien Finland Spanien Slovakien Polen Irland Rumänien Litauen Nederländerna Lettland Belgien Slovenien Tjeckien Estland Grekland Cypern Ungern Luxembourg Portugal Malta Sverige 99 72 50 33 25 22 18 96 74 73 54 51 33 26 22 20 17 13 12 8 7 6 5 19 18 13 12 9 8 6 736 751 Lissabon- fördraget

9 Politiska Grupper EPP: EPP:Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) 84 S&D:Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet 55 265 ALDE: Alliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna / EFA 184 ECR: Europeiska konservativa och reformister 54 GUE/NGL: Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster EFD: Gruppen Frihet och demokrati i Europa 32 35 27 Grupplösa Situation as of 15 July 2009

10 Parlamentsutskotten 20 Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för utveckling Utskottet för internationell handel Utskottet för budget Utskottet för budgetkontroll Utskottet för ekonomi- och valutafrågor Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelsäkerhet Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Utskottet för inre marknad och konsumentskydd Utskottet för transport och turism Utskottet för regional utveckling Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Utskottet för fiske Utskottet för kultur och utbildning Utskottet för rättsliga frågor Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Utskottet för konstitutionella frågor Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet Utskottet för framställningar 20

11 Hur parlamentet arbetar
PLENARSAMMANTRÄDEN 11 sammanträdes- perioder i Strasbourg 4 extra sammanträdes- perioder i Bryssel EU – VAL 2009 UTSKOTTSSAMMANTRÄDEN 15 veckor för möten i parlamentariska utskott i Bryssel POLITISKA GRUPPERNA 12 veckor för möten i de politiska grupperna SEKRETARIAT Europaparlamentets sekretariat har sitt säte i Luxembourg och i Bryssel

12 EU-budgeten utgifter Budgetåret 2009
2009 HÅLLBAR TILLVÄXT Konkurrenskraft Sammanhållning EU SOM GLOBAL PARTNER 6% 45% 31% 133,8 miljarder euro 11% 1% 6% JORDBRUK LANDSBYGDSUTVECKLING MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA ADMINISTRATION

13 EU-budgetens finansiering Budgetåret 2009
2009 Tullar och sockeravgifter Diverse intäkter Medel från mervärdeskatt 17% 1% 17% 65% BNI-baserade medel

14 Kontaktuppgifter E-mail: rickard.ydrenas@europarl.europa.eu
Rickard Ydrenäs Politisk sakkunnig åt Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP) Liberal Party of Sweden Alliance of Liberals and Democrats for Europe ASP 10G355 BE 1047 Brussels Telephone: Fax: GSM: Följ Olles blogg "Fria tankar om Europa" på schmidtblogg.blogspot.com 


Ladda ner ppt "2009 Enhet för besök och seminarier"

Liknande presentationer


Google-annonser