Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En nödvändig farlighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En nödvändig farlighet"— Presentationens avskrift:

1 En nödvändig farlighet
Kemikalier En nödvändig farlighet

2 Den viktigaste anledningen till att kemikalier är farliga är att de är rena ämnen i hög koncentration.

3 Innehåll Symbolerna för frätande, oxiderande, brandfarlig, explosiv, giftig, hälsoskadlig, skadlig för vattenorganismer Vad en riskanalys är Vad ett säkerhetsdatablad är och hur det används När man bör använda skyddsglasögon När man bör använda skyddsförkläde När man bör använda skyddshandskar När man bör använda dragskåp Vad Miljöfarlig verksamhet kan vara Begreppet ”Tillstånd för miljöfarlig verksamhet” innebär Vad ett giftskåp, gasskåp, syra-basskåp, dragskåp är och hur de fungerar Hur säkerhetsregler i en kemi-labsal fungerar Förvaring av natrium, kalium och litium Vad en ögondusch och en kroppsdusch är och när de används Vad en brandsläckare och en brandfilt är och när de används SIV Kemikalieinspektionen

4 Symbolerna för frätande, oxiderande, brandfarlig, explosiv, giftig, hälsoskadlig, skadlig för vattenorganismer

5 Riskanalysen Innan man börjar användningen av kemikalierna måste man göra en uppskattning av hur farlig användningen kommer att bli. Denna uppskattning måste vara skriftlig och finnas samlad på en särskild plats på företaget. Den kallas för RISKANALYS

6 RISKANALYS Namn på laboration: Att tillverka surt regn Ingående kemikalier, samt mängder och spädningar: S (s) H2O (l) SO2 (g) Ange farlighetsgrad för kemikalierna samt hantering av kemikalierna för att undvika olyckor: H2SO4 (l) S (s) – Xi irriterande. Glasögon! Dragskåp! Förkläde! H2O (l) – ofarlig SO2 (g) – illaluktande gas, svagt frätande. Dragskåp! H2SO4 (l) – mycket ringa mängd, bildas vid kemisk reaktion. Glasögon! Tydliga instruktioner till eleverna om hur kemikalierna ska hanteras. Ange farlighetsgrad för materiel och utrustning och hur man bäst undviker olyckor: Glasvaror, hantera varsamt. Risk för skärskador ifall något går sönder. Tydliga instruktioner till eleverna samt omedelbar uppsopning ifall något går sönder. Ange farliga delmoment i laborationen och hur man bäst undviker olyckor: Risk för att spilla svavelpulver. Arbete sker i dragskåp. Upptorkning sker med handskar och glasögon efter avslutad laboration. Risk att tappa kemikalieburk. Noga att bära varsamt. Arbeta i lugn miljö. Risk att andas in SO2. Arbete sker i dragskåp med nedsänkt lucka. Risk att bränna sig. Noga att vara uppmärksam på elden och hålla rätt. Risk att tappa glasvaror. Noga att bära varsamt. Arbeta i lugn miljö. Tydlig förebyggande information till eleverna. Bedöm farlighetsgrad för laborationen som helhet: Måttligt riskfylld Datum då riskanalysen gjordes: Undertecknande: ________________________________________________________________ Anne Lucero

7 Säkerhetsdatablad För att kunna bedöma farligheten och vilka säkerhetsåtgärder som krävs, så har man säkerhetsdatablad till sin hjälp. Man beställer säkerhetsdatabladen antingen från företaget som säljer kemikalien eller från Kemikalieinspektionen.

8 Skyddsutrustning Glasögon - används om ett ämne kan skada synen.
Hit hör frätande ämnen som syror och baser, samt uttorkande ämnen som alkoholer. Förkläde Används om ett ämne kan skada huden eller kläderna Hit hör frätande ämnen, färgämnen och cancerframkallande ämnen

9 Skyddsutrustning Skyddshandskar
används om ämnet kan skada huden eller orsaka andra skador genom att det kan tränga in i huden t.ex. koncentrerade syror och baser, cancerframkallande ämnen, starkt oxiderande ämnen Dragskåp används om ämnet är farligt att andas in eller om det finns kraftig risk för farligt stänk t.ex. användning av smörsyra, förbränning av svavel eller reaktion mellan natrium och vatten

10 Miljöfarlig verksamhet
Är företag eller offentlig verksamhet som riskerar att släppa ut ämnen som skadar människor eller djur och växter t.ex. soptippar, bensinstationer, gruvor, raffinaderier, återvinningsanläggningar, kärnkraftverk, läkemedelsföretag, måleri-företag, kem- och biokemföretag, It-tillverkningsindustri, pappersbruk m.m. Mycket hårda regler för att inget miljöskadligt ska komma ut i naturen

11 Tillstånd för miljöfarlig verksamhet
För att få ha miljöfarlig verksamhet ansöker man om tillstånd. I samband med ansökan redovisar företaget hur man ska skydda omgivningen mot de miljöfarliga ämnena. Det sker då och då kontroller för att se att företaget inte släpper ut miljöfarliga ämnen. Om man inte uppfyller kraven blir man av med sitt tillstånd tills man förbättrat sig enligt kraven.

12 Giftskåp, gasskåp, syra-basskåp
Låsbart skåp, inbrottssäkert, brandsäkert, förvaring av giftiga ämnen samt starkt oxiderande ämnen som Natrium, Kalium och Litium. Gasskåp Låsbart skåp, ska tåla högt tryck utan att explodera, helt öppen ventilering mot utomhusluft, förvaring av brandfarliga gaser som Metan och Butan (Gasol). Syra-basskåp Låsbart skåp, ska tåla stark korrodering från kraftigt frätande ämnen, specialanpassad ventilation med filter för att inte fräta sönder det valiga ventilationssystemet.

13 Säkerhetsregler i kemi-sal
Respekt för lagen Respekt för medmänniskor Respekt för naturen Respekt för lokalerna Respekt för sig själv

14 Säkerhetsregler i kemi-sal
Arbeta lugnt (inget spring) Flytta kemikalierna med lock till särskild, tålig, arbetsplats Respektera kemikaliernas farlighet och använda anvisad skyddsutrustning Aldrig blanda hur som helst Aldrig ”leka” med eld eller kemikalier Ta hand om eget spill och diska Släcka bränder och städa upp Hjälpa någon som är skadad Evakuera och larma vid behov

15 Ögondusch och kroppsdusch
Finns i labsalar där man laborerar med syror och baser Ögonduschen används om man får syra eller bas i ögat. Man sköljer med ljummet vatten i 15 min. Därefter åker man, om det behövs, till vårdcentral med bärbar ögondusch Kroppsduschen används om man får syra eller bas på en större del på kroppen, t.ex på hela armen. Man kliver in i kroppsduchen med kläderna på och klär av sig i duschen. Man duschar tills det kommer en ambulans.

16 Brandfilt och brandsläckare
Brandfilt används alltid för att släcka bränder som är så små att de får plats innanför brandfilten. Man kan släcka på människor eller föremål. Brandsläckare används om branden är större än detta. VATTEN får EJ ANVÄNDAS i kemi-sal!!!!

17 S.I.V Syra I Vatten En regel för att komma ihåg att man ALLTID häller ner SYRA i vattnet, aldrig tvärtom. Det blir alltid en häftig reaktion när man blandar syror med vatten. För att minska det skadliga stänket ska alltså vattnet finnas på plats först. Därefter häller man försiktigt ner syran i det.

18 Kemikalieinspektionen
Den statliga förvaltning som ser till att alla i sverige följer lagstiftningen kring kemikalier. Här får man hjälp och tips som företag, offentlig verksamhet eller privatperson. Här erbjuds man information om bestämmelser, säkerhet och farlighet för olika kemikalier.


Ladda ner ppt "En nödvändig farlighet"

Liknande presentationer


Google-annonser