Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet."— Presentationens avskrift:

1 ”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet

2 FaR® i Melior Ordination Ta fram patientens journalmapp. Välj fliken
Välj Ny, kontrollera att det är din hemavdelning som du arbetar på vid ”Avd” och att ditt namn står under ”Ansvarig”, klicka på OK.

3 Välj FaR-Ordination vuxen eller annan lämplig FaR-ordination under Typ av dokument. Använd mall är förvalt. Klicka på Skriv.

4 Receptets delar Ordinerande enhet, patientens uppgifter och dig som ordinatör fylls i automatiskt samt ordinationsdatum. Fyll i eventuella försiktighetsmått

5 Receptets delar DIAGNOS/ANLEDNING TILL FaR
Välj gärna en positiv formulering här t.ex. ”för förbättrat välmående” istället för ”mot depression” om du inte använder diagnos

6 Vid flera sjukdomar finns evidens för fysisk aktivitet som del i behandlingen
Artros Astma Benartärsjukdom Cancer Cystisk fibros Demens Depression Diabetes typ 2 Hjärtsvikt Hypertoni Koronarsjukdom KOL Lipidrubbningar Metabola syndromet MS Njursjukdom Obesitas Osteoporos Parkinssons sjukdom RA Ryggbesvär (långvariga) Smärta Stroke Ångest

7 För mer information Intranätet - Hälsofrämjande sjukhus FYSS
Klicka på gröna punkten på intranätet FYSS Finns på och i bokform. Fyss finns också på FaR-sidan under ”länkar”. REK-listan Är en lista över rekommenderade läkemedel och terapiråd som är framtagen av Läkemedelskommittén i VGR. I REK-listan finns korta rekommendationer för fysisk aktivitet vid de vanligaste diagnoserna där det har effekt. Medicinska riktlinjer Dessa riktlinjer kan du ladda ner från regionens webbplats: De angivna mängderna i FYSS, REK-listan och de medicinska riktlinjerna ska ses som en behandlande dos, vilken för den fysiskt inaktive patienten ibland kan behöva tid för att uppnå.

8 Receptets delar Informationsrutan sammanfattar den nationella rekommendationen för fysisk aktivitet. Vid behov kan informationen tas bort eller ersättas av specifik information. Barn: 60 min fysisk aktivitet/dag

9 Receptets delar Val av träningsform/aktivitet Patientcentrerad!
Typ – vad vill du uppnå med ordinationen? - Basaktivitet - Kondition - Styrketräning - Viktbärande - Rörlighet - Balans

10 Val av träningsform/aktivitet
Helst dagligen / basaktivitet Promenad Gå i trappor Trädgårdsarbete Motionscykel eller cykel Stavgång Konditionsbefrämjande aktiviteter Rask promenad Stavgång Cykling Simning Rodd Stepmaskin/crossträning Löpning Skidor/skridskor Vattengymnastik Gympa/aerobics/dans Boll- och racketsport Styrketräning Med kroppen som motstånd Gummibandsträning Vikt/maskinträning Pilates Egenträning eller organiserad träning eller båda?

11 Att välja aktivitet Förutsättningar i närområdet
se respektive kommuns aktivitetskatalog Nivå 3 Anpassade aktiviteter med FaR-ledare Nivå 2 Ordinarie föreningsaktiviteter Nivå 1 Egenträning/motion t ex promenader, stavgång, cykling, simning, jogging mm. Aktivitetskatalog 2013

12 Receptets delar Använd gärna Borgs RPE-skala som hjälpmedel för patienten för att skatta ansträngning för att hitta rätt intensitet. Ansträngning känns som trötthet i muskler, andfåddhet, värme/svettning och ev lite värk. Titta på skalan på nästa sida och utgå från orden, välj sedan en siffra. Måttlig ansträngning ska ligga på

13 Ansträngning 6… 7… MYCKET, MYCKET LÄTT 8… 9… MYCKET LÄTT 10…
11… GANSKA LÄTT 12… 13… NÅGOT ANSTRÄNGANDE 14… 15… ANSTRÄNGANDE 16… 17… MYCKET ANSTRÄNGANDE 18… 19… MYCKET, MYCKET ANSTRÄNGANDE 20… Borgs RPE-skala

14 Receptets delar Ordinera dosering genom antal minuter samt gånger /vecka OBS! 10 minuter som minsta sammanhängande tid/tillfälle

15 Receptets delar Ordinera vid behov ytterligare aktivitet.
T ex styrketräning eller minskat stillasittande.

16 Receptets delar Uppföljning ökar följsamheten.
Bör ske 3-6 månader efter ordinationen. Sker: -På ordinerande enhet/mottagning -Inom primärvården : Följ sedvanlig rutin för uppföljning av startad behandling – bifoga kopia till receptet. Om uppföljning på vårdcentral ej är aktuell kan kopia skickas till sjukgymnast i primärvården för uppföljning.

17 Klicka på Spara och sedan signera
Klicka på Skriv ut, ange vem utskriften/receptet ska till (patienten) och ge det till patienten Receptet ligger sedan som en aktivitet i patientens journal, genom att klicka på aktiviteten kan du komma direkt till receptet

18 I ordinarie journalanteckning
Ordination I ordinarie journalanteckning Ange KVÅ-kod DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

19 Material att bifoga patienten
Receptet Ev aktivitetsdagbok (Finns som pdf på intranätet) Ev informationsbroschyr eller annan specifik information Broschyrer med aktiviteter för olika tillstånd (Finns som pdf via länk på intranätet) Äldre Övervikt/fetma Artros Astma Claudicatio Depression Diabetes typ 2 Graviditet Hypertoni Höga blodfetter Kol Kranskärlssjukdom Ledgångsreumatism Långvariga ryggbesvär Metabola syndromet Smärta Stress Stroke Yrsel och balansrubbningar Promenaden - ett bra steg mot en bättre hälsa

20 FaR-stödjande funktion
Johanna Axelsson leg sjukgymnast Tel: E-post: Erbjuder stöd och råd till förskrivare till och med maj 2014

21 Exempel på Uppföljning (finns inte i Melior i nuläget)
Har patienten följt ordinationen? Är upplevelsen av hälsan förändrad? Effektutvärdering (ex midjemått, blodtryck etc) Motivation till fortsatt träning/aktivitet? Planering framåt: tex egenansvar, nytt recept eller förlängning av befintligt recept


Ladda ner ppt "”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet."

Liknande presentationer


Google-annonser