Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,"— Presentationens avskrift:

1 Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbomwww.viktoria.se/dahlbom www.sust.sewww.sust.se

2 Bo Dahlbom 2 Stora förändringar Persondatorn 1985 Internet 1995 Google, Webb 2.0 2005 Mobile office 2008

3 Bo Dahlbom 3 Den globala femkampen •Globalisering: en värld utan gränser •Automatisering: arbetet automatiseras •Kommersialisering: marknaden tar över •Systemisering: allt hänger samman •Rationalisering: kunskap och konkurrens

4 Bo Dahlbom 4 Globalisering •Världen växer samman, skillnader reduceras •Kina blir hela världens fabrik •Bangalore blir hela världens kontor •Global uppvärmning, pandemier, terrorism

5 Bo Dahlbom 5 Automatisering •Maskinerna tömde landsbygden, gav jobb i fabrikerna i städerna •Datorerna tömde fabrikerna, gav jobb på kontoren •IT tömmer kontoren, ger oss alla jobb på marknaden

6 Samhället förändras

7 Bo Dahlbom 7 Kommersialisering •Från produktion till handel •Säljare, köpare, förmedlare •Marknad, media, mötesplatser •Offentlig sektor som upphandling

8 Bo Dahlbom 8 Systemisering •Från lokala system för företagstyrning till globala system för samhälle och marknad •System för handel, finans logistik, arbete, råvaror, energi, sjukvård, utbildning, försvar, bistånd, säkerhet, miljö, media, turism, politik

9 Bo Dahlbom 9 2000-talets tjänstesamhälle •Automatiserade system med tjänster för självbetjäning •Mobil tjänsteutövning för personlig service, nyförsäljning och tillsyn •Nationell expertis för utveckling, utvärdering och upphandling

10 Bo Dahlbom 10 Rationalisering •Resultat, större krav, högre tempo •Marknad, konkurrens och kunskap •Omvärldsbevakning, benchmarking •Effektivisering, förnyelse och mångfald

11 Bo Dahlbom 11 Vi vet så mycket •Vi mäter, testar, räknar, beräknar, det lilla såväl som det stora, kroppens tillstånd, marknaden, jorden och atmosfären •Vi har överblick och planerar, rationaliserar och effektiviserar, livet, familjen, staden, samhället, världsekonomin, klimatet

12 Bo Dahlbom 12 Nya kompetenskrav •Förr skulle vi kunna utföra våra arbetsuppgifter väl, vara pålitliga, flitiga, punktliga – vi var arbetare, tjänstemän •Nu skall vi förstå företagets processer, affär och kunder, förstå mål och mening med arbetet, ha överblick – vi är alla chefer

13 Bo Dahlbom 13 Skolan börjar Sitt i bänken!

14 Bo Dahlbom 14 Den nya kunskapen •Kunskap som traditionellt hantverk •Kunskap som industriell produktion •Kunskap som handelsvara •Fokus på innovation

15 Bo Dahlbom 15 Det nya samhället •Ett globalt näringsliv, stora städer, Internet •En centraliserad statsapparat med liten offentlig sektor, inriktad på upphandling •Ett arbetsliv med handel och ett vardagsliv med shopping

16 Bo Dahlbom 16 Livet på marknaden •Från tillverkning till handel, från landsbygd till städer •1800 bodde 3% av oss i städer 1900 bodde 13% i städer 2000 bodde 50% i städer •Livet på nätet är ett liv i staden

17 Bo Dahlbom 17 Ett nätverkande samhälle •Förr levde vi med arbetsplatsen i centrum: arbetstid, fritid, arbetslös, utbildning, arbetsliv, pension •Förr fanns befattningar, bestämda uppgifter vi skulle utföra i produktion och administration •Nu skall vi utveckla och sälja, vara innovativa och gränsöverskridande

18 Bo Dahlbom 18 Livet är ett cocktail-party

19 Bo Dahlbom 19 Sjukvården utmanas •Åldrande befolkning •Personalavgångar •Fantastisk teknisk utveckling •Föråldrad hantverksorganisation •Härva av IT-lösningar

20 Bo Dahlbom 20 Vården på marknaden •Globalisering och automatisering •Automatisk diagnos, självbetjäning •Myndiga medborgare, erfarna amatörer •Medborgarens journal

21 Bo Dahlbom 21 Sjukvård i tjänstesamhället •Automatiserade system med tjänster för självbetjäning •Mobil och distribuerad tjänsteutövning för vardaglig vård och omsorg •Globaliserad specialistvård

22 Bo Dahlbom 22 Livet är online •Teve på nätet, kunskapen googlar vi, all världens media, nätuniversitet, mobilt arbete, elektroniska gemenskaper, chat med vänner och föräldrar, skatt och deklaration på nätet •Men sjukvården är batch med besökstider, kölappar, väntrum, som om ingenting hänt

23 Bo Dahlbom 23 Sjukhusen •Bygg inga fler sjukhus •Lägg inte mer tid på journalsystem •Utveckla IT-stöd för samarbete och mänsklig interaktion i vården, mellan patienter och mellan vårdare och patienter, och satsa resurser på lättrörlig, mobil sjukvårdsteknologi.

24 Vården på webben Information Kommunikation Transaktion Medagerande E-hälsa IT-mognad Texterna Webbformulär, informationstjänster Provsvar, kallelse, betalning Kronikertjänster Hemmaprovtagning Mobil övervakning Komplexitet Nytta Patientföreningar Min journal

25 Bo Dahlbom 25 Vården på webben •Automatisk diagnos, hemmaprovtagning, provsvar, tidbokning, kronikertjänster •Medborgaren/konsumenten äger processen, informationen, journalen •Från professionellt hantverk till industriell, serviceinriktad tjänsteutövning

26 Bo Dahlbom 26 Medborgarkontoret •Medborgarens ärenden •Ett skrivbord, en portal, single sign-on •Elektronisk identifikation •Min sida, min journal, mina minnen

27 Bo Dahlbom 27 Vård som konsumtionsvara •Det finns så mycket att köpa nu och vi har pengar att köpa för •Vi shoppar vård och gärna på nätet, vård som tjänst, som dimension i vardagen •Nu är det kroppens tur och det finns så mycket att köpa till kroppen •Gymnastik, plastik, dietik, prostetik…

28 Bo Dahlbom 28 Gammal på 2000-talet •Välståndet ger fler möjligheter •Generationerna blandas igen •Från anställning till uppdrag •Automatisering och mobilitet

29 Bo Dahlbom 29 Tempot ökar Den tekniska utvecklingen tvingar oss att springa allt fortare för att hinna producera och konsumera

30 Livet blir bara bättre 1800200017001600150014001300 5 000 1900 200 000 150 000 100 000 1200 50 000

31 Livet blir bara längre 1800200017001600150014001300 20 1900 60 50 40 1200 30 80 år 10 70

32 Bo Dahlbom 32 Strategi för överlevnad Vi lyfter blicken Bejakar förändring Startar expeditioner

33 Bo Dahlbom 33 Tillsammans bygger vi  Framtiden


Ladda ner ppt "Bo Dahlbom 1 Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Sustainable Innovation Medlem av Regeringens IT-råd Senaste bok: Sveriges framtid,"

Liknande presentationer


Google-annonser