Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perfekt En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perfekt En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Perfekt En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo –

2 Perfekt, Har gjort… T.ex. Jag har ätit Du har gått Han har sovit
Vi har sett Ni har pratat De har simmat

3 Perfekt Spanskan har 3 typer av verb –ar, -er och –ir verb. T.ex. -ar verb: Hablar, nadar, trabajar, controlar -er verb: Comer, Hacer, tener, ver, leer, poner -ir verb: Subir, Vivir, dormir, morir, conducir

4 Haber, finnas Den böjda formen av haber används som ett hjälpverb vid bildandet av perfekt på spanska. Hjälpverbet böjs efter person, precis som vanligt. Alltså He Yo, jag 1p.s. Has Tú, Du 2p.s. Ha èl/ella, han hon 3p.s. Hemos nosotros, vi 1p.p. Habéis vosotros, ni 2p.p. Han ellos/ellas, de 3p.p. (1 p.s = första person singular, 1 p.p= första person plural o.s.v.)

5 Perfekt, –ar verb I perfekt byts ändelsen –ar ut mot –ado.
Det vill säga: Trabaj ado ar Denna form kallas för particip.

6 Perfekt, -ar verb He trabajado
Fullständig bildning av perfekt sker genom: He Has Ha ado Hemos Habéis Han T.ex. Jag har arbetat blir He trabajado

7 Perfekt, fler –ar verb OBS!
Du har pratat (hablar) Has hablado Han har kontrollerat (controlar) Ha controlado Vi har sjungit (cantar) Hemos cantado Ni har simmat (nadar) Habéis nadado De har arbetat (trabajar) Han trabajado OBS! Det är enbart hjälpverbet (haber) som böjs efter person.

8 Perfekt, -er verb Ändelsen –er byts ut mot –ido. Det vill säga: Com
Verbets particip.

9 Fullständig bildning av –er verb i perfekt sker genom:
He Has Ha + -ido Hemos Habéis Han T.ex. Jag har ätit blir He comido

10 Perfekt, fler –er verb Du har ätit (comer) Has comido
Hon har haft (tener) Ha tenido Vi har läst (leer) Hemos leído Ni har velat (querer) Habéis querido De har underhållit (mantener) Han mantenido OBS! Det är enbart hjälpverbet (haber) som böjs efter person.

11 Perfekt, –ir verb I perfekt byts ändelsen –ir ut mot –ido.
Precis som med –er verben. Det vill säga: Sub ido ir Verbets particip.

12 Fullständig bildning av –ir verb i perfekt sker genom:
He Has Ha + -ido Hemos Habéis Han T.ex. Jag har gått upp blir He subido

13 Perfekt, fler –ir verb Du har gått upp (subir) Has subido
Hon har bott (vivir) Ha vivido Vi har delat (dividir) Hemos dividido Ni har gått (ir) Habéis ido De har diskuterat (discutido) Han discutido OBS! Det är enbart hjälpverbet (haber) som böjs efter person.

14 Perfekt, några oregelbundna verb
Verbets particip Hacer hecho (gjort) Poner puesto (satt, ställt, lagt) Escribir escrito (skrivit) Ver visto (sett) Decir dicho (sagt) Morir muerto (dött) Abrir abierto (öppnat) Romper roto (gått sönder) Volver vuelto (återvänt) T.ex. jag har gjort = he hecho. du har skrivit= has escrito. hon har dött = ha muerto. Vi har öppnat= hemos abierto. Ni har sagt = habéis discho. De har återvänt = han vuelto.

15 Regel för bildandet av regelbundna –ar och –er/-ir verb i perfekt:
Has Ha + -ado (-ar verb) Hemos ido (-er och –ir verb) Habéis Han

16 Generell regel: He Has Ha + verbets particip Hemos Habéis Han

17 Sammanfattning, perfekt
Perfekt är dåtid och motsvaras på svenska som ”har gjort..” På spanska byts: -ar ändelsen ut mot –ado -er och –ir byts ut mot –ido Detta gäller alla regelbundna verb! Det är endast hjälpverbet haber som böjs efter person.

18 Kanonkul! 4 toast…


Ladda ner ppt "Perfekt En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser