Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarstudenter Cluj 2013-05-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarstudenter Cluj 2013-05-17."— Presentationens avskrift:

1 Läkarstudenter Cluj

2 Region of Västra Götaland
employees 49 municipalities Population: 1.5 million North to south: 300 km East to west: 250 km Närhälsan 5.800 employees Healtcare centrals (114) Childcare centers (109) Rehabilitation units (80) Midwife receptions(70) Youth receptions (40) Pediatric receptions (16) Gynecology receptions (9) Region Västra Götaland is one of the largest employers in Sweden In 2010 Region Västra Götaland had 50,085 employees in 2,000 places of work The majority are employed in healthcare – nurses form the largest professional group with 27.1 % of the employees Formed in 1999 One of the largest mergers ever in Sweden Political majority: the Social Democratic Party, the Green Party and the Left Party The Regional Council comprises 149 members and is the highest decision-making body. Election every four years. The Regional Council has the right to levy taxes Budget 2012: SEK 50 billion HR avdelningen

3 Region Västra Götaland
Hospitals: 18 hospitals (one of which is a university hospital), devided into four groups ; SkaS, SU, NU, SÄS Primary care: About 200 healthcare centres ( whereof 67 private centrers) Agreements with private healthcare providers 164 public dental care clinics HR avdelningen

4 Four general levels of healthcare
Local healthcare – primary healthcare; including medical advice by phone Hospitals providing specialized planned health care Hospitals providing specialist emergency health care Hospitals providing highly specialised health care HR avdelningen

5 Områdesindelning Närhälsan
Studenter i PLUS Placeringar: Borås, Falköping, Nossebro, Göteborg, Vårgårda, Uddevalla, Munkedal, Tanumshede HR avdelningen

6 Utmaningen DL: 400 idag – önskat läge 500 (rapporterat behov att anställa är 100) ST: 208 idag – önskat läge 256 (rapporterat behov att anställa är 48) Beräknade pensionsavgångar på 5 år: 100 Beräknad personalomsättning på 5 år: 180 Rekryteringsbehov 5 år ca 250 DL (350) Färdiga ST på 5 år ca 120 (KFP ) Sammantaget: 350 – 120 – 23 = 207 DL på 5 år DL: Rapporterat behov 100 – såhär många har jag råd med ST: Rapporterat behov 48 – gratis… såhär många kan jag ta +när klara och när pensionsavgångar, beräknad personalomsättning och tillgång handledare Pensionsavgångar: om går vid 65, snitt: 20/år x 5 = 100 8-10 % hög pga. privatiseringar. 36/år * 5 = 180 250 är korrigerad siffra hög schablon (egentligen 280) Läkarförbundets kartläggning på landets nästan 1200 Vdc visar en brist på 1400 Distriktsläkare… Totalt arbetar idag 4800 Distriktsläkare på landets Vdc. HR avdelningen 6

7 Sustainable recruitment process
Identify and attract: overconfidence in advertising social recruiting Keep and develop: maximizing the inflow systematic and structured care 1. Från Annonsering till Social rekrytering (nätverk, enkla kommunikationsvägar, låga trösklar, etablera tidiga kontakter, erbjuda praktikplatser ambassadörer, goda exempel) 4. Från Inflödemaximering till ökat fokus även på strukturerat och systematiskt omhändertagande (randning, vem gör vad, flöden, internkommunikation, lokalt engagemang) Samarbete EURES och andra samhällsfunktioner Samarbetet med sjukhusen kring AT rekryteringen Spanienrekrytering allmänspecialister Rekrytering av svenskar som studerar till läkare inom EU (praktik) HR avdelningen

8 Utlandsutbildade läkarstudenter
959 i Polen AT beslut från SoS för AT i Sverige 517 i Danmark AT kan vända sig direkt till AG för AT i Sverige 398 i Rumänien Får svensk legitimation, utan AT. 272 i Ungern Får svensk legitimation, utan AT. 132 i Tjeckien Får svensk legitimation, utan AT. 39 i Slovakien Får svensk legitimation, utan AT. 36 i Litauen AT om utbildning påbörjad innan 1 jan-10 11 i Tyskland Får svensk legitimation, utan AT. HR avdelningen

9 NPS HR avdelningen

10 PLUS - Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård
Pilot 2013 Regionstyrelsebeslut, PU-medel (beslut 25/5) Start 1 april 24 platser 3x8 12 platser Stort fokus på grupphandledningen Förtrogenhetskunskap; att växa in i läkarrollen, pedagogiskt upplägg – kulturkompetens HR avdelningen

11 PLUS Pedagogisk modell – ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt
+ Utnyttjar deltagarnas erfarenhet, problem och händelser i verksamhetens vardag + Erfarenhetslärande och teorikomplement + Handledning som utvecklar det kliniska arbetet i sitt sociala och arbetsorganisatoriska sammanhang HR avdelningen

12 PLUS Syfte + Bidra till stabil och planerad kompetensförsörjning
+ Skapa ett effektivt och kvalitetssäkrat program i svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildade + Befrämja rekryteringen till VGR, genom att erbjuda ett attraktivt program för förtrogenhet i svensk hälso- och sjukvård HR avdelningen

13 PLUS för deltagaren Sammanhållet program som del i ST-tjänst eller annan tjänst på klinik eller vårdcentral Klinisk tjänstgöring på ordinarie arbetsplats minst 75% 2 introduktionsveckor (övernattning en natt) Kurspass, en dag i veckan under större delen av programmet inklusive Grupphandledning 2 x 4 veckor auskultation och tjänstgöring i annan klinisk miljö (primärvård, psykiatri, somatisk vård) Individuell värdering av utbildningsbehov innan programmets start Värdering av uppnådda mål vid programmets slut som stöd för den fortsatta utbildningen Diplom efter avslutat program HR avdelningen

14 PLUS Grupper + Leds av erfaren senior läkare
+ 6-8 läkare i blandade grupper + Kunskaps och erfarenhetsutbyte med reflexion kring deltagarnas kliniska vardag och teoripass + Neutral +Tankebok HR avdelningen

15 ”Annan” klinik 2 x 4 veckor
+ Somatisk sjukhusvård + Psykiatrisk sjukhusvård + Primärvård MÅL + Förståelse för svenska sjukvårdssystemtet HR avdelningen

16 PLUS kurser + Svensk sjukvårdsorganisation + Svensk sjukvårdskultur
+ Författningar och regelverk i Sverige + Försäkringsmedicin i Sverige + Läkemedelsanvändning i Sverige + Svenska språket och sjukvårdssvenska + Kommunikation + Tjänstgöring på ”annan” klinik (Somatik och Psykiatri) HR avdelningen

17 PLUS upplägg 40-44 veckor I N T R O 2 v Egen specialitet 8v
Annan specialitet 4v Egen specialitet 12v HR avdelningen

18 PLUS Veckoschema Måndag Tisdag Onsdag varannan vecka, 24 veckor
Torsdag varje vecka Fredag Fm Klinik Språk / Klinik Teoripass Em Grupphandledning HR avdelningen

19 Tack för oss! michael.zijp@vgregion.se 0705 - 32 31 39
0708 – HR avdelningen


Ladda ner ppt "Läkarstudenter Cluj 2013-05-17."

Liknande presentationer


Google-annonser