Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda."— Presentationens avskrift:

1 Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda

2 Rwanda Republik i östra Centralafrika, huvudstad Kigali Etniska grupper: Hutu 84%, Tutsi 15%, Twa 1% Befolkning: 10.9 milj Halva befolkningen består av barn Yta: 26,338 km 2 Ett av världens fattigaste länder

3 Rwanda i Statistiken… Andelen kvinnor i parlamentet: 56.3% Kvinnor med grundskoleutbildning: 97% Uppskattad medellivslängd: kvinnor 60, män 57 Mödradödlighet: 540 per 100 000 födslar Barnadödlighet: 70 per 1 000 födslar Förlossningar assisterade av utbildad personal: 52.1% Förekomst av preventivmedel: 36.4% 3% av befolkningen är HIV-positiv •90% smittades under graviditeten

4 Barnen i Rwanda (Unicef 1/2011) 21% av alla barn under 18 år är föräldralösa 60% av Rwandas barn lever under fattigdomsgränsen 11% av Rwandas barn är barnarbetare

5 Rwanda - Historik I början av 1990-talet gav Hutu-extremister inom Rwandas politiska elit hela den Tutsiska minoritetsbefolkningen skulden för landets ökande sociala, ekonomiska och politiska problem 1994 exploderadeulminerade folkmordet i Rwanda efter det att flygplanet med President Habyarimana, en Hutu, hade skjutits ner Hutu-extremister genomförde folkmordet I Rwanda, som hade till syfte att helt utrota den Tutsiska befolkningen

6 Rwanda 1994 Inom loppet av 100 dagar dödades 500 000 – 1 000 000 Tutsier och politiskt moderata Hutuer Ca 400 000 barn blev föräldralösa Kvinnor våldtogs 50% av all vårdpersonal dödades eller deporterades 3 700 000 flyktingar

7 Efter folkmordet och kriget har Rwanda till stor del blivit ett land bestående av sårbara kvinnor och barn Efter folkmordet och p g a HIV-positiva mödrar är Rwanda ett av länderna i världen med högst antal föräldralösa barn

8 Efter folkmordet står Rwanda inför kritiska svårigheter som hotar landets utveckling

9 Överföring av HIV/AIDS-smitta från mor till barn

10 Könsrelaterat våld

11 Kritiska problem Behandling av HIV-positiva kvinnor Förebygga överföring av viruset till barnen Ge kvinnor hälso- och mödravård Förhindra och förebygga våld som kan hänföras till den allt större grymheten i samhället

12 För att möta de akuta behoven hos mödrar och barn i Rwanda kommer Zonta International att i samarbete med United Nations Children´s Fund (UNICEF) bidra med US$ 1 000 000 För att eliminera nya HIV-infektioner hos barn, förhindra våld i nära relationer och för att fånga upp överlevande efter våldsdåden i Rwanda

13 Zonta Internationals Support (2008 till dags dato) • US$ 600 000 (2008-2010) • US$ 500 000 (2010-2012) • US$ 1 000 000 (2012-2014) Zonta International har en unik möjlighet att bidra till att vinna kampen mot HIV och att eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn i Rwanda!

14 Matyazo Health Center

15 Vad har uppnåtts? Återuppbyggnad av Matyazo Health Center

16 Mål Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn till 2015 Minska förekomsten och påverkan av könsrelaterat våld

17 2012-2014 US$ 1 000 000 ur ZI Service Fund

18 Förväntat resultat Policies och riktlinjer för att förebygga HIV/Aids upprättas Ökad %-sats gravida kvinnor som får heltäckande PMTCT- service för sina HIV-utsatta barn Minskning av antalet MTCT efter amning till ca 5% Ökat antal HIV-smittade tonåringar, som får vård och behandling Ökat antal unga kvinnor som är medvetna om hur man kan förhindra HIV och oplanerade graviditeter

19 Förväntat resultat: könsrelaterat våld Ökat antal överlevande efter våld i hemmet och könsrelaterat våld, som söker vård. Ökat antal offer, som får vård och uppföljning. Ökad tillgång till tekniska bevis och intervjuer från one- stop-centers som leder till ökat procenttal fällande domar efter våld i hemmet och könsrelaterat våld

20 Kvinnor och barn i Rwanda tackar för Dina gåvor till det här programmet och för Ditt bidrag - de gör skillnad i Rwanda! http://www.youtube.com/watch?v= B7e9wOp18qI&list=UUUK1tpLKyul8p tY9cxcltXw&index=2&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v= B7e9wOp18qI&list=UUUK1tpLKyul8p tY9cxcltXw&index=2&feature=plcp


Ladda ner ppt "Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda."

Liknande presentationer


Google-annonser