Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i iScala 2.3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i iScala 2.3."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i iScala 2.3

2 Program Inledning Översikt över viktiga funktioner i iScala 2.3
Supply Chain (försörjningskedjan) Service Management (serviceadministration) Manufacturing (tillverkning) Platform (plattform) Global markets (globala marknader) Nya tredjepartsprodukter Utbildning System som stöds Frågor och svar iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

3 2006 – Ett rekordår Fortune 100 snabbast växande företag
Omsättning: 384 MUSD 750 nya kunder Större genomförda produktlanseringar: iScala 2.3 MS CRM 3.0 Epicor Portal Epicor Service Connect Utmärkelser 2006 ContactCenterWorld.com Members Choice Awards – bästa eftermarknadssupporten 2006 International Business Awards – bästa supportorganisationen iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

4 iScala 2.3 – historik och roll
iScala 2.3 SR1 iScala 2.3 Merge Hospitality Merge LAC I Central Warehouse iScala 2.2 SR2 Business Intelligence Ny Asset Ny Service Merge Pharma CRM Kv4 2007 iScala 2.2 SR1 Kv4 2006 iScala 2.2 Access & Platform Kv2 2005 Points to get over: Many releases since Scala 5.1 Many new features (over 1100 individual enhancements); most included in maintenance upgrade, some chargeable Key functions per release: iScala 2.1 – Connectivity based on .NET, new UI iScala 2.2 – BI, new SM, new AM, lost of SCM functionality iScala 2.2 SR1 – CRM iScala 2.2 SR2 – merge LAC I, merge Hospitality, Central warehouse iScala 2.2 SR3 – Brazil & Argentina, Material management enhancements Release every 12 months New functionality based on Microsoft .NET Working on SR3, already thinking about SR4 & 5 iScala 2.1 Kv2 2004 Kv3 2003 Kv2 2002 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

5 iScala 2.3 – kundorientering
Drivande faktorer Teman Fokus/funktioner Hotell och restaurang Läkemedel Industri Konsumentförpackade varor Företagsstrategi Marknads- och produktstrategi Kunder Analytiker Konkurrenter Vertikala branscher Globala marknader Brasilien Argentina Övriga världen Bolagsstyrning Uppdelning av uppgifter Säkerhet Dataspårning Centralisering och teknologi Förbättrat användargränssnitt Applikationsgruppering iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

6 iScala 2.3 – viktigaste nyheterna
Brasiliansk och argentinsk lokalisering Förbättrad ledtidshantering Konfigurerbar navigering i Service Påbyggnad av Service Förbättrade försäljningsavtal Utläggning av MPC Säkerhet på fältnivå Nytt användargränssnitt Service Connect Över 130 Nya Funktioner iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

7 iScala 2.3 – Supply Chain Försäljningsavtal Ledtidshantering
Reservera lager för säljåtaganden Hantera avbeställningar Fastställa försäljningspris i avtalet Ledtidshantering Användardefinierade milstolpar och grupper Faktiska datum lagras Fungerar med ATP och övriga kalendrar Rullande inventeringar Egen kalender Åtkomst av inventeringslista och inventeringsresultat Förbättrad kontroll över artiklar Support av tredjepartslogistik Support för alla SCM-aktiviteter via 3PL Warehouse Separata plocknings- och leveransfunktioner En faktura per leverans Beställningshantering Plocklista och följesedel Rapport för plocklistestatus Info om ändrade godkännanden Beställning av varor från centrallager Säljorder för distributionscentra Leveranskund per orderrad iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

8 iScala 2.3 – Supply Chain Gemensam plockmodul
Plockningsverktyg Beställning, arbetsorder för underleverantörer och säljorder ATP för elektroniska order Lageröverföringsorder Överföring till underleverantör Information om och spårning av interna överföringar iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

9 iScala 2.3 – Service Service & avtal användbarhet & prestanda
Användardefinierade databasers livscykel i Service Expansionsmöjligheter i Service Användarstyrd, automatisk påbyggnad Meddelande till tekniker och ledning Navigering i Service Processbaserad (intern reparation, fältreparation etc) Minska antalet skärmbilder och klickningar samtidigt som stabiliteten bibehålls MS Project-integration i Service Dubbelriktad Planering och information Laddning av huvudbok till Service Uppdatera utfall mot planerade åtgärder Förbättrade jämförelser Olika kundbehov Skattekod för fakturaavgift SM-faktura läggs till i kundreskontra Hantering av nollfakturor Förbättringar avseende fasta priser iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

10 iScala 2.3 – Service Navigering i Service
Användar- gränssnitt En gemensam bild för order Skräddarsydd efter användarens arbetssätt Skräddarsydd efter ordertyp och databehov Enklare och snabbare orderregistrering Orderlayout inställning Verktygsfält inställning iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

11 iScala 2.3 – Service Navigering i Service
iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

12 iScala 2.3 – Service Microsoft Project-integration från Service
Dubbelriktad Resursplanering och information iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

13 iScala 2.3 – Manufacturing
Förbättrad restorder-konfiguration i MPC Skapa ny restorder Skapa en öppen artikellista Skapa tillbehörslista Underleverantörer Inköpsorder för tredjepartsanställda Integration i 3PL Warehouse Utläggning av verksamheter eller kompletta arbetsorder Integrerad faktura- och betalningscykel Flexibel värdering av färdigställda produkter Regler för förbrukningsprognoser Planeringstidsgräns Selektiv MPS iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

14 iScala 2.3 – Platform Säkerhet och styrning
Säkerhet på fältnivå Ett fält eller en skärmbild Redigering och visning per fält begränsas beroende på användare eller grupper Förbättrad produktivitet och skydd av data Säkerhetsbehörigheter Journaler över pågående arbeten i MPC Inköpsorder, försäljningsorder och lager Säljorderradbehörigheter för tillägg, borttagning och justering per status Stängning av reskontror för proformabokslut Verifiering av lösenord Automatisk utloggning Lagring och hämtning av fakturabild iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

15 iScala 2.3 – Platform Snap Search-förbättringar
Lägg upp Snap Search på verktygsraden Lägg till Snap Search i menyn Snap Search i Snap Search-parametrar iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

16 iScala 2.3 – Globala marknader
Brasilien Skatteredovisning Löpande bokföringsrapporter Sedelutskrift Lagstadgade datarapporter Fakturering Skattemeddelanden Skatteinformation för leverantörs- och kundfakturor/lager Skatte-id (CNPJ, IE) NCM-kod för lagerartikel Validering av skatte-id Checkutskrift Argentina Betalningshantering Information om importerade varor Delfakturering Fördröjd checkutskrift Streckkodsstöd för fakturor Dubbelbeskattningsregler Lagstadgade datarapporter Övriga världen Indien (ej tillverkning) Kanada Kazakstan Danmark lokalisering (april HF) Österrike lokalisering (april HF) iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

17 iScala Collect iScala Collect automatiserar lager-hanteringen, bl a mottagning, omflyttning, inventering och plockning iScala Collect är: en programpaketlösning från Epicor & Manufacturing System Corporation integrerad med iScala genom Service Connect innehåller datorerbjudanden från Symbol och Intermec innehåller etikettutskriftserbjudanden från Seagull Scientific iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

18 Processer som automatiseras genom iScala collect
iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

19 Altec doc-link för iScala
Doc-link är ett integrerat dokumenthanteringssystem (IDMS) som är direkt kopplat till iScala för att minimera pappers-arbetet Hämtar dokument och rapporter från iScala Effektiviserar affärsprocesser med hjälp av arbetsflöden Automatiserar vidarebefordran och distribution av alla utskrivna dokument och rapporter Direkt åtkomst på PC:n Med doc-link kan du spara elektroniska bilder och hantera dem i ett automatiserat arbetsflöde för granskning online och godkännande direkt från din dator Doc-link kopplar samman geografiskt åtskilda enheter och affärspartners genom automatisering av datautbyte och data-behandling. iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

20 Integration av doc-link med iScala
Integrationen av doc-link för leverantörsreskontra automatiserar leverantörsfakturaflödet. Fakturorna vidarebefordras via nätet för godkännande, registreras i iScala och indexeras automatiskt med värden från iScala. Dokument som hör samman med transaktionen kan också hämtas direkt från iScala genom att trycka <F3>. iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

21 iScala 2.3 Utbildning Användarhandbok (tidigare “Cookbook”)
Omfattar numera alla moduler Uppdaterad för iScala 2.3 Sammanfattning av funktioner iScala 2.3 online Lättöverskådlig presentation av nya funktioner i denna version Tillgänglig: EPICweb – Utbildning – Scala Online 2.3 Hjälp iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

22 iScala 2.3 – Kurser i egen takt
iScala Navigation Ekonomi Materialhantering Inventering, grund Inventering, avancerat Lager, grund Avtalshantering Supply Chain-verktyg Beställningshantering CRM Suite Tillgångsförvaltning Prissättning och rabatter Avancerade löner Efterlevnad av lagar/regler Service Connect Snap Search Avancerad skatteberäkning DDF- och RPT-dokumentmallar Systemadministration iScala utformning av sökningar Epicor Portal för iScala NU över 30 online-kurser iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

23 Systemprogram som stöds
Serveroperativsystem Microsoft Windows Server 2000 SP4 eller senare Microsoft Windows Server 2003 SP1 eller R2 (Standard & Enterprise) Klientoperativsystem Microsoft Windows 2000 SP4 eller senare Microsoft XP SP2 Databas Microsoft SQL 2000 SP4 Microsoft SQL 2005 SP1 Terminalsystem Microsoft Terminal Services Citrix Metaframe 1.8 & XP Citrix Presentation Server 4 R R R R Se Release Guide & Release Notes för mer information om övriga konfigurationer iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

24 iScala 2.3 – sammanfattning
Förbättrad användbarhet och effektivitet på våra marknader: Industrisektorn Hotell och restaurang Konsumtionsvaror Läkemedelsindustrin Vertikala branscher Globala marknader Bibehållen globalt stark position och expanderad verksamhet i Brasilien Argentina Indien Bolagsstyrning Förbättrad säkerhet och sänkta kostnader för efterlevnad av lagar och regler iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

25 iScala 2.3 – var hittar jag mer information?
Webbsändningar kan beställas på EPICweb iScala 2.3 översikt Säkerhet och bolagsstyrning Manufacturing värdepaket Service Management förbättringar Business Intelligence iScala Collect iScala 2.3 Utbildning på EPICweb iScala 2.3 Release Guide och faktablad iScala 5.1 till iScala funktionsförteckning Kontakta din kontaktperson hos oss eller e-posta dina frågor till iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation.

26 För mer information: E-post: infosweden@epicor.com
Frågor För mer information: E-post:


Ladda ner ppt "Nyheter i iScala 2.3."

Liknande presentationer


Google-annonser