Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kliv in i projektet – delaktighet i projekt Steven Kabagambe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kliv in i projektet – delaktighet i projekt Steven Kabagambe."— Presentationens avskrift:

1 Kliv in i projektet – delaktighet i projekt Steven Kabagambe

2 Efter att kontraktet är undertecknat >Är det ett GEMENSAMT projekt >Kontraktet anger förutsättningar Men det är… Vi människorna som ska leverera projektet…

3 Efter att kontraktet är undertecknat >Är det ett GEMENSAMT projekt >Vi TILLSAMMANS ska bygga stationen >Vi TILLSAMMANS ska bygga ledningen >Vårt samarbete grundas i kontraktshandlingarna >Vi får alltid det projekt som vi förtjänar….

4 Med ”vi” i projektet menas: ˃ Svenska Kraftnät ˃ Entreprenören ˃ Konsulter ˃ Andra intressenter >Vi är projektlaget >Vi har alla olika roller >Ta tag i din roll och ta ett ansvar för projektet

5 Vi får det projekt vi förtjänar! Beställare Entreprenör Framåt Kvalitet i rätt tid Ingen åker på pakethållaren > Ett bra samarbete mellan beställare och entreprenör ger ett bra projekt! > Mängdjobbet ligger på entreprenören

6 >Vad är delaktighet? >Att du är med i projektlaget >Delaktighet får vi genom >Ett aktivt projektdeltagande… Passivitet, nej tack!

7 Så kliv in i projektet! Vi har ALLA ett ANSVAR för projektet! Din insats räknas!

8 Projektarbete = Lagspel minus enmansshower ”You didn´t build that on your own… …The point is, is that when we succeed, we succeed because of our individual initiative, but also because we do things together…” Ur ett tal från Barack Obama, från den 13 juli 2012 i Roanoke Virginia USA. Talet finns på: http://www.youtube.com/watch?v=YKjPI6no5nghttp://www.youtube.com/watch?v=YKjPI6no5ng

9 Projektarbete >Tillsammans drar vi projektet framåt En cykel trampas inte framåt med en trasig kedja

10 >Lagspel – inga enmansshower >Våga fråga – Inga frågor är för dumma fel väg /fel förutsättningar”. >Läs kontraktshandlingar, men om inte du förstår, våga fråga

11 Delaktighet får vi genom >Ge information och hjälp till övriga - då kommer du även att få hjälp tillbaka. >Prestigelöst tänk - ta emot information från övriga ”som leder till förbättring” dvs inte låsa fast sig ”i sitt eget tänk”. >Var med på möten – annars uppstår informationsmissar och man riskerar att ”arbeta på fel väg /fel förutsättningar”. >Gör dina arbetsuppgifter i tid

12 Vi är ett projektlag! ˃ Dock olika roller: Beställare/Entreprenören ˃ Framgång uppnår vi TILLSAMMANS ˃ Nederlag förebygger vi TILLSAMMANS – om alla tar tag i sin roll så att säga ˃ Vid ett nederlag så stöttar vi varann

13 Vi är ett projektlag, dock olika roller som beställare/entreprenör! >Inga teaterspel – Om man inte kan ett teknikområde, säg det men säg det i tid till din projektledare. >Tidsfaktor är viktig för projektet – Varje projektmedlem svarar själv att leverera svar/underlag i tid till projektet. >Underskatta inte arbetsvolymen – Samla inte problem försök att beta av frågorna löpande. >Va inte rädd att fråga om hjälp!

14 Om entreprenören lyckas, så har Svenska Kraftnät också lyckats i sin roll! ”You didn´t build that on your own…”

15 “…man is condemned to be free. Condemned, because he did not create himself, yet is nevertheless at liberty, and from the moment that he is thrown into this world he is responsible for everything he does” Jean-Paul Sartre från boken Existentialism är en Humanism, 1964 ”…man är dömd till att vara fri. Dömd, eftersom hen inte skapat sig själv, men lever ändå i frihet, och från och med det ögonblicket hen kastas in i denna värld är hen ansvarig för allt hen gör ”

16 Genom delaktighet tar du ett ANSVAR för det gemensamma projektet Kliv in i projektet!

17 Och glöm inte att ha kul på jobbet… Som dessa snubbar…


Ladda ner ppt "Kliv in i projektet – delaktighet i projekt Steven Kabagambe."

Liknande presentationer


Google-annonser