Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd"— Presentationens avskrift:

1 Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd
Tore Eriksson Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd

2

3 MSB Lägesbild & Beslutsstöd

4 Stöd för kommunikation och samlad lägesbild

5 Ny struktur – Händelsebaserat

6

7

8 Tjörn hösten 2011

9 Ni som läser Tjugofyra7 känner kanske igen den här illustrationen.
9

10 Första fönstret visar det nya programmet RIB Karta och en olycka med en tankbil.
Vi har prioriteringar, vi har en spridningsberäkning. Ni som sitter närmast kanske också ser några små brandbilar. Programmet RIB Karta visar alltså både frihandsteckningar, spridningsberäkningar och insatser i LUPP. Allt i samma kartbild. Den här kartbilden vill vi förmedla till omvärlden. 10

11 Det kan vi göra genom att lägga den som en bilaga till en dagboksanteckning i nya LUPP.
Programmet LUPP är byggt för lägesuppföljning av räddningsinsatser. Digital plottning. Vilka insatser pågår just nu? Vilka styrkor är larmade? Vilken var senaste lägesrapporten? Genom LUPP-nätverket (som jag ska prata mer om strax) förmedlas bilden inom hela organisationen. Alla LUPP-användare i vår räddningstjänst kan se samma bild. Men om informationen är intressant också utanför vår organisation, hur gör jag då? 11

12 För att kommunicera mellan organisationer använder jag det nationella krisinformationssystemet WIS.
När WIS 2 lanseras senare i år, så kan man föra över dagboksinformation från LUPP rakt in i WIS genom att klicka i en kryssruta ”skicka till WIS”. 12

13 Ibland får vi frågan varför både LUPP och WIS finns:
LUPP används inom den egna organisationen – specialiserat för räddningstjänst WIS används mellan organisationer – av kommuner, länsstyrelser, landsting, polis, centrala myndigheter… 13

14 Stöd för kommunikation och samlad lägesbild

15 Lägesbild i direktsändning -stöd för-
Regeringens skrivelse pekar särskilt på WIS och RIB (LUPP) och Geodatasamverkan, Satellitstöd (GMES)

16 NORDRED & HAGA

17 RIB bakgrundskartor Terrängkartan/Vägkartan Översiktskartan
Tätortskartan Hela Sverige samt 100 km In i grannländerna Distribueras och uppdateras Via RIB Samfinansieras av LM via 2:4

18 Geodata från Lantmäteriet och från de nordiska kartmyndigheterna

19 RIB Karta

20 INTERNET När man så småningom får kontakt med nätverket igen,
så kommer man att kunna synkronisera databaserna med varandra. Innan jag lämnar över till Gunnar vill jag nämna en sak till:

21 En basinfrastruktur för gemensam lägesbild

22 Statens haverikommission
Gemensam Lägesbild Statens haverikommission Olycka med flygplanet SE-IGU på Linköping/SAAB:s flygplats, E län, den 1 december 2010 Olycka den 20 juni 2011 med helikopter D-HPHP i Salixbyn, Härjedalens kommun i Jämtlands län Olycka den 6 november 2008 med helikoptern SE-JNZ vid Sulsjön i Åre kommun, Jämtlands län

23 Olycka med helikopter i Åre kommun, Jämtlands län 6:e november 2008 Slutrapport RL 2012:09
”Han upptäckte inte kraftledningen som korsade hans flygväg och helikoptern kom att kollidera med denna underifrån. Någon brand utbröt inte”. ”Föraren blev allvarligt skadad men kunde trots detta krypa till ett intilliggande buskage”.

24 Direkt efter händelsen larmade föraren SOS-centralen med sin mobiltelefon och 19 minuter senare hade flygräddningsledaren vid JRCC tillgång till den rätta geografiska positionen för haveriet. Trots detta fick den första räddningsenheten på plats den exakta positionen för haveriet efter 1 tim och 53 min och föraren kunde lokaliseras efter 2 tim och 8 min. Efter 4 tim och 19 min anlände den skadade föraren med ambulans till Östersund sjukhus.

25 Transportstyrelsen rekommenderas att:
i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillse att det införs hjälpmedel som innebär att berörda larm- och ledningscentraler och insatta enheter vid flygräddning ges möjlighet till informationsdelning som minst medger en gemensam aktuell lägesbild inklusive kartbild i realtid

26 MSB Lägesbild & Beslutsstöd

27 GMES

28 GMES-EMS Emergency Management Services
Tillgängligt 24/7 Kostnadsfritt Tre olika användningsområden: Förebyggande situationer Operativa situationer Återuppbyggnadssituationer Prioritering operativa situationer MSB National Focal Point Sverige Enheten för Ledningssystem och Beslutsstöd

29 Andra anv. End User Raster GMES ERS End User NFP (MSB) Vektor End User
Raster Vektor End User Raster GMES ERS End User NFP (MSB) Vektor End User FTP

30

31

32

33

34 Översvämning Småland Juli
Sveriges första begäran av tjänsten Omfattning: Emån och Silverån Mottagare: Lst Kalmar och Jönköping, Räddningstjänsterna Hultsfred, Vetlanda och Högsby/Mönsterås, SMHI, Trafikverket, Emåförbundet Radarsatellit för att identifiera översvämmade områden Produkter i vektor- och rasterformat

35 Karta för att kunna orienteras sig var Emån och Silverån är i geografin.

36 Från verkligheten ”t ex en sporthall som var full med vatten som räddningstjänsten ’upptäckte’ genom satellitbilden och som man sedan kunde verifiera med folk på plats.” (Peo Wernersson Räddningstjänsten Hultsfred) ”Med hjälp av de hydrologiska modellerna försökte man räkna ut när översvämningarna skulle kulminera samt var det fanns dämningar. Fanns dämningar som syntes på satellitbilden och som fanns i verkligheten, men som inte fanns med i modelleringen.” (Gustav Karlsson SMHI) ”En bonde ringde och sa att hans 35 balar med hö inte låg kvar på åkern där de hade legat igår. Balarna väger ca 1500 kg styck. Balarna hade dock strandat längs vägen utan att ha orsakat några dämningar i detta fall. Men satellitbilderna kan i ett sådant läge vara värdefulla för att hitta var balarna har tagit vägen och var de kan orsaka dämningar samt flodvåger när de ’släpper’”. (Fredrik Björnberg Lst Jönköpings län)

37 Höjddatabasen WMS – tjänster Web Map Service Översvämningskartering
Numera hög noggrannhet Betydelse (bränder, översvämning, skred) WMS – tjänster Web Map Service LST SGU …. Översvämningskartering Levereras i ett format som passar kartpaketet

38 Simulation Run Completed (4)

39

40 MSB Lägesbild & beslutsstöd

41 Dags för Sammanfattning
Dags för DEMO Dags för Sammanfattning 41


Ladda ner ppt "Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser