Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flerspråkiga webbplatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flerspråkiga webbplatser"— Presentationens avskrift:

1 Flerspråkiga webbplatser
Oskar Gustafsson

2 Om mig Civilingenjör från Chalmers
Specialiserad inom användbarhet och usability Arbetar främst med konceptutveckling, kravställning, projektledning Genomförde ett projekt kring minoritetsspråk och kommunal information Bland annat det projektet som ligger till grund för mycket av det jag säger idag.

3 Varför en flerspråkig webbplats?
Vilka effektmål önskar man egentligen uppnå?

4 Effektmål (Varför en flerspråkig webb?)
”Hittade en hipp funktion som översätter automatiskt” Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande. Ibland känsla av att…. Sett hur grannkommunen har gjort.

5 Nationella minoritetsspråk
Politiska målen är att: Skydda nationella minoriteters intressen Stärka möjligheter till inflytande Hålla språken levande Skydda nationella minoriteters intressen

6 Nationella minoritetsspråk
Finska (48 kommuner är förvaltningsområde) Samiska (19 kommuner är förvaltningsområde) Meänkieli (6 kommuner är förvaltningsområde) Romska (romani chib) Jiddisch

7 Förvaltningsområden Som förvaltningsområde får man bidrag från staten
Men samtidigt en hel del krav på sig. Medborgaren.. har rätt att använda minoritetsspråket vid kontakt med myndigheter och domstolar har rätt att få information på minoritetsspråket från myndigheten via webbplatsen. kan även ställa krav på och ställa krav på förskolor, skolor, åldringsvård m.m. Att personal talar minoritetsspråket exempelvis. Vanligt att äldre faller tillbaka till sitt ursprungsspråk då de blir äldre.

8 Exempel på flerspråkig webbplats
Hur gör Finland som har två officiella språk? Finska regeringen: Tänkte hoppa till att visa ett exempel på en flerspråkig webbplats.

9 Samtliga sidor på webbplatsen finns på:
Finska Svenska engelska I sidhuvudet – Funktionslänkar. Om användaren klickar på dessa byter alla menyer och all information på sidan språk.

10

11 Det fina med detta är att besökaren när som helst kan besökaren switcha över till ett annat språk, men ändå befinna sig på samma informationssida. Betyder att användaren enkelt kan ta till sig innehållet även tillsammans med en annan användare som helst använder ett annat språk.

12

13 Varför kan inte alla göra så här?
Det enklaste vore ju att nöja sig med att det är så det bör vara, så är jag klar med presentationen.

14 Varför kan inte alla göra så här?
Kostnadsfråga, dyrt med översättning Mycket administrativt arbete Omöjlig uppgift för exempelvis kommuner Kommunala webbplatser har ibland webbsidor, ibland ännu fler.

15 Hur gör då Sveriges kommuner idag?
Jag ägnade helgen åt att studera kommuners informationswebbplatser.

16 % 73 % 69 % 35 % 15 % 10 % 9 % 10 %

17 69 % använder Google Translate
Fantastiskt verktyg, gratis är det också Hur? 3 olika varianter 40 % automatisk översättning direkt Av de som använde sig av Google translate så var det 40% som…

18 Kan se lite olika ut.

19 Besökaren får enkelt fram en lista med X antal valbara språk.

20 Besökaren väljer ett språk och sidan är översatt.
Det enda som skvallrar om att det är en maskinell översättning är bården i övre delen på sidan. Smälter in så otroligt bra i webbplatsen att man knappt ser den. Supersnyggt!

21 Vad är problemet? Tyvärr ofta dålig kvalitet
Automatisk översättning till finska, extra problematiskt En smidig integration lurar besökare Extra problematiskt för teknikovana användare EXEMPEL PÅ DÅLIG ÖVERSÄTTNING Kontakta oss >> Elkontakt Finskan har 15 kasus Svenskan 0-3 (Genetiv, nominativ (jag, du, han, hon…))

22 69 % använder Google Translate
Fantastiskt verktyg, gratis är det också Hur? 3 olika varianter 40 % automatisk översättning direkt 33 % visar en varningsruta på engelska 33 % har insett att kvaliteten inte är helt 100 och tänker att det är nog bäst att informera besökaren det kan bli galet mycket felaktigheter. VARNING!

23

24

25 Vad är problemet? Bra att varningen ligger innan vallistan, men…
Många användare missar texten Endast på engelska? Vem varnar de som inte behärskar engelska?

26 En fördel är att CSS:en går sönder vilket gör att det är lite lättare att förstå att detta inte är stockholms stads version.

27 69 % använder Google Translate
Fantastiskt verktyg, gratis är det också Hur? 3 olika varianter 40 % automatisk översättning direkt 33 % visar en varningsruta på engelska 26 % leder besökaren till en landningssida 3e lösningen är att leda besökaren till en landningssida för att varna och informera om vad Google translate är.

28 Landningssidorna har varierande kvalitet. Här ett mindre lyckat exempel. Information om den bristande kvaliteten endast på svenska. Vilket gör att egentligen är samma problem som om man inte varnar alls.

29

30

31 En ny flik, besökaren kan därmed hoppa mellan och översätta stycken själv.

32 Varför är detta bättre? Varning på flera språk - fler förstår
Lite omständigare – tydligare ej kommunens verk Teknikovana lär sig översätta även andra texter

33 Olika sätt att komma runt dålig kvalitet!
Friskriva sig ifrån att det är fel saker som står skrivet på webbplatsen. Roten till problemet är att översättningen kan ge helt felaktig information.

34 Om då användaren ska förstå innehållet?
Det kanske är viktigt information som behöver nå ut till medborgare.

35 Kartläggning av effekter
Effektkartläggning

36 Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande
Effektmål Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande Tidigare så pratade jag om två stycket effektmål. Varför skulle man ha en flerspråkig webbplats överhuvudtaget?

37 Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande
Effektmål Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande Målgrupper Innevånare, Inga svenskakunskaper Turister, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Goda svenskakunskaper Nästa steg: Vilka målgrupper är aktuella?

38 Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande
Effektmål Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande Målgrupper Innevånare, Inga svenskakunskaper Turister, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Goda svenskakunskaper Nästa steg: Vilka användningsmål har respektive målgrupp? Användningsmål Läsa information på ett annat språk än webbplatsens

39 Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande
Effektmål Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande Målgrupper Innevånare, Inga svenskakunskaper Turister, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Goda svenskakunskaper Slutligen: Lösningar för att målgrupperna ska nå användningsmålet. Användningsmål Läsa information på ett annat språk än webbplatsens Lösning ?

40 Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande
Effektmål Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande Målgrupper Innevånare, Inga svenskakunskaper Turister, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Goda svenskakunskaper Om vi börjar med att titta på de målgrupper som inte behärskar svenska. Användningsmål Läsa information på ett annat språk än webbplatsens Lösning ?

41 Inga svenskakunskaper
Fastnar redan på startsidan Behöver en global språkingång åtkomlig från alla sidor, (2 varianter) Egen gren i strukturen

42

43 Problem: Att knyta samman informationen med den övriga informationen på svenska.

44 Inga svenskakunskaper
Fastnar redan på startsidan Behöver en global språkingång åtkomlig från alla sidor, (2 varianter) Egen gren i strukturen Existerande menyer översätts

45

46 En stor fördel med denna variant är att det är enklare att förstå sambandet mellan de olika språkvarianterna. Om en brukare har hittat info på de ena varianten så hittar han/hon informationen på samma sätt, då det är samma informationsstruktur som används. Samma gruppering.

47 Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande
Effektmål Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande Målgrupper Innevånare, Inga svenskakunskaper Turister, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Goda svenskakunskaper Användningsmål Läsa information på ett annat språk än webbplatsens Lösning ?

48 Vissa svenskakunskaper
Hittar ofta sidan med innehållet Kan dock fastna inne i själva texten Viktigt med ett begripligt språk Bra om användaren kan växla till önskad språkversion då problemet uppstår Även positivt att kunna växla tillbaka för att kunna använda rätt terminologi etc.

49 En funktionslänk, visas endast om sidan finns översatt.
Översätter även endast artikeln.

50 Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande
Effektmål Se till att besökare med bristande kunskaper i svenska kan ta del av innehåll på webbplatsen Stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande Målgrupper Innevånare, Inga svenskakunskaper Turister, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Inga svenskakunskaper Innevånare, Vissa svenskakunskaper Innevånare, Goda svenskakunskaper Användningsmål Läsa information på ett annat språk än webbplatsens Lösning ?

51 Goda svenskakunskaper
Aktuellt för förvaltningsområden locka till användning bevara språket terminologi - kommunicera med släktingar Har ofta släktingar som talar de aktuella språken.

52 Vilka språk? Förvaltningsområde för ett minoritetsspråk? Engelska?
Invandring, stora grupper? Turism, stora grupper?

53 Vilket innehåll? Innehåll som efterfrågas av vissa grupper?
Innehåll, extra viktigt att det är helt korrekt?

54 Finska förvaltningsområden
Utgick från Funkabodastrukturen Kommunerna frågade sina lokala finska samrådsgrupper Funkabodastrukturen: Arbetades fram av Funka i ett projekt Kommunal informationsstruktur som används av ett 100-tal kommuner i Sverige. Beskriver vilka sidor som behöver finnas på en kommunal webbplats och hur de ska vara strukturerade och grupperade för att användaren ska hitta så enkelt som möjligt.

55 Prioriterade områden Omsorg och hjälp - Hemhjälp, hemtjänst
Omsorg och hjälp - Färdtjänst Omsorg och hjälp - Äldre Omsorg och hjälp - Äldre: Vilket stöd finns? Utbildning och barnomsorg - Förskola och barnomsorg: Avgifter och regler Omsorg och hjälp - Akut hjälp Omsorg och hjälp - Socialbidrag, ekonomiskt bistånd Kommun och politik - Hur fungerar en kommun? Omsorg och hjälp - Handikapp/funktionsnedsättning: Vilket stöd kan man få? Utbildning och banomsorg - Modersmål, hemspråk Omsorg och hjälp - Dödsfall, begravning Äldre den primära målgruppen, omsorgsfrågor

56 Flaggor och språk Flaggor representerar land och inte språk
Så de vedertagna rekommendationerna är att flaggor inte ska användas.

57 31 % 50 % Gjorde användningstest där användare ombads att växta språket till finska för artikeln.

58 61 % 26 %

59 Flaggor och språk Flaggor representerar land och inte språk
Bra sätt att fånga uppmärksamhet

60 Summering Se alltid till att ni använder ett begripligt språk på webbplatsen Tydliga målgrupper? Se till att viktig information finns översatt Global nivå – allt Lokal artikelnivå – bara artikeln Tipsa gärna om automatiska verktyg, men akta er för att integrera dem

61 Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten


Ladda ner ppt "Flerspråkiga webbplatser"

Liknande presentationer


Google-annonser