Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prov & förberedelse Prov skrivs i auditoriet 9.00

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prov & förberedelse Prov skrivs i auditoriet 9.00"— Presentationens avskrift:

1 Prov & förberedelse Prov skrivs i auditoriet 9.00
Fyra frågor, en obligatorisk och två valbara (= du svarar på tre) Max 18p, 6p/uppgift, (1/3 godkänt) Provsidor: OBS! Se helheterna, inte detaljerna! 1

2 Hur skriva bra essäsvar i historia?
Läs uppgiften noggrannt Infallsvinkel och problemställning Disponera din kunskap Var uppmärksam på de viktigaste punkterna i frågan Skriv svaret i en logisk följd Sträva till en klar och precis formulering 2

3 Fråga 1: Sätt raserna i rätt ordning, börja med den äldsta:
- Homo erectus - Homo sapiens - Homo neanderthalensis - Australopithecus afarensis - Homo habilis När ungefär uppstod jordklotet? När ungefär uppstod den första människan? 3

4 4. Homo neanderthalensis 5. Homo sapiens (Cro-Magnon-människan)
1. Australopithecus afarensis 2. Homo habilis 3. Homo erectus 4. Homo neanderthalensis 5. Homo sapiens (Cro-Magnon-människan) Åtminstone 3,7 miljoner år sedan Enligt senaste rön 4,6 miljarder år sedan

5 Fråga 2 Hur förändras människans liv vid övergången från samlarstadiet till jordbrukskultur?

6 Från samlar- till jordbrukskultur – den neolitiska revolutionen
1. Klimatförändringar för omkring år sedan – Istidens slut, tundra blir skog, savanner i Afrika blir öken 2. De stora bytesdjuren försvinner- mänskan måste söka nya jaktmarker 3. Innebar att människan övergick från att samla till att producera föda dvs. människan började själv så frön (röja mark), bygga hjälpmedel och använda djur 4. Människan blev bofast – befolkningsökning, städer 5. Domesticerade djur – boskapsskötsel

7 6. Nya redskap – plogen, hjulet
7. Nya material – keramik, brons 8. Arbetsfördelning, behov av ett organiserat samhälle, Yrkesgrupper uppstår, 9.Byteshandel uppstår 10. Ett mindre jämlikt samhälle pga. Egendom 11. Valda ledare, hövdingar och fåmannavälden 12. Jordbrukskulturen gav upphov till religioner som dyrkade naturkrafter/-gudar, fruktbarhetsgudar

8 Fråga 3. Floddalskulturer
När? Var ? Hur? Vad?

9 Floddalskulturerna 3000-2000 fkr - organiserade samhällen
Främre Orienten Eufrat&Tigris: kilskrift, plogen, hjulet, drejskivan. Koppar och brons. Städer Ur och Uruk. Planetgudar Egypten – Nilen: hieroglyfer, faraoner 3100 fkr enade Egypten, pyramider i Giza. Indusdalen – Indusfloden: bomull, korn, vete, havre och baljväxter. utvecklade stadskulturer Mohenjo- Daro och Harappa. Skriftspråk som ej kunnat tydas. Kina – Huang-He: silke, hirs, ris, jade, keramik, papper. Sidenvägen. Eget skrivsystem. Shangdynastin – den första fkr. Stora filosofer. Qindynastin 221 fkr skapade ett centralstyrt rike – terracottasoldaterna.

10 Fråga 4: De grekiska bronsålderskulturerna?Var, när, hur, vad, vem?

11 1. Minoiska på Kreta c 2000-1200 fkr.
2. Mykenska på fastlandet fkr Tog över Kreta ca 1450 Centrum: Mykene Krigisk kultur, utgör bakgrunden till Iliaden, Mykene förstördes ca f.Kr pga. invasion av nya folkstammar med järnvapen Europas första högkultur Fick sitt namn efter Minos Storstaden Knossos Palats, avloppssystem Handel och hantverk Skriftspråk (bokföring) Fredlig kultur, få vapen Försvagades ca 1450 f.Kr, naturkatastrof?

12 Fråga 5: Vilka två grekiska stadsstater stred mot varandra i det s.k. Peloponnesiska kriget? På vilket århundrade skedde detta krig? Vem vann? 12

13 Peloponnesiska kriget
Konflikt mellan Aten och Sparta fkr När Sparta fick ekonomiskt och materiellt stöd av perserna kom avgörandet. År 404 f.Kr. krossade det peloponnesiska förbundet, den attiska flottan och man tågade mot Athen, som kapitulerade tre månader senare. Slutet för Athen som grekernas ledande makt

14 Fråga 6: Vad är hellenistisk kultur?
a.) antik grekisk kultur (klassisk) b.) antik romersk kultur c.) en blandning av grekisk och romersk kultur d.) en blandning av grekisk och orientalisk kultur När var den hellenistiska perioden? 14

15 d.) hellenistisk kultur var en blandning av grekisk och orientalisk kultur som uppstod genom Alexander den stores erövringståg på 330-talet fkr och avslutas c. 30 fkr då Egypten förloras till Romarna

16 Fråga 7: Varför är budbäraren Feidippides känd? 16

17 Feidippides löpte det första maraton-loppet 490 fkr. Under Perserkrigen Från Marathon till Sparta c. 200 km för att be om förstärkning av trupper.

18 Fråga 8: Tolka bilderna! Vilken känd historisk person handlar bilderna om? Varifrån kom han? Vad gjorde han? 18

19 Hannibal Kom från Karthago, en fenicisk=punisk koloni, som låg på Afrikas nordkust mittemot Sicilien. Ledde det andra puniska kriget var den mest kända genom Hannibals tåg genom Spanien, Gallien och Alperna. Kriget varade från 218 till 201 f.Kr.

20 Fråga 9: Vad handlar bilden om?

21 Den romerska senaten Senaten – innehade den riktiga makten, bestod av 300 invalda patricier, rådgivande funktion Leddes av två konsuler – patricier som innehade den högsta makten Patricierna – jordägande, rika aristokrater Plebejerna – småbönder, hantverkare Politisk jämställdhet först år 287 f.Kr. folktribuner uppstod (förtroendemän som fick granska senatens beslut och lägga in veto)

22 Fråga 10: Vad handlar kartan om?

23 Romarnas storhetstid Framväxten av romariket:
Det arkaiska Rom 750 – 509 fkr Den tidiga republiken fkr Den senare republiken fkr Pax Romana 30 fkr – 180 ekr. Sönderfall 180 – 395 ekr. då delades i väst- och östrom Orsaker till Roms övermakt: Stark armé av legionärer som senare blev legosoldater En centraliserad styrelseform: kejsare och hans tjänstemän Lag och ordning Bra kommunikationer och teknik: vägar, medelhavet, akvedukter


Ladda ner ppt "Prov & förberedelse Prov skrivs i auditoriet 9.00"

Liknande presentationer


Google-annonser