Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gäller på webben? Alltid på en onsdag Länsbiblioteket den 2 juni 2004 Susanna Broms Kungl. biblioteket www.kb.se/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gäller på webben? Alltid på en onsdag Länsbiblioteket den 2 juni 2004 Susanna Broms Kungl. biblioteket www.kb.se/"— Presentationens avskrift:

1 Vad gäller på webben? Alltid på en onsdag Länsbiblioteket den 2 juni 2004 Susanna Broms Kungl. biblioteket www.kb.se/

2 2004-06-02Susanna Broms2 Yttrandefrihetsgrundlagen Upphovsrättslagen Personuppgiftslagen

3 2004-06-02Susanna Broms3 Yttrandefrihetsgrundlagen Grundlagsskydd utan utgivningsbevis webbsidor och liknande som tillhandahålls av den som också ger ut en tidning eller sänder radioprogram webb-TV och webb-radio som är tillgängliga för allmänheten

4 2004-06-02Susanna Broms4 Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap. 9 § - utgivningsbevis tjänsten tillgänglig för allmänheten användarna kan inte ändra innehållet tjänsten avsedd för svensk publik behörig utgivare

5 2004-06-02Susanna Broms5 Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap. 9 § - utgivningsbevis push-tjänster - ex. nyhetsbevakning on-demand-tjänster - databaser för framställning av enstaka kopior

6 2004-06-02Susanna Broms6 Upphovsrätt 1 kap. 1 § upphovsrättslagen Författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över användningen av sina verk (skön- och facklitteratur, datorprogram, musik, film, fotografi, kartor m.m.)

7 2004-06-02Susanna Broms7 Exempel på verkets form skrift och tal siffror, stenografi och morse digitala tecken, ex: innehåll på CD och disketter innehåll i databaser webbsidor (som inte är databaser)

8 2004-06-02Susanna Broms8 Skyddat verk Ett verk är resultatet av en individuell, andligt skapande verksamhet måste ha verkshöjd skall ha en speciell utformning Observera att man inte kan skydda en idé eller ett innehåll

9 2004-06-02Susanna Broms9 Skyddstid börjar den dag då verket skapades och gäller 70 år efter det år då upphovsmannen avled 50 år - fotografi utan verkshöjd (ej verk)

10 2004-06-02Susanna Broms10 Ekonomiska rättigheter är rätten att framställa exemplar av verket (kopiering) göra verket tillgängligt för allmänheten

11 2004-06-02Susanna Broms11 Ekonomiska rättigheter, forts mångfaldiga (kopiera) göra verket tillgängligt för allmänheten: framföra verket offentligt (film, radio, TV) sprida exemplar av verket till allmänheten (tryckta alster) visa exemplar av verket offentligt (främst bildkonst)

12 2004-06-02Susanna Broms12 Upphovsrätt gäller inte för författningar beslut av myndigheter yttranden av svenska myndigheter officiella översättningar av 1-3

13 2004-06-02Susanna Broms13 Inskränkningar i upphovsrätten kopiering för enskilt bruk 12 § kopiering i undervisningsverksamhet 13 § kopiering inom vissa arkiv och bibliotek 16 § citat 22 § återgivning av konstverk 23 § avbildning av konstverk 24 §

14 2004-06-02Susanna Broms14 Inskränkningar i upphovsrätten citat i eget sammanhang offentliggjorda verk i enlighet med god sed skall vara motiverat av ändamålet källan skall alltid anges Observera: man kan inte citera ett konstverk, en bild eller ett fotografi

15 2004-06-02Susanna Broms15 Inskränkningar i upphovsrätten återgivning av konstverk (och byggnader) kritisk eller vetenskaplig framställning redogörelse för dagshändelse i tidning eller tidskrift i enlighet med god sed skall vara motiverat av ändamålet

16 2004-06-02Susanna Broms16 Inskränkningar i upphovsrätten avbildning av konstverk stadigvarande placerade på allmän plats utomhus om utställda, till salu eller ingår i en samling: i meddelanden om utställningen eller i kataloger Observera: byggnader får fritt avbildas

17 2004-06-02Susanna Broms17 Tillstånd BUS - Bildkonst Upphovsrätt i Sverige 5 000 svenska och 40 000 utländska bildkonstnärer målare, skulptörer, textilkonstnärer, illustratörer, konsthantverkare, designers och formgivare http://www.bus.se/

18 2004-06-02Susanna Broms18 Personuppgiftslagen gäller all behandling av personuppgifter - med vissa undantag

19 2004-06-02Susanna Broms19 Personuppgifter alla uppgifter som kan hänföras till en nu levande fysisk person ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, fotografi

20 2004-06-02Susanna Broms20 Samtycke varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom/henne Behöver inte vara skriftligt men det underlättar

21 2004-06-02Susanna Broms21 Undantag rent privat natur om verksamheten är skyddad enligt bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet uteslutande för journalistiska ändamål konstnärligt eller litterärt skapande

22 2004-06-02Susanna Broms22 Behandling insamling registrering lagring bearbetning utlämnande sammanställning eller samkörning blockering

23 2004-06-02Susanna Broms23 Behandling organisering återvinning inhämtande användning utplåning förstöring tillhandahållande

24 2004-06-02Susanna Broms24 Behandling endast om: grundläggande krav tillåten behandling: samtycke eller nödvändig ”vanliga” personuppgifter känsliga personuppgifter: samtycke eller nödvändig Internet: harmlösa personuppgifter

25 Tillåten behandl. Känsliga uppgifter Person- nummer Internet 10 § 13-21 §§ 9 § 22 § 33 § Grundl. krav Kristina Blomberg, Datainspektionen

26 2004-06-02Susanna Broms26 Vad får behandlas? ”vanliga” personuppgifter men inte känsliga uppgifter eller personnummer

27 2004-06-02Susanna Broms27 Känsliga uppgifter ras eller etniskt ursprung politiska åsikter religiös eller filosofisk övertygelse medlemskap i fackförening hälsa eller sexualliv

28 2004-06-02Susanna Broms28 Undantag för känsliga uppgifter samtycke eller tydligt offentliggjort eller nödvändig fullgöra rättigheter eller skyldigheter inom arbetsrätten skydda vitala intressen för den registrerade (”liv o död”) rättsliga anspråk hälso- och sjukvårdsändamål forskning o statistik regeringen ytterligare undantag

29 2004-06-02Susanna Broms29 Personnummer Får behandlas utan samtycke endast om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet vikten av säker identifiering något annat beaktansvärt skäl

30 2004-06-02Susanna Broms30 Internet = överföring av personuppgifter tillåtet inom EES förbjudet utanför EES om inte landet har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna omöjligt  harmlösa uppgifter

31 2004-06-02Susanna Broms31 Undantag för överföring samtycke eller nödvändig fullgörande av ett avtal rättsliga anspråk skall kunna fastställas m.m. vitala intressen för den registrerade (”liv o död”) ytterligare undantag kan ges av regeringen eller datainspektionen

32 2004-06-02Susanna Broms32 Tillåtet ändå!  harmlösa uppgifter: allmänt kända sakliga debattinlägg ej kränkande

33


Ladda ner ppt "Vad gäller på webben? Alltid på en onsdag Länsbiblioteket den 2 juni 2004 Susanna Broms Kungl. biblioteket www.kb.se/"

Liknande presentationer


Google-annonser