Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Av förskolan, grundskolan och särskolan i Jönköpingskommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Av förskolan, grundskolan och särskolan i Jönköpingskommun."— Presentationens avskrift:

1 Av förskolan, grundskolan och särskolan i Jönköpingskommun.
HÄLSA på Tornfalken Hälsocertifiering Av förskolan, grundskolan och särskolan i Jönköpingskommun.

2 En hälsofrämjande förskola
är en förskola som målmedvetet och långsiktigt satsar på att utveckla förskolans vardag utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

3 HÄLSA Alla kommunala skolor och förskolor ska vara hälsofrämjande – bidra till god livsstil Hälsa är inte bara fysisk hälsa, utan att barnen ser sig själv som betydelsefull i ett eller flera sammanhang

4 Helhetssyn

5 Hälsa Förskolan ska ge kunskap om matvanor fysisk aktivitet och hälsa.
Miljön i skolan ska förmedla en hälsofrämjande livsstil. Förskolans verksamhet ska genomsyras av goda matvanor och en aktiv fysisk livsstil.

6 SYFTE hälsocertifiering
Är att göra så att det hälsofrämjande arbetet i förskolan blir strukturerat, långsiktigt och kan utvärderas.

7 MÅL Synliggöra det hälsofrämjande arbetet
Utgöra en kvalitetsstämpel för att göra verksamheten attraktiv. Ge bättre förutsättningar för arbete/lekglädje vilket leder till bättre utveckling som förbättrar hälsan Öka sannolikheten för att barn och personal gör hälsosamma livsstilsval.

8 Bakgrund I november 2003 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelverket i uppdrag att ta fram underlag till en handlingsplan för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos hela befolkningen.

9 Bakgrund: ohälsa Ett fåtal ohälsosamma levnadsvanor livsstilar, ofta etablerade i unga år är DÅLIGA MATVANOR FYSISK INAKTIVITET

10 HÄLSA Vi på Tornfalkens rektorsenhet tillsammans med er föräldrar ska verka för en god hälsa och en hållbar miljö. FÖR DITT BARNS BÄSTA UTVECKLING OCH LÄRANDE !

11 RÖRELSE Daglig rörelse, stimulerar till fysisk aktivitet

12 Rörelse, gymnastik

13 Rörelse, gymnastik

14 Gymnastik, rörelse

15 Promenader/utflykter

16 LEK ute som inne

17 KOST För att barn ska kunna växa, utvecklas och orka, krävs att de får i sig tillräckligt med energi. I förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Dessa måltider ska svara för cirka 65-75% av dagsbehovet. Då är det viktigt att det serveras nyttig mat som håller god kvalité. Underlag finns i Livsmedelsverkets Råd för barnomsorgens måltider.

18 Hälsosam mat

19 Mat är hälsa

20 Barnen erbjuds frukt varje dag

21 Kost Det finns tillgång till vatten under hela dagen
Förskolan är fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker Miljön vid matbordet är trivsam och lugn Måltider serveras på fasta regelbundna tider (ca 2,5 timme mellan måltiderna). Lunch serveras mellan kl.11-13 Kunskap om mat, livsmedel och matvanor förmedlas pedagogiskt av personalen. Vid den pedagogiska måltiden får barnen kunskap om tallriksmodellen.

22 Modellen visar proportionerna mellan olika ingredienser i måltiden.
Tallriksmodellen Tallriksmodellen åskådliggör hur man komponerar en bra måltid - lunch eller middag. Modellen visar proportionerna mellan olika ingredienser i måltiden. Tallriksmodellen har tre delar: Den första är potatis, ris eller pasta samt bröd. Bröd bör finnas med till alla måltider. Den andra delen består av grönsaker, rotfrukter och frukt. Den tredje och minsta delen är avsedd för kött fisk, ägg eller baljväxter, exempelvis bönor.

23 KOST forts. Barnen erbjuds lagom mängd mat och rätt fördelning av kolhydrater, fett och protein. Det finns möjlighet till specialkost (vid medicinska skäl krävs läkar- intyg) Förskolan kök har rutiner för säker livsmedelhantering och köket är godkänt av miljökontoret. Barnen tvättar händer före och efter maten Nötter, inklusive mandel, jordnötter och sesamfrö förekommer inte. Förskolan följer livsmedelverkets råd för frukost, lunch, och mellanmål

24 OLYCKSFALL Tillbud och olycksfall registreras.
Plan för läkemedelshantering Utbildning av personal i HLR, olyckfall och brand.

25 Allergier Allergierna har ökat alarmerande framförallt hos barn.
Allergirond ska göras i alla förskolor och skolor i Jönköpings kommun. Den ska göras regelbundet för att åtgärda de risker som finns.

26 Hörselhälsa Det kanske mest utbredda miljöproblemet för barn är bullerstörningar. Det går med enkla medel att förbättra ljudnivån på förskolan, exempel ljudplattor, gardiner, medveten personal. Hörselombud ska utbildas. Bullerlektion till personal. Bullerlektion till barn.

27 Tandhälsa Tandhälsan har generellt blivit bättre i de flesta åldrar.
Ur ett tandhälsoperspektiv spelar det stor roll vad man äter och hur. En daglig konsumtion av söta drycker och flera mellanmål visar på ökad kariesförekomst. Förskolan ska se till att barnen borstar tänderna.( att fluor kommer in i munnen på tänderna)

28 Vi ger ditt barn goda rutiner, för en bra tandhälsa

29 Tillsammans För barnens bästa utveckling och lärande är det viktigt med samverkan mellan föräldrar och förskola!

30 Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Av förskolan, grundskolan och särskolan i Jönköpingskommun."

Liknande presentationer


Google-annonser