Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet?"— Presentationens avskrift:

1 Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet?

2 Förr • Kommunalt planmonopol • Kommunala markförvärvslån • Kommunal bostadsförmedling • Bostadslån – genom kommunens förmedlingsorgan • Subventionerad låneränta • Krav på kommunalt förmedlad mark Bostadsbyggandet hårt styrt och reglerat

3 NU • Kommunalt planmonopol Bostadsbyggandet marknadsstyrt

4 Men hur fungerar marknaden?

5 Stor bostadsbrist i Sverige Bostadsbristen ökar i Sverige. Medan små kommuner tappar invånare höjs trycket på storstäderna. I nästan hälften av landets kommuner råder brist på bostäder, visar siffror från Boverket. Det behövs 35-40 000 lägenheter/år säger Boverket

6 Nybyggnad bostäder

7

8 Sverige slår rekord i byggpriser SVT 6 maj i år • PRIS FÖR BOSTADSBYGGANDE I EU • Sverige +72 % • Danmark +38 % • Österrike +32% • Tyskland +31% • Luxemburg +22% • Finland +18% • Nederländerna +18% • Frankrike +17% • Belgien +1% • När JM bygger egna bostadsrätter är vinsten 18,8%. • Vinsten har legat på hög nivå, trots finanskris och trots att efterfrågan på de dyraste bostadsrätterna har gått ner. Men i stället för att sänka priserna så har byggbolagen minskat på sin produktion och sagt upp personal. • – Det tyder på företagen har möjlighet att sätta priset på marknaden. Det är bostadsbyggarna som kan sätta priset, säger Bengt Hansson som är analytiker på Boverket. • Innebär det att de hellre sänker produktionen än sänker priserna? • – Det är vad data tyder på. Låg produktion, hög vinst, höga priser, säger Bengt Hansson. Bostadsministern bekymrad

9 Arbetsplats eller slagfält? Eller ett dyrbart Memoryspel? ”Lyft presenningen! - memorera vad som ligger under ”

10 Bli rik på Din bostadskarriär • Få ut upp till 45 % av bostadens värde • För att få ta ut Hypotekspension ska du ha fyllt 60 år och äga en bostad som är värd minst 500 000 kronor. Ju äldre du är desto mer pengar kan du få ut

11 Men om man kan planera för en bra boendemiljö för äldre Hur gör man då? Min utgångspunkt är ett forskningssymposium med Vadstena Forum 2005 www.ep.liu.se/ea/is/2005/003/

12 Äldre vill bo som de gjorde när de var yngre • Utveckla hemtjänsten • Satsa på enkelt avhjälpta hinder • Satsa på enkelt genomförda förbättringar • Gör en långsiktig dagordning för bostadsförnyelse • Utveckla seniorboendet • Utveckla korttidsboende och växelvård Men människors beslut att bo kvar i sin invanda miljö ska vara individuellt

13 Exempel på bra äldreboenden i den fjärde åldern behövs • Insatser behövs för överföring av kunskaper mellan forskning, utvecklingsprojekt och praktisk verksamhet. • Självkänsla och identitet är viktigt. • Trygghet och skönhet kan försätta berg. • Lagstifta om utevistelse för alla! • Viktigast av allt är att personalen har tid.

14 ÄLDRE FÅR DÅLIG VÅRD bl.a. därför att ansvaret är otydligt • Stor skillnad mellan verklighetens vård och intentionerna. • Vem ska betala? Kommun eller landsting? • Vem ska bestämma? Stat eller kommun? • Socialtjänstlagen har blod men inga muskler. • Byggnadernas utformning och standard svarar inte mot de boendes behov och önskemål. • Upphandling efter lägsta pris leder till brister i boendemiljön. Aktivt brukarinflytande skulle ge medansvar och acceptans för vald servicenivå. • Valfriheten blir en chimär.

15 Jag har inte talat om • Bostadsanpassning eller tillgänglighet – yttre och inre • Betydelsen av god kollektivtrafik • Lättillgänglig service som affär, vårdcentral och apotek inte att förglömma • Problem med trappor och trottoarkanter • Betydelsen av god utemiljö har jag nämnt Jag har räknat med att detta är allmängods som är väl känt

16 Jag har velat fästa er uppmärksamhet på • Att marknaden styr bostadsbyggandet, men att den inte fungerar • Att forskningens kunskaper om äldres behov och önskemål används dåligt • Att äldreboendet när vårdbehoven tar överhanden lider av allvarliga systemfel


Ladda ner ppt "Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet?"

Liknande presentationer


Google-annonser