Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På kundens sida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På kundens sida."— Presentationens avskrift:

1 På kundens sida

2 Företag och organisationer behöver en stark obunden leverantör av IT-infrastruktur för att nå lägsta kostnad och högsta värde i sina investeringar. Någon som kan ge välorienterade och objektiva råd om bästa lösning. Någon som kan leverera effektivt tack vare stora volymer och bred kompetensbas. Någon vars enda agenda är att bidra så mycket som möjligt till sina kunders affär.

3 = sant!

4 Atea köper Martinsson Den 9 mars 2005 offentliggjorde Atea sin avsikt att förvärva IT-infrastrukturföretaget Martinsson i Sverige.* Samtidigt avser man att också förvärva WM-data Servers & Storage i Danmark och WM-data High Availability Server & Storage i Norge.* Det sammanslagna bolaget kommer att agera under varumärket Atea, och blir en av Nordens ledande obundna leverantörer av IT-infrastruktur. *Affärerna förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter

5 Ett heltäckande erbjudande
Atea ska hjälpa företag och organisationer att öka nyttan med IT genom att leverera produkter och tjänster i alla led av deras investeringar inom IT-infrastruktur. Vårt erbjudande omfattar produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drifttjänster inom IT.

6 Det sammanslagna Atea Det sammanslagna Atea kommer att ha cirka medarbetare i Norden och en samman-lagd omsättning på mer än MSEK. Ägarbilden för Atea blir det internationella investmentbolaget 3i och WM-data, med 48,8% vardera, samt Ateas ledning. Koncernchef är Sebastian Lindström.

7 Minimal överlappning …har sin grund i att för-enkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter under hela livscykeln. …har sin grund i att skapa fungerande helhetslösningar för effektiv IT-infrastruktur. Analysis & Advisement Recycling Efficient Purchase Drift Produkter Lösningar On Site Service Focused Assortment Drift Help Desk Configuration Produkter Lösningar Financing Asset Tag Asset Management Deliveries Installation

8 Drift Produkter Lösningar Drift Produkter Lösningar

9 Perfekt passform! Det sammanslagna Atea kan svara upp mot företagens samlade behov av stöd inom IT-infrastruktur: produkt-försörjning, infrastrukturlösningar och drifttjänster. Drifttjänster Produkt- försörjning Infrastruktur-Lösningar

10 Perfekt passform! Det sammanslagna Atea kan svara upp mot företagens samlade behov av stöd inom IT-infrastruktur: produkt-försörjning, infrastrukturlösningar och drifttjänster. Drifttjänster Produkt- försörjning Infrastruktur-Lösningar

11 Nyckeltal 2004 Atea Sverige Martinsson Omsättning [MSEK] 2 029 1 522
Resultat EBITA [MSEK] 57 33,6 Antal anställda 130 600

12 Vad driver affären?

13 Vad driver affären? Branschens läge
Externa bedömare tror på IT-tillväxt. IDC: +2% för Sverige 2005 och +6% 2006 IT-budgetarna i Sverige ökar. IT-barometern: + 6 miljarder / (+4%) 2005. Fortsatt kostnadsjakt och effektivitetskrav. Fortsatt omstrukturering – i tillverkarledet, i distributörsledet, i återförsäljarledet.

14 Vad driver affären? Kundernas situation
Ökad efterfrågan på outsourcingtjänster. IT-investeringar måste tillföra värde/nytta, och präglas av noggranna analyser och överväganden. Infrastruktur och affärsprocesser måste fungera ihop. Från produktfokus till funktionslösningar med värdebaserad prissättning och leverans. Fortsatt kostnadsjakt och effektivisering.

15 Vad driver affären? Ateas och Martinssons drivkrafter
Volym och skalfördelar ger kunderna tillgång till konkurrenskraftiga priser och bredare kompetens. Ökad andel hos tillverkarna förstärker vår obundenhet. Större kritisk massa ökar vår stabilitet. Ett bredare sortiment och heltäckande erbjudande. Sammanslagningen ger möjlighet till effektiviseringsvinster.

16 Vad driver affären? Tydliga styrkor
Effektiv IT-produkthantering. Effektiva IT-infrastruktur-lösningar. Mer än 2 500 certifieringar Expertis: Tio kompetens- områden Riks-täckande kontorsnät

17 Vad driver affären? Kompletterar varandra
Tonvikt på effektiv produkthantering. Logistisk kompetens. Stora centraliserade kunder. Effektiv standardisering. Centraliserad idé, få kontor. Egen logistik med produktnära tjänster. Tonvikt på kvalificerade infrastrukturlösningar. Teknisk kompetens. Medelstora lokala kunder. Skräddarsydda lösningar. Lokal närvaro, många kontor. Över certifieringar, tio kompetensområden.

18 Vad driver affären? Bolagens utveckling
Funktion WM-data Servers & Storage (DK) WM-data High Availability Server & Storage (NO) 2005 MindCom (Göteborg) MerITeam (Karlstad) Lindahl & Rothoff (Lund) WM-data X-Way (FI) Novosys (FI) 2004 WM-data System Platforms (SE) Atremo (SE) 2003 Giga(Sthlm) 2002 IMS Produkt Infrastruktur 2001

19 Vad driver affären? Likartat erbjudande i hela Norden
Norge: Ateas produktfokus komplet-teras genom förvärvet av WM-data High Availability Server & Storage. Totalt nu ca 40 medarbetare. Danmark: Ateas produktfokus kom-pletteras genom förvärvet av WM-data Servers & Storage. Totalt nu ca 150 medarbetare. Finland: Ateas fokus på infrastruktur-lösningar kompletterades under 2004 genom förvärvet av produktorienterade Novosys. Totalt ca 330 medarbetare. Sverige: Ateas produktfokus komplet-teras genom förvärvet av Martinsson. Totalt nu ca 730 medarbetare. Atea Logistics: Nordiskt logistikcenter med ca 250 medarbetare.

20 Med fokus på kundnytta

21 Med fokus på kundnytta: IT-avdelningens vardag
IT-infrastrukturen är affärskritisk, vilket ställer högsta krav på funktion och tillgänglighet. För att kunna fatta rätt beslut behövs objektiv analys av marknadens tillgängliga alternativ. I den accelererande teknikutvecklingen krävs tillgång till bred och djup kompetens inom många olika specialområden. För att frigöra resurser för verksamhetsnära utveckling krävs effektiva rutiner och processer för drift och underhåll.

22 Med fokus på kundnytta: Företagens situation
I företag och organisationer ställs IT-avdelningen inför allt högre krav på verksamhetsstödjande IT. Användarstöd Help Desk Utbildning Verksamhetsstöd Affärssystem Verksamhetsutveckling IT-avdelning Produkthantering IT-produktanskaffning Installation, service Utrangering, säkerhet Mjukvarulicenser Infrastruktur Drift WAN/LAN Kommunikation Källa: Gartner

23 Med fokus på kundnytta: Ateas roll
Atea frigör IT-avdelningens resurser till verksamhets-stödjande utveckling. Resursoptimering Användarstöd Help Desk Utbildning Verksamhetsstöd Affärssystem Verksamhetsutveckling IT-avdelning Atea Drift-tjänster Produkt- försörjning Infrastruktur-lösningar Produkthantering IT-produktanskaffning Installation, service Utrangering, säkerhet Mjukvarulicenser Infrastruktur Drift WAN/LAN Kommunikation Källa: Gartner

24 Med fokus på kundnytta: Atea tillför värde
Vi ökar företagens produktivitet med hjälp av effektiv IT-infrastruktur. Vi är leverantörsobundna och kan tillföra ett objektivt perspektiv i analys och rådgivning. Vi förstärker kunders IT-organisationer med de specialistkompetenser som situationen kräver. Vi frigör resurser genom att ta funktionsansvar för produktförsörjning och driftmiljöer. Vi kombinerar lokal närhet med centralise-ringens fördelar.

25 Med fokus på kundnytta: Affärsidé och målbild
Atea hjälper företag och organisationer att öka nyttan med IT, genom att leverera produkter och tjänster i alla led av deras investeringar inom IT-infrastruktur. Ateas mål är att bli Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur.

26 Vad händer nu?

27 Vad händer nu: Power On! Våra konkurrenter tror att det här ska sinka oss. I stället ska vi vara ännu mer på hugget. Det här är ett unikt tillfälle att visa våra kunder att det alltid är de som är i centrum. Vi ska inte tappa fart! Affären förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Till dess agerar båda företagen självständigt och i konkurrens. Dina ordinarie kontaktpersoner ger gärna mer information om praktiska frågor.

28 Vad händer nu: Kontakter
Koncernchef Atea: Sebastian Lindström Telefon: ; e-post: VD Martinsson och tillträdande VD Atea Sverige: Lars Pettersson Telefon: ; e-post:

29 Vi tror det är bra för våra kunder att det finns en stark och obunden nordisk aktör med kraft att självständigt stötta i IT-infrastruktur med kundens affär som enda riktmärke! Ateas mål är att bli Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Atea hjälper företag och organisationer att öka nyttan med IT, genom att leverera produkter och tjänster i alla led av deras investeringar inom IT-infrastruktur. Vårt erbjudande omfattar infrastrukturlösningar, produktförsörjning och drifttjänster inom IT.


Ladda ner ppt "På kundens sida."

Liknande presentationer


Google-annonser