Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Bryllert Vad gäller om Du träffar på en förorening?  Underrättelseplikt  Anmälningsplikt  Fortlöpande dialog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Bryllert Vad gäller om Du träffar på en förorening?  Underrättelseplikt  Anmälningsplikt  Fortlöpande dialog."— Presentationens avskrift:

1 Anna Bryllert Vad gäller om Du träffar på en förorening?  Underrättelseplikt  Anmälningsplikt  Fortlöpande dialog

2 Underrättelse  11 § 10 kap miljöbalken  Halter över KM enligt praxis KM = känslig markanvändning MKM = mindre känslig markanvändning  Behöver åtgärd vidtas? Anna Bryllert

3 Anmälan om avhjälpandeåtgärd  Anmälan enligt 28 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut  Slutrapport  Saneringsärendet avslutas, eventuellt med krav på fortsatt kontroll Anna Bryllert

4 Fortlöpande dialog Bättre att stämma av efterhand än att vänta tills saneringen är slutförd och schaktet återfyllt ! Anna Bryllert


Ladda ner ppt "Anna Bryllert Vad gäller om Du träffar på en förorening?  Underrättelseplikt  Anmälningsplikt  Fortlöpande dialog."

Liknande presentationer


Google-annonser