Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WCAG 2.0 som ett konkret verktyg i arbetet med komplexa tekniker Andreas Cederbom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WCAG 2.0 som ett konkret verktyg i arbetet med komplexa tekniker Andreas Cederbom."— Presentationens avskrift:

1 WCAG 2.0 som ett konkret verktyg i arbetet med komplexa tekniker Andreas Cederbom

2 WCAG 2.0 • December 2008 • Teknikoberoende • Flera lager • W3C föreslår tillgängliga sätt att använda teknikerna på Web Content Accessibility Guidelines 2.0

3 Uppbyggnaden av WCAG 4 principer 12 riktlinjer Hanterbart Begripligt Robust Möjligt att uppfatta >350 teknikanvisningar 2 kategorier med tekniker 61 framgångskriterier 3 nivåer (A, AA, AAA)

4 Vad menar vi med komplexa tekniker? • Rich Internet Application (RIA) • Pdf • Flash • Silverlight • Mobila gränssnitt

5 3 olika situationer • Om det redan finns anvisningar om hur tekniken ska användas - Flash, Pdf • Om det inte finns anvisningar om hur tekniken ska användas - Silverlight • Tekniker som delvis täcks av WCAG - RIA, Mobila gränssnitt

6 Om det redan finns anvisningar om hur tekniken ska användas Exempel pdf • Ta fram listan med relevanta tekniker pdf: www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html generella: www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS- 20120103/Overview.html#contentswww.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.htmlwww.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS- 20120103/Overview.html#contents • Läs på, hämta in ytterligare information www.adobe.com/accessibility/ http://tv.adobe.com/search/?q=accessible+pdf http://webaim.org/techniques/acrobat/ www.adobe.com/accessibility/ http://tv.adobe.com/search/?q=accessible+pdf http://webaim.org/techniques/acrobat/ • Behöver listan kompletteras? • Språk och pedagogik? • Testa med riktiga användare

7 Om det inte finns anvisningar om hur tekniken ska användas Exempel Silverlight • Gå igenom punkterna i WCAG www.w3.org/TR/WCAG/ www.w3.org/TR/WCAG/ • Generella tekniker gäller även här: www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS- 20120103/Overview.html#contents www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS- 20120103/Overview.html#contents • Läs på har någon jobbat med tillgänglighet i tekniken? http://msdn.microsoft.com/en- us/library/cc707824(v=vs.95).aspx http://msdn.microsoft.com/en- us/library/cc707824(v=vs.95).aspx • Språk och pedagogik? • Testa med riktiga användare

8 Tekniker som delvis täcks av WCAG Exempel RIA • Utvärdera den unika lösningen utifrån punkterna i WCAG • Där det finns tekniker, använd dem www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/aria.html www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/aria.html • Var medveten om att WCAG inte kan hjälpa dig i mål! Sök information och hjälp från annat håll www.w3.org/TR/wai-aria/ www.w3.org/TR/wai-aria/ • Testa med riktiga användare

9 Exempel RIA • Situation: Uppdatering i sidan: www.sj.se www.sj.se • Steg 1: Vad säger WCAG? www.w3.org/TR/WCAG/ www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/aria.html www.w3.org/TR/WCAG/ www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/aria.html • Steg 2: Titta i andra källor: www.w3.org/TR/wai-aria/ www.w3.org/TR/wai-aria/ • Steg 3: Testa • Steg 4: Sammanfatta i interna riktlinjer

10 …och resultatet • Använd attributet aria-live för att ange hur viktigt det är att en uppdatering medvetandegörs för användaren. Möjliga värden: • Off = Använd för något som uppdateras ofta, exempelvis aktieinformation. • Polite = När en ändring bara ska meddelas användaren om denne inte har något viktigt för sig. • Assertive = Använd när det händer något viktigt som användaren bör uppmärksammas på så snart som möjligt, men avbryter inte omedelbart oavsett omständigheter. • Rude = Använd bara om det är ytterst viktigt, ska avbryta användaren oavsett var denne är.

11 WCAG är en start - inte målet

12 Sammanfattning 1.Försök se problem som inte WCAG täcker 2.Läs in dig på området, stanna inte bara med WCAG 3.Om det finns 2 olika sätt att uppnå målet måste du utvärdera vilken som är bäst för användaren 4.Testa 5.Samla resultatet av ditt arbete i interna riktlinjer 6.Tänk på att situationen förändras

13 Det finns inga normalanvändare


Ladda ner ppt "WCAG 2.0 som ett konkret verktyg i arbetet med komplexa tekniker Andreas Cederbom."

Liknande presentationer


Google-annonser