Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter"— Presentationens avskrift:

1 Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter
Pia Pettersson/Sten Larsson Produktutvecklare Procapita VoO Avgifter

2 Verkställa avgifter Verkställa avgifter - Beslut
Ingår i Procapita+ Verkställa avgifter – Verkställighet/Beställning Tillval till Procapita+

3 Verkställa avgifter - Översikt
Beslut Aktuellt Avgifter - Info Beslut Avgifter – Info Verkställighet Avgifter – Info Beställning Verkställa avgifter Beslut Fråga inkomster Verkställighet Verkställa avgifter Tillfälle Avgiftsslag Beställning

4 Verkställa avgifter - generellt
Verkställa Avgifter är en funktion som ger möjlighet att med automatik skicka över information om en brukare från Utredning (ingår i Procapita+) Verkställighet och Beställning (tillval i Procapita+) till avgiftsmodulen. Information som redovisas i Verkställa avgifter. Utredningen ger information om: beslut och inkomstfrågor (för de brukare som saknar Inkomstfrågor). Verkställigheten ger information om: insatskategori, insatser, utförare och organisation samt orsak till att informationen skickats. Beställningen ger information om: insatskategori, insatser, leverantör, organisation samt orsak till att informationen skickats. I avgiftsmodulen samlas informationen på en översiktsbild, Aktuellt. Informationsraden på översiktbilden innehåller datum, personnummer samt namn på brukaren.

5 Verkställa avgifter - generellt
Avgiftshandläggarna kan från bild Verkställa Avgifter på ett enkelt sätt göra Nyupplägg eller ändringar/kompletteringar med uppgifter som behövs för avgiftsmodulen. Översiktsbilden Aktuellt och därigenom Verkställa avgifter nås oberoende var i Centralen man befinner sig. Behörigheter styr vilken information avgiftshandläggaren ser på Aktuellt och Verkställa Avgifter. Vilken information som skickas över till avgiftsmodulen styrs via ett regelverk.

6 Verkställa Avgifter - generellt
Översiktsbilden Aktuellt visar, under respektive rubrik, information om vilka brukare som har tillkommit, förändrats eller avslutats Från informationsraden startas Verkställa Avgifter där utförligare information ges Aktuellt nås enkelt via symbolen i menyraden oavsett var i Centralen man befinner sig eller via Mina Sidor

7 Verkställa avgifter - Beslut
Ingår i Procapita+ Regelverk styr vilka beslut ingår i hanteringen Behörighet styr vilken information som visas för avgiftshandläggaren Verkställa avgifter - Beslut visar information om brukarens Beslut och inkomstfrågor Information skickas endast över till avgiftsmodulen om brukaren saknar inkomstfrågor På översiktsbilden Aktuellt visas en informationsrad under rubrik: Avgifter – Information från Beslut Datum, personnummer samt namn på brukaren

8 Verkställa avgifter - Beslut
Kommunen väljer någon av följande 3 scenarion. Beslutsfattaren fattar ett beslut och information skickas över till Avgiftsmodulen. Avgiftshandläggaren lägger in Inkomstfrågor. Beslutsfattaren fattar ett beslut och bild Fråga Inkomster startas med automatik, beslutsfattaren aktiverar inkomstfrågor samtidigt som informationen skickas över till Avgiftsmodulen. Beslutsfattaren fattar ett beslut och bild Fråga Inkomster startas med automatik, beslutsfattaren aktiverar inkomstfrågor. Ingen information skickas över till Avgiftsmodulen.

9 Verkställa Avgifter – Beslut
Verkställa Avgifter - Beslut visar endast information för de brukare som saknar Inkomstfrågor och ger Avgiftshandläggaren underlag och stöd för vilka frågor som skall skapas.

10 Verkställa Avgifter – Beslut
Från Verkställa avgifter – Beslut kommer avgiftshandläggaren snabbt och enkelt till bild Fråga Inkomster där inrapportering sker.

11 Verkställa avgifter - Verkställighet/Beställning
Tillval till Procapita+ Ett regelverk styr vilken information som skickas över till avgiftsmodulen. Behörigheter styr vilken information som visas för avgiftshandläggaren Aktuellt visar information under rubrikerna: Avgifter – Information från Verkställighet Avgifter – Information från Beställning Datum,personnummer och namn.

12 Verkställa avgifter - Verkställighet/Beställning
Verkställa avgifter visar information om brukarens Insatskategori Utförare/leverantör och organisation Orsak till informationen Tillfällen Insatser och uppgifter från insatser Nya/ändrade och avslutade insatser Timmar, besök, antal, nivå Summering av insatser både inom och mellan insatskategorier är möjligt

13 Verkställa Avgifter – Verkställighet/beställning
Personens samtliga pågående verkställigheter och/eller beställningar presenteras så att en sammanhängande bild över personen erhålles. Här visas information som är avgiftshandläggaren underlag för att verkställa uppgifterna i avgiftsmodulen. Insatskategori/tillfällen insatser med tillhörande timmar/antal osv. Här visas också orsaken till att informationen skickats till avgiftsmodulen.

14 Verkställa Avgifter – Verkställighet/beställning
Verkställa avgifter ger avgiftshandläggaren snabbt och enkelt tillgång till de bilder i avgiftsmodulen där nyupplägg eller komplettering/ändring av uppgifter sker.

15 Thank you Pia Pettersson/Sten Larsson
Produktutvecklare Procapita VoO Avgifter


Ladda ner ppt "Procapita VoO Avgifter - Verkställa avgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser