Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information till avgångsklasser 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information till avgångsklasser 2014"— Presentationens avskrift:

1 Information till avgångsklasser 2014
STUDENTVECKAN 2014

2 Studentveckan 2014 Måndag 9 juni Undervisning enligt schema. Ev. tid för träning på studentsång Tisdag 10 Juni Dans vett och etikett (schema) Samling Aulan inför klasskampen 13.00 Klasskamp på Sparbanksvallen Laholm Onsdag 11 juni Skåpstädning och nyckelinlämning Elevrådsstyrelsen/musikprofilen tränar på marschen, 10.00 Klf har egen tid med klassen Torsdag 12 Juni Klassfotografering Skottorps skola (schema) 17.15 Mingel och parfotografering Skottorps slott (schema) Studentbal med middag och dans på Skottorps slott Fredag 13 Juni Ingen verksamhet Lördag 14 juni Studentdagen Frågor Ulf Martinson /

3 Klasskampen 10 juni 13.00 Vinnaren av klasskampen har förmånen välja i vilken nummerordning de ska springa ut . Övriga klasser lottas. Den definitiva utspringsordningen fastställs ca 1 timme efter Klasskampen av SkolIF och skolledning Om er klass vinner vill vi att ni redan nu uppger vilken plats ni skulle önska springa ut på, fylls i på samma lapp som låt och slogan (se längre fram) Tröjfärger. NV 11- Grön SA 11-Gul TE 11-Lila BF 11-Ljusblå EE-Mörkblå IN/FT11-Orange EK11-Röd Skol IF beställer alla tröjor 50 kr st. Psst…ev.alkoholanvändning under skoltid kommer att ge direkta konsekvenser för enskild eller klassen

4 Studentbal 2014 Skottorps slott
Klass och parfotografering Studentbalen 12 Juni Klassen samlas vid Skottorps skola i Skottorp. Där fotograferas klassen enligt schema (se bilaga). Från Skottorps skola åker eleverna med vem man vill och hur man vill (elev från Osbeck och åk11 som skall gå på balen) till Skottorps slott via den Västra allén där ni släpps av(se karta). Observera att fordon med balgäster kör inte i kortege till Skottorps slott utan enligt gällande trafikregler/hastighet. Västra och norra allén avstängd kl Infart publik Samlingsplats Skottorps skola klassvis för foto, se schema Väg för balfordon med balgäster Balgäster avsläpp X Skottorps slott Parkering publik Infart publik

5 P Studentbal 2014 Skottorps slott Skottorps slott Avlämningsplats
Utfart balfordon När ni släpps av promenarer du/ni fram till Skottorps slott och minglar med andra balgäster Enskild och parfotografering kommer att ske på Skottorps slott under tiden ni minglar, håll utkik efter funktionärer för detta. Du kan endast fotograferas en gång vid par eller enskilt foto. Under minglet letar man rätt på sin dam/kavaljer för att i sällskap gå till middagen när toastmaster kallar till bal. Avlämningsplats för balgäster Infart balfordon Avsläpp balgäster X Infart publik Skottorps slott P Promenadväg balgäster

6 Schema Balfotografering, torsdag 12 juni TID Klass 16.55 BF 11/ EE 11
Klassvis Vid Skottorps skola i Skottorp TID Klass 16.55 BF 11/ EE 11 17.05 EK 11 17.10 FT/IN 11 17.15 NA 11 17.20 SA 11 17.30 TE 11 17.40 Studentkommittén

7 Program 14 juni Studentdagen
08.00 Foto Centralhallen (studentkatalog) 09.45 Studentmarsch till kyrkan Klf deltager, elevrådsstyr.fanbärare, orkester, klassvis med banderoller, omvänd ordning klasskampen, 10.05 Studentavslutning St Clemens kyrka med tal. kör och stipendieutdelning 11.30 Mingel Centralhallen (enkel förtäring inkl dryck) 11.55 Tid med klassföreståndare (salschema) 12.20 Samling i Aulan 12.30 Utspring (ordning klasskampen) Ca Fordons kortege genom Laholm.

8 Studentsången. Sjung om studentens lyckliga dag, låt om oss fröjdas i ungdomens vår! Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår. Inga stormar än i vårat sinne bo, hoppet är vår vän, och vi dess löften tro, när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro! där de härliga lagrarna gro! Hurra!

9 Kortegeväg studentflak ca kl.13.00 genom Laholms centrum 2 varv
Marsch och kortegevägar Studentdagen 14 Juni Kortegeväg studentflak ca kl genom Laholms centrum 2 varv Balvagnar,studentflak eller andra fordon som skall deltaga i kortegen ställer upp sig på vägen bakom Coop där kortegen kommer utgå ifrån och fortsätta vidare enligt karta Väg för Fanmarsch till kyrkan kl.09.45

10 Till studentdagen skall varje klass…..
Lämna in artist och namn på en låt. Låten skall finnas att köpa eller finnas på ex Spotify. Uppge hur låten skall spelas tex ”spelas från början” eller ”börja spelas efter 23 sek.) Uppge önskad utspringsplats/ordning om man vinner klasskampen Skriva slogan eller liknande som beskriver er klass! Kommer att användas i samband med utspringet. Lämna in nedskrivet på papper till Ulf Martinson senast den 2 juni ex Klass XX 11 Artist; Loreen, låt; Euphoria (ska börjas spela efter 25 sek) ”Vi tackar föregående klass för att de har värmt upp publik och scen….” Självklart vinner vi klasskampen och önskar springa ut som nr 1

11 Att tänka på ! Fyll i blankett om vilka fordon ni/du skall använda under Studentveckan Inga djur (ex häst) kommer att tillåtas för transport av elever samt samtliga fordon skall va godkända för att framföras på allmän väg Läs igenom Transportstyrelsens info om Studentflak och karnevalståg ( Osbeck informerar Polisen om kortegevägar vilket innebär att alla fordon kör samma väg, se kartor. Ev.alkoholanvändning under skoltid kommer att ge direkta konsekvenser för enskild eller klassen Polisen och skolan påminner om att det är 20-årsgräns för alkoholanvändning. Rökning sker utanför skolans område. Inga kränkningar på något sätt är tillåtna mot grupp eller enskild person allt enligt skolans värdegrund. För att undvika skador på inventarier och utrymmen inomhus skall all användning av vatten i samband med lek eller liknande ske utomhus. Information finns även på Laholm.se sök gymnasieskola

12 Studentflak och karnevalståg
Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp. Men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.   Detta gäller vid färd på flak eller släp: Man får endast ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara. Hållfasta skyddsräcken ska finnas. Höjden bör vara minst cm. Säten eller bänkar ska sitta fast. Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna. Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden. Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Det finns inte någon möjlighet att få undantag för ålderskravet. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven. Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta. Tänk på följande: Säkerheten ökas om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket. Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer. Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc. Högsta hastigheten är 20 km i timmen. En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten. Polisen ska meddelas (Anm Osbecksgymnasiet meddelar detta) Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade Källa . Transportstyrelsen

13 Fordons och ”balvagns”kortege i samband med Studentbalen på Strandhotellet och i samband med Studentdagen i Laholm Utifrån den lagstiftning som finns i sammanhanget runt ”Studentflak och karnevalståg” krävs det att samtliga fordon lämnar uppgifter enligt nedan till Polismyndigheten via undertecknad. Det är en förutsättning för att kunna deltaga i aktiviteterna. Lämna uppgifterna till undertecknad senast den 10 Juni Studentbalen torsdagen den 12 juni Här blir det ingen kortege utan man kör utifrån de trafikregler som gäller på plats. Vem skall köra:………………………………………….. Vad är det för fordon: P-bil MC Traktor Buss Lastbil Annat……………………… Reg.nr. på fordonet:………………………………………….. Studentdagen lördagen den 14 juni Här blir det kortege enligt transportstyrelsen regelverk för studentflak Mvh Polismyndigheten i Laholm, via Ulf Martinson fritidsledare Osbecksgymnasiet


Ladda ner ppt "Information till avgångsklasser 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser