Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berättande text.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berättande text."— Presentationens avskrift:

1 Berättande text

2 Berättarperspektiv Första person =jag
Tredje person = han/ hon / den / det Allvetande berättare Begränsad allvetande berättare

3 Komposition Rak kronologi Återblickar Parallellhandling
Cirkelkomposition Öppet slut

4 Dramaturgi inledning presentation fördjupning och upptrappning
upplösning Avslutning Omvänd dramaturgi

5 Dramaturgi = uppbyggnad
Inledning Vem / vilka Var När Problem Lösning

6 Gestaltande ”Show, not tell” En persons yttre, inre, omgivning Dialog
Inre monolog Handling

7 Levandegöra använda sinnena – vad man ser – vad man hör
– vad man känner – hur det luktar – hur det smakar

8 Inre konflikt (intern)
konflikter inom den enskilda människan, personen slits mellan två idéer eller tankar. mer psykologiska, handlar mer om människans tänkande, kännande och övervägande. Grabben som vill lämna gänget med småkriminella han har hamnat med men som är rädd för att vara ensam är ett exempel på en intern konflikt. Ska han stå för vad han tror är rätt val och vara ensam, eller ska han ha gemenskap med något han egentligen inte kan respektera? Samvetets röst som säger åt en karaktär att handla på ett sätt som denne inte har gjort är också en intern konflikt.

9 Yttre konflikt (extern)
konflikter mellan den enskilda människan och hennes omvärld. Är mellan två eller flera personer. Anders och Rebecka grälar varje dag och deras förhållande håller på att gå i kras, är ett exempel på en extern konflikt. Konflikter mellan gott och ont eller olika element som i Sagan om ringen är också externa.

10 Inledning In medias res (mitt i en händelse) Med en replik
med en beskrivning av platsen eller miljön med en tanke eller fundering

11 Novell KORT berättelse – börjar direkt
FÅ PERSONER – korta beskrivningar FÅ PLATSER ÄMNE eller KONFLIKT KORT TID – tillbakablickar är effektivt Vanligt med INRE MONOLOGER Slutet har en POÄNG – knyter ihop säcken

12 Bedömning Beskrivningar och berättargrepp
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Till exempel en enkel, rak kronologi och enkla beskrivningar. Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp Till exempel en mer komplicerad kronologi (kanske parallellhandling eller cirkelkomposition med återblickar) och gestaltningar via dialog och handlingar. Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Till exempel effektiva gestaltningar via dialog och handlingar, nyanserade beskrivningar och en effektiv kronologi med återblickar (kanske en parallellhandling, cirkelkomposition eller med ett öppet slut) Dramaturgi Din dramaturgi har en enkel uppbyggnad. Till exempel med en tydlig början, en mitt och ett slut. Din text har en dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Till exempel huvudsakligen enligt den dramatiska kurvan med hinder som ska övervinnas. Din text har en dramaturgi med komplex uppbyggnad. Till exempel med en mer avancerad dramaturgi med inre och yttre konflikt och fördjupning/upptrappning Bedömning


Ladda ner ppt "Berättande text."

Liknande presentationer


Google-annonser