Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva essä.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva essä."— Presentationens avskrift:

1 Att skriva essä

2 Att skriva essä - Varför?
Diskutera/behandla ett ämne på ett lite friare sätt än i artikel eller rapport Kunna vara lite mer personlig (än i pm, artikel eller rapport) och Utgå från en egen fundering

3 Att skriva essä - Varför?
Reda ut en fråga Behandla ett ämne allvarligare än i exempelvis en krönika (som också kan vara personlig) För att grunda sina funderingar i något

4 Essä - vad är det? Essai (franska) = prov, försök
NE: ”En skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt” En text som bygger på fakta men samtidigt är personlig

5 Essä - vad är det? ”En friare form av vetenskaplig text”
Befinner sig någonstans mellan krönika och vetenskaplig rapport. En texttyp som bygger på olika källor som citeras och refereras. En text som tillåter skribenten att resonera och reflektera kring de frågor som behandlas.

6 Hur? Starta i något som ska diskuteras och redas ut, exempelvis:
- en fråga - ett påstående - ett citat, eller något du läst om - en tanke - en upplevelse

7 Hur? Rubriken bör väcka intresse och säga något om det huvudsakliga innehållet i texten. Inledningen har samma syfte som rubriken. Gör läsaren nyfiken på att läsa vidare! Presentera en frågeställning eller problemet som ska redas ut i inledningen.

8 Hur? I anslutning till inledningen ska du förbereda läsaren på hur du kommer gå till väga för att reda ut frågeställningen/diskutera problemet. Förbered läsaren på hur essän kommer byggas upp, exempelvis att du kommer belysa ämnet ur olika perspektiv för att söka svar på din fråga. ”Det här ska jag göra”, ”Nu gör jag det”, ”Det här har jag gjort”.

9 Hur? Presentera i en avhandlande del/huvuddel:
de olika tankegångar du vill ta upp egna synpunkter återgivande av information från andra källor (referat och citat) kommentarer, jämförelser och värderingar av egna och andras åsikter

10 Hur? Avsluta med: en avrundning eller sammanfattning som kan inspirera läsarna att fundera vidare en slutsats att återknyta till inledningen och svara på den inledande frågan

11 Tips Utforska ett ämne ur nya synvinklar eller ur en oväntad synvinkel
Väg för och emot något påstående Arbeta med språket och hitta ”din ton” (saklig, resonerande, kritisk, fundersam, filosofisk…) Använd gärna stilfigurer om det passar Följ skriftspråkets normer Källhänvisa Kom hela tiden tillbaks till den röda tråden

12 Exempel: Inledning

13 Exempel: Avhandlande del

14 Exempel: Avslutande del

15 Exempel: Inledning

16 Exempel: Avhandlande del

17 Exempel: Avslutande del:


Ladda ner ppt "Att skriva essä."

Liknande presentationer


Google-annonser