Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Periodiska systemets grupper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Periodiska systemets grupper"— Presentationens avskrift:

1 Periodiska systemets grupper

2 Grupperna! De grundämnen som står i samma kolumn tillhör samma GRUPP.
Deras atomer har samma antal valenselektroner. De har därför ofta liknande egenskaper. Det är vi människor som har grupperat ämnena och därför passar inte alla ämnen in i grupperna.

3

4 Grupp 1 Alkalimetallerna
Metallerna i grupp 1 kallas för alkalimetaller. Det är mjuka metaller som går bra att skära i med kniv. Varje alkalimetall har en typisk lågfärg Salter med dessa joner ingår ofta i fyrverkerier.

5 Reaktiva! Dom har alla en valenselektron.
Det gör att dom är mycket reaktiva´, reagerar häftigt med andra ämnen. De bildar då stabilare joner med ädelgasstruktur och laddningen 1+ Förekommer bara som joner i naturen Vid reaktion med vatten bildas vätgas och hydroxidjoner. Måste förvaras i fotogen. Ju länge ner i periodiska systemet ju reaktivare Alkali, alkalisklösning = basisk lösning

6 Grupp 2 Alkaliska jordartsmetaller
Silverglänsande hyfsat mjuka metaller. Har 2 valenselektroner, bildar +2 joner. Reaktiva, men inte lika reaktiva som grupp 1. Reagerar med vatten. Finns bara som jonföreningar i naturen. Många av dem har tydliga lågfärger. Kalciumföreningar är vanliga i naturen. Ehingers genomgång om alkaliska jordartsmetaller och syregruppen

7 Grupp 17 Halogenerna Dessa har 7 valenselektroner och bildar 1- joner.
Dom är reaktiva och tar gärna en elektron. I fri form är de giftiga och angriper slemhinnor mm. Förekommer bara i jonform i naturen, fluorid, klorid, bromid, jodid. Betyder saltbildare. Ehingers genomgång om alkalimetaller och Halogener

8 Grupp 18 Ädelgaser Luktlösa färglösa gaser vid rumstemperatur.
Förekommer som atomer i luften Har 8 valenselektroner (Helium 2)och är därför mycket stabila. Används inom belysning och svetsning. Ehingers genomgång om Ädelgaser Ändra rösten


Ladda ner ppt "Periodiska systemets grupper"

Liknande presentationer


Google-annonser