Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRV – upphovsrättsundersökning 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRV – upphovsrättsundersökning 2017"— Presentationens avskrift:

1 PRV – upphovsrättsundersökning 2017

2 Användningen av digitala tjänster

3 Några gånger i veckan är den vanligaste användningen för film- och tv-serier
Hur ofta använder du digitala tjänster för att se på film/tv-serier (t.ex. Netflix, HBO Nordic, SVT Play)? Bas: 2010 Användningen skiljer sig mycket åt beroende på ålder. Inom den yngsta ålderskategorin år uppger 3 av 4 att de använder dessa tjänster några gånger i veckan eller oftare. Motsvarande andel för åringar är 64%, för åringar 48% och för de äldsta 29%. Procent av allmänheten

4 Den dagliga digitala användingen av musik ligger på över 30 procent
2. Hur ofta använder du digitala tjänster för att lyssna på musik (t.ex. Spotify)? Bas: 2010 Även gällande musik finns stora skillnader mellan olika åldrar. Den dagliga digitala användningen av musik är i den yngsta åldersgruppen betydligt högre än bland äldre. 62% av åringarna uppger att de dagligen använder dessa tjänster. Procent av allmänheten

5 Närmare åtta av tio lyssnar aldrig på digitala ljudböcker
3. Hur ofta använder du digitala tjänster för att lyssna på ljudböcker (t.ex. Storytel)? Bas: 2010 Andelen som lyssnar på ljudböcker skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan olika åldrar. Däremot är åldersgruppen år den som lyssnar klart oftast. Sex procent i denna grupp lyssnar dagligen på ljudböcker. Procent av allmänheten

6 Nära en fjärdedel spelar dagligen datorspel/konsolspel/mobilspel
4. Hur ofta spelar du datorspel/konsolspel/spel för mobil eller surfplatta? Bas: 2010 Det finns stora skillnader mellan olika åldrar när det gäller användandet av datorspel. Det är en fallande skala i spelandet från den yngsta till äldsta ålderskategorin. Klart minst är spelandet i gruppen år. Andelen som spelar dagligen ligger dock på ungefär samma nivå i tre åldersgrupper, runt 25 procent. Procent av allmänheten

7 Drivkrafter bakom användningen av digitala tjänster

8 Bra utbud är viktigast vid valet av digitala sajter – laglig sajt minst viktigt
5. Hur viktigt är följande när du väljer vilka digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel du använder? Bas: 1930 (de som använder digitala tjänster för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel) Viktigast vid val av digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel. Minst viktigt vid val av digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel. %

9 Närmare åtta av tio tycker att utbudet är mycket viktigt
5. Hur viktigt är utbudet när du väljer vilka digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel du använder? Bas: 1930 (de som använder digitala tjänster för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel) %

10 Sex av tio tycker att hög teknisk kvalitet är mycket viktigt
6. Hur viktigt är hög teknisk kvalitet när du väljer vilka digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel du använder? Bas: 1930 (de som använder digitala tjänster för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel) %

11 Varannan anser att det är mycket viktigt med enkelhet
7. Hur viktigt är enkelhet när du väljer vilka digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel du använder? Bas: 1930 (de som använder digitala tjänster för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel) %

12 Närmare hälften tycker att kostnaden är mycket viktig
8. Hur viktigt är det att kostnaden är låg när du väljer vilka digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel du använder? Bas: 1930 (de som använder digitala tjänster för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel) %

13 Tre av fyra tycker att det är viktigt att sajt är laglig – lägre bland yngre och män
9. Hur viktigt är det att sajten är laglig när du väljer vilka digitala sajter för film, tv-program, musik, ljudböcker eller spel du använder? Bas: 2010 %

14 Laglig vs olaglig användning av digitala tjänster

15 Två av tio använder olagligt material – närmare hälften bland de yngre
10. Använder du digitalt material/tjänster, exempelvis streaming och nedladdning av film/tv-serier, dataspel, musik och böcker, som du tror eller vet är olagliga? Bas: 2010 Procent av allmänheten

16 Flest använder olagligt material för att de saknar lagliga alternativ eller för priset
11. Varför använder du olagligt digitalt material/tjänster? Bas: De som använder digitalt material/tjänster som de tror eller vet är olagliga, 410 % Procent av allmänheten

17 Varannan använder olagligt material för filmer minst några gånger i månaden
12. Hur ofta använder du digitalt material/tjänster som du tror eller vet är olagliga när det gäller film? Bas: De som använder digitalt material/tjänster som de tror eller vet är olagliga, 410 % Procent av allmänheten

18 Nära sex av tio ser på TV-serier olagligt minst några gånger i månaden
13. Hur ofta använder du digitalt material/tjänster som du tror eller vet är olagliga när det gäller TV-serier? Bas: De som använder digitalt material/tjänster som de tror eller vet är olagliga, 410 % Procent av allmänheten

19 En klar majoritet lyssnar aldrig på musik olagligt
14. Hur ofta använder du digitalt material/tjänster som du tror eller vet är olagliga när det gäller musik? Bas: De som använder digitalt material/tjänster som de tror eller vet är olagliga, 410 % Procent av allmänheten

20 Närmare nio av tio lyssnar aldrig på ljudböcker olagligt
14. Hur ofta använder du digitalt material/tjänster som du tror eller vet är olagliga när det gäller ljudböcker? Bas: De som använder digitalt material/tjänster som de tror eller vet är olagliga, 410 % Procent av allmänheten

21 Åtta av tio spelar aldrig datorspel/konsolspel/mobilspel olagligt
14. Hur ofta använder du digitalt material/tjänster som du tror eller vet är olagliga när det gäller datorspel/konsolspel/spel för mobil eller surfplatta? Bas: De som använder digitalt material/tjänster som de tror eller vet är olagliga, 410 % Procent av allmänheten

22 Information om laglig användning av digitala tjänster

23 En av fem försöker alltid skaffa information om huruvida digitala tjänsten är legal
15. När du använder digitalt material/ tjänster inom film, tv, musik, böcker och spel, försöker du då skaffa information om huruvida det digitala materialet/tjänsterna är lagliga eller inte? Bas: 2010 % Procent av allmänheten

24 46% tycker inte att det är svår att veta om material är legalt – högst kunskap bland yngre
16. Hur svårt/enkelt tycker du att det är att veta vilket digitalt material/tjänster som är legala, det vill säga har skaparnas godkännande? Bas: 2010 Procent av allmänheten %

25 Två av tre tycker att det är ett problem att skaparna inte får betalt – 56% i gruppen under 30 år
17. Anser du att det är ett problem att skaparna av upphovsrättsskyddat material inte får betalt när det sprids olagligt? Bas: 2010 Procent av allmänheten %

26 Information tycker de flesta är nyckeln till att komma till rätta med olaglig användning
18. Det är idag inte lagligt att sprida och ladda ner upphovsrättsskyddat material. Ändå förekommer detta i stor omfattning. Vilka tycker du är de bästa sätten för att komma till rätta med problemet? % Procent av allmänheten

27 Geografiska skillnader

28 Små geografiska skillnader i användningen av olagliga digitala tjänster
Använder du digitalt material/tjänster, exempelvis streaming och nedladdning av film/tv-serier, dataspel, musik och böcker, som du tror eller vet är olagliga? Procent av allmänheten


Ladda ner ppt "PRV – upphovsrättsundersökning 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser