Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturresurser; vatten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturresurser; vatten"— Presentationens avskrift:

1 Naturresurser; vatten
Geografi åk 4

2 Torneträsk är en lång sjö med klart vatten
Hornavan är Svreriges djupaste sjö, 221m som djupast. Storsjön är Sveriges femte största ö. Man tror att där finns ett odjur. Siljan i dalarna bildades när en meterorit krockade med jorden för många 100 miljoner år sedan. Mälaren var från början en stor vik, innan landhöjningen skapade massor av öar Hjälmaren är en grund sjö som ligger i ett platt område. Vänern är Sveriges största sjö och tredje störst i Europa. Vänern har en stor skärgård. Vättern är en gravsänka som bildats mellan stå sprickor i bergväggen. Vättern är en djup och kall sjö. Sjöar Människor har i alla tider bott vid sjöar och använt sjöarna till transport, hämta vatten och att fånga mat. Det finns nästan sjöar i Sverige. När landet höjdes efter att inlandsisen tryckt ner den bildades sjöarna i gropar och sprickor.

3 Vatten i och runt Sverige
En vik är en del av havet eller sjön som skär in mot land. En udde är land som sticker ut i havet eller sjön. En bukt är när havet skär in i land i en stor båge En halvö har vatten runt sig på tre sidor. Fastland är ett stort landområde. Ett sund är ett smalt område med vatten, som binder ihop hav eller sjöar med varandra. En ö är land med vatten omkring på alla sidor. Ett skär är en liten ö av klippor. Vatten i och runt Sverige I Sverige har de flesta nära till vatten. Runt Sverige är det hav och i landet finns det gott om stora och små sjöar. I norra Sverige finns det stora vattendrag som kallas älvar som rinner från fjällen ner mot Östersjön. I södra Sverige kallas vattendragen åar. Där rinner vattnet långsammare än i älvar. Människor har i alla tider bosatt sig vid vatten. Sverige har en 250 mil lång havskust. Kusten kan se väldigt olika ut med t.ex. klippor och sandstränder. På en del ställen finns det skärgårdar med många öar.

4 Hav Alla hav på jorden är egentligen samma vatten
Östersjön har bräckt vatten eftersom det är en blandning av sött och salt vatten. Orenat avloppsvatten rinner ut i Östersjön och det riskerar livet i havet. Avloppsvattnet innehåller fosfor och kväve som är rika på näring och gör så algerna växer snabbare. Tillslut blir det tjocka lager vid ytan, det kallas algblomning. När algerna dör lägger de sig på botten och syret i havet tar slut så att inte fiskar och växter kan leva. Hav Alla hav på jorden är egentligen samma vatten Haven runt Sverige är alla delar av Atlanten, men har egna namn. På västra sidan ligger Skagerack och Kattegatt. På östra sidan ligger Östersjön. Östersjön är ett innanhav, det har bara förbindelse med de andra haven genom tre smala sund. Översta delen av Östersjön heter Bottenhavet och Bottenviken. Östersjön är ett grunt hav, på många ställen grundare än 50 meter. Längst i Norr, Bottenviken, fryser till is varje vinter.

5 Torneälv rinner från sjön Torneträsk, en del bildar gräns mot Finland.
Kalixälven, Piteälven, Vindelälven och Torneälven är nationalälvar. De får inte användas så att vattnet skadas eller naturen runt om. Luleälven ger oss mest el av alla älvar. Dalälven är näst längst. Från början är den delad i två och rinner sedan ihop. Klarälven är tillsammans med Götaälv längst, 720km. Götaälv rinner ut i Göteborg. I Götaälv finns flera vattenkraftverk. Älvar och åar I Sverige kallar vi de stora floderna älvar och de mindre åar. När snö smälter och regn faller på högre höjd så rinner vattnet till lägre områden. Först som små bäckar som kan rinna ihop till en å eller en älv. Älvarna har alltid varit bra att ta sig fram på. De största älvarna finns i Norrland, de börjar i fjällen och rinner ut i havet.

6 Vad använder vi vattnet till?
Människor har i alla tider fångat fisk och skaldjur för att få mat. Fiske är fortfarande ett sätt att få mat. Man får inte fiska vart man vill eller hur mycket man vill. Det finns regler kring fiskekvot och fiskar man i älvar och åar kan man behöva fiskekort. Människan utnyttjar kraften i forsande vatten i älvarna. Man har byggt stora vattenkraftverk som omvandlar älvarnas forsande vatten till elektricitet.

7 Östersjöns vatten är bräckt dvs. blandat sött och salt
Östersjöns vatten är bräckt dvs. blandat sött och salt. Det är det största bräckta havet i världen. Det söta vattnet i Östersjön kommer ifrån åar och älvar. Det salta vattnet kommer från Atlanten genom två smala sund. I Östersjön lever både sötvattensdjur och saltvattendjur och växter i en blandning som man inte hittar på andra platser. Fisken påverkas t.ex. blir sillen mindre i sötare vatten och kallas då strömming. Sjöstjärnan vill ha saltvatten och trivs inte långt upp i Östersjön. Det gör Torsken däremot som vill ha sötvatten. Sött och salt vatten Det vatten vi dricker och som kommer ur våra kranar är sötvatten. Sötvatten finns som grundvatten i berggrunden och i våra sjöar och floder. Regn och snö innehåller vara sötvatten. Vi använder mycket sötvatten i Sverige ca 100m3 per person (som 600 badkar). Räknar man med det som används i jordbruk och industrier blir det 3000 badkar per år. Vattnet tar inte slut för att vi har stora mängder regn och snö i Sverige. Det är viktigt att vi renar vattnet som släpps ut i naturen igen.


Ladda ner ppt "Naturresurser; vatten"

Liknande presentationer


Google-annonser