Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika sätt att tänka om människor, samhället och världen…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika sätt att tänka om människor, samhället och världen…"— Presentationens avskrift:

1 Olika sätt att tänka om människor, samhället och världen…
”Ismer” Olika sätt att tänka om människor, samhället och världen…

2 Vi har diskuterat de tre stora ideologierna som utvecklades under 1800-talet (ideologi = en samling av idéer om hur ett samhälle ska styras): Konservatismen som menade att människan behövde styras för att det inte skulle bli kaos i samhället. Man ville bevara ("konservera") det "gamla" samhället och inte genomföra för stora förändringar. Liberalismen som menade att människor i allmänhet är förnuftiga. Därför skulle de få bestämma själva över sina liv så mycket som möjligt. Socialismen som menar att alla människor ska utvecklas tillsammans och att samhället ska vara jämlikt. Därför tyckte man att alla skulle äga allt tillsammans så att det inte några blev svaga och fattiga i samhället.

3 Här är exempel på andra "ismer" som blev viktiga under 1800-talets slut och början på 1900-talet:
Darwinism tanken att den individ (djur eller människa) som bäst kan anpassa sig till miljön och samhället kommer att överleva och föra sin art vidare (efter vetenskapsmannen Charles Darwins teorier) Liberalismen förde över dessa idéer till samhället. De menade att de bästa företagen och idéerna överlever. Övriga (de som inte är tillräckligt bra) slås ut och försvinner. Detta var positivt, tyckte man, för då utvecklas människan och samhället.

4 Och några andra som såg ner på andra…
Nationalismen menade att det egna folket ("nationen") var överlägset alla andra folk. Imperialismen menade att västvärldens (Europa och USA) kultur var överlägsen. Därför ville dessa länder styra över andra folk och länder i t.ex. Afrika, Asien och Sydamerika. Kolonialismen många länder i Europa tog över områden i andra delar av världen (t.ex. England tog kontroll över Indien). Det blev som en ”tävling” mellan kolonialmakterna, och de utnyttjade sina kolonier hårt (t.ex. deras råvaror). Spår av detta ser man än idag på Afrikas karta, och att det talas spanska, franska och engelska lite överallt i världen.

5 Detta fick givetvis reaktioner…
Socialismen menade (tvärtemot de tre sistnämnda ismerna) att alla människor är jämlika. Detta var främst arbetarnas ideologi. Socialismen kämpade för lika rättigheter för alla med hjälp av demokratiska metoder. Kommunismen var en hårdare variant av socialism. Kommunismen ville ta makten genom våld (revolution!). Detta skedde t.ex. i Ryssland 1917.

6 Tänk efter… Vad finns det i dessa idéer som kan orsaka ett krig mellan många olika länder?


Ladda ner ppt "Olika sätt att tänka om människor, samhället och världen…"

Liknande presentationer


Google-annonser