Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fästingar – ett ämne som biter sig fast

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fästingar – ett ämne som biter sig fast"— Presentationens avskrift:

1 Fästingar – ett ämne som biter sig fast
Peter Wilhelmsson och Malin Lager Avdelningen för Medicinsk Mikrobiologi Laboratoriemedicin, Region Jönköpings Län

2 Spindeldjur (Arachnida)
Vad är en fästing? Spindeldjur (Arachnida) Insekter (Insecta) Spindeldjur (Arachnida) är en klass i stammen leddjur. Spindel/skorpioner = 2 par mundelar

3 Vad är en fästing? Kvalster (Acari) “Mjuka” “Hårda”
Kvalser är underklass till klassen Spindeldjur “Mjuka” “Hårda”

4 Var finns fästingar? 800 arter worldwide
En fossil från New Jersey är daterad 90 miljoner tillbaka: dinosaurier och primitiva fåglar existerade

5 “Den vanliga fästingen”
Familj Ixodidae (hårda fästingar) Släkte Ixodes Art Ixodes ricinus Ixos - “klistrig” ricinus - ricinväxt Linné namngav denna. Ricinus communis

6 Om Ixodes ricinus… Aktiv > 0°C Saknar ögon Betydelse med fästingar
- Luktorgan på frambenen Betydelse med fästingar Haller´s organ: co2, temperatur, odörer (vissa syror och luktämnen) och vibrationer Föda åt: jordlöpare, steklar, myror, vissa fågelarter. Även viktig för alla fästingburna mikrober (bakterier, virus, parasiter) - vektor för mikroorganismer - mat - väktare av orörd natur

7 Livscykel 4 stadier (varav 3 är aktiva). Larv har sex ben.
Nymfen kan ej könsbestämmas. För att utvecklas från ett stadie till ett annat måste de inta ett blodmål.

8 Värdsökningsbeteende
1 meter Upp till en meter i vegetationen. Hög luftfuktighet. Buskar och snår är idealiska. Olika högt beroende på livsstadie.

9 Värddjur Larv Nymf Adult
Rådjuren är väldigt viktiga värddjur för fästingen. Transporteras långt och kan ha flera tusen fästingar på sig. Larv Nymf Adult

10 Reproduktion Livslängd: 3 – 6 år
Träffas på värddjuret. De sörjer som ett slags vägmotell. Hanen för över sperma genom att sticka in den hullingförsedda hypostoman i honans genitalier. Lipidlager för att klara uttorkning. Livslängd: 3 – 6 år

11 Hur blir vi fästingbitna?
Fästingar kan inte flyga eller hoppa Greppar tag i kläderna när vi stryker oss mot vegetation Söker sig till ett lämpligt ställe på huden

12 Hur blir vi fästingbitna?
Kan suga så den växer flera hundra gånger sin ursprungliga vikt. Kan suga flera dagar. Till skillnad från mjuka fästingar som är klara på under en timme.

13 ♀ ♂ ♀ ♂ Vem blir biten? STÖRST RISK MINST RISK 25% av och över 50 år
SIFO-undersökning – 2006, 1.3 miljoner blev fästingbitna. Bärplockare, svampplockare, jägare 10% av och 30-49 år

14 Vem blir biten? Socialdemokrater 14% Centerpartister 33%
Miljöpartister 33% Socialdemokrater 14% Politisk tillhörighet

15 Var blir man biten?

16 Hur lång tid tar det att upptäcka ett fästingbett?

17 Hur lång tid tar det att upptäcka ett fästingbett?
Faktorer som påverkade tiden att upptäcka fästingen: Kön Ålder Bettlokalisation

18 Vilka livsstadier av fästingen biter människan?
4% 72% 1% 23% Larver (n = 89) Nymfer (n = 1519) Hanar (n = 15) Honor (n = 487)

19 Hur kan vi skydda oss från fästingbett?
När du är i skog och mark, undvik högt gräs och snår. Använd långärmade tröjor (vita tröjor) och stoppa in byxor i strumpor. DEET - Ämnet gör att fästingar/myggor blockeras från att känna lukten av komponenter i människosvett Vitlök = allicin (svavelorganisk förening): antiseptiska och antimykotiska egenskaper. Även repellant mot fästingar.

20 Hur kan vi skydda oss från fästingbett?
Undersöka varandra där vi inte kommer åt att leta själva.

21 Hur tar man bort fästingar?
En marknad. Tidigare sa man att smör/nagellack skulle smörjas på. Varför ska man ta bort fästingar då?

22 Bakterier, virus och parasiter
TBE-virus Anaplasma Rickettsia TBE, även kallad fästingburen encefalit eller fästingburen hjärninflammation. TBE-smitta via fästingbett eller opastöriserad, infekterad mjölk från getter och kor, men det har aldrig noterats i Sverige. Det finns vaccin mot TBE. De som drabbas får hjärninflammation som resulterar i svår huvudvärk och feber, ibland kramper och till och med förlamning. Hos de flesta läker sjukdomen ut av sig själv men cirka 30 % får kvarvarande symptom eller permanenta besvär i form av minnesförluster, allvarlig trötthet och i några få fall bestående förlamning. Enstaka dödsfall har även förekommit. Behandlingen inriktar sig mot enskilda symptom eftersom det inte finns någon kur mot viruset. Barn som smittas får lindrigare symptom än vuxna. Anaplasma phagocytophilum är en intracellulär bakterie som infekterar olika blodceller, främst de vita blodkropparna monocyter och granulocyter. Den är en fästingspridd bakterie som kan infektera bland annat människor, hästar, idisslare, gnagare, hundar, katter och rådjur. De kliniska tecknen inkluderar feber, huvudvärk, muskelsmärtor – Sommarinfluensa Rickettsia är en liten (0,3-1,0 µm) intracellulärt växande och gramnegativ kockobacill vars tillväxt och replikering sker inom cytoplasman i eukaryota värdceller (endaoltelceller). Rickettsia-arterna sprids genom vektorer så som fästingar, loppor och löss med mera. och orsakar sjukdomar i människor som tyfus. Efter bettet sprids rickettsierna till blodet och då börjar det med att patienten plötsligt insjuknar i hög feber, sedan huvudvärk och muskelvärk. Vanligtvis finner man på den plats som där bettet är en blå-röd rodnad eller en svart krusta. Det är vanligt med komplikationer som neurologiska symtom, njursvikt, chock, blodpropp, lunginflammation med mera.

23 Bakterier, virus och parasiter
Babesia Francisella Babesia (Protozoa) encelliga eukaryota organismer orsakar infektionssjukdomen babesios hos både människor och djur, en sjukdom som förstör den smittades röda blodkroppar, där parasiten förökar sig vilket kan orsaka blodbrist och organsvikt. Framförallt hos immunsupprimerade personer (splenektomiserde). Mjältens två viktigaste uppgifter är att bryta ner gamla röda och vita blodkroppar samt att producera en typ av vita blodkroppar som vi behöver i vårt immunförsvar. Francisella F. Tularensis ger upphov till sjukdomen tularemi, men eftersom det är vanligt att bakterien isoleras hos harar benämns sjukdomen ofta som harpest i Sverige. Symtom på tularemi, som orsakas av F. tularensis, är plötslig feber, frossa, huvudvärk, diarre, muskel- och ledvärk samt svaghet och utmattning. Har man fått infektionen via ett fästingbett kommer det inom fem dagar att bildas ett sår med en hudrodnad runt såret och det kommer att bildas en svullen och öm lymknut i närheten av infektionsområdet. Borrelia bakterie Det vanligaste symtomet är hudutslag men man kan senare också utveckla nervsmärtor, ledbesvär och ansiktsförlamning. Kraftig infektion kan dessutom ge huvudvärk, trötthet och psykiska symtom. Infektionen kan behandlas med en kortvarig antibiotikakur - Borrelia burgdorferi sensu lato

24 Borrelia Spiralformad Längd 8-30 µm, tjocklek 0.2-0.3 µm
Tar sig fram m.h.a 7-11 flageller En av de längsta bakterierna. Lika lång som ett hårstrå är brett. Rör sig genom att rotera kroppen som en korkskruv.

25 Överföring av borreliabakterier
Temperatur och pH-beroende. Blodsugningstiden är viktig för överföring. Binder till endogent plasminogen och omvandlar detta till plasmin då den brakar in i celler – plasmin rekryterar immunceller som firsätter enzymer som ska ta död p patogener men även på kroppssegna celler.

26 Förekomst av Borrelia i fästingar
0% 25% 33% 36% Larver (n = 87) Nymfer (n = 1510) Hanar (n = 15) Honor (n = 496)

27 Liten risk att få en Borreliainfektion
Endast 2% av alla fästingbett leder till en diagnos Risken ökar med fästingens blodsugningstid

28 Vad är Lyme borreliosis?
~ fall/år (i Sverige: > fall/år) Symptom: Behandling: antibiotika

29 Erythema migrans

30 Neuroborrelios

31 Borrelia artrit

32 Diagnostiska verktyg Polymerase chain reaction (PCR) – direkt påvisning av DNA från B. burgdorferi s.l. Fördelar: - Objektiv metod Hög specificitet Nackdelar: Låg sensitivitet vid tidig neuroborrelios (10-30 %) Hudbiopsier från ex erythema migrans (50-70%) Ledvätska vid artrit (70-80 %) Odling – direkt påvisning av borrelia spiroketen genom odling följt av mikroskopering. - Enkelt handhavande - Kostnadseffektiv - Arbetskrävande - Långsam metod - Låg sensitivitet (10-30%) Enzyme-linked-immunosorbent assays – ELISAs – indirekt påvisning av bakterien genom detektion av antikroppar i blod och likvor. Lätt applicerbarhet i klinisk diagnostik Många kommersiella kit på marknaden Kostnadseffektiv Sent bildande av antikroppar i serum Seroprevalens Kvarstående antikroppar efter avslutad behandling – aktiv infektion?

33 Lärdom att ta med…… Var fjärde fästing bär på Borrelia
Få som blivit bitna i Sverige utvecklar sjukdom Använd täckande kläder när du vistas i skog och mark Kolla över kroppen innan sängdags Avlägsna fästing så tidigt som möjligt

34 Världens äldsta dokumenterade fall av LB.
5300 år gammal mumie i Ötzal alperna. Borrelia DNA.

35 Tack för att Er uppmärksamhet!
Tack för att ni har lyssnat!


Ladda ner ppt "Fästingar – ett ämne som biter sig fast"

Liknande presentationer


Google-annonser