Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Övergripande tidplan MAIVOR Digital nyckelhantering Tids och insatsregistrering Ekonomistyrning Trygghetslarm Mobila trygghetslarm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Övergripande tidplan MAIVOR Digital nyckelhantering Tids och insatsregistrering Ekonomistyrning Trygghetslarm Mobila trygghetslarm."— Presentationens avskrift:

1

2 Agenda Övergripande tidplan MAIVOR Digital nyckelhantering Tids och insatsregistrering Ekonomistyrning Trygghetslarm Mobila trygghetslarm

3 2. Övergripande tidplan - MAIVOR Digital nyckelhantering (DNH), Tids- och insatsregistrering (TIR) och mobil dokumentation (information) Slutförande DNH utfört (ca 3 500 st lås) 2017-02-28 Start införande TIR 2016-10-17 2017-03-31 Planerat slutförande TIR Mobil dokumentation 2017-04-01 Underlag för ny ersättnings- modell från DNH 2016-09-30 2017-06-30 Projekt slutfört Ryd och Skäggetorp Där efter löpande, viktigt att införskaffa smart phones – datum finns i kunskapsportalen

4 Digital nyckelhantering Bra resultat Låsen hos kunderna fungerar bra i samband med smart phones. Kunderna är positiva och känner i igen larmteamet sedan tidigare Välbesökta informationstillfällen för kunder och medarbetare Problem -Leverantören har problem med vissa portar/entréer, dialog om lösning pågår

5 Digital nyckelhantering – leveransplan VerksamhetLeveransdatum/KlartStart för användande av smart phones Askeby/Bankekind Leanlink Aspen Attendo Aspen Bräcke Aspen Humana Aspen Leanlink Blandaren Attendo Blandaren BräckeJuni Blandaren Humana Blandaren LeanlinkAug Cleany

6 VerksamhetLeveransdatum/KlartStart för användande av smart phones Ekbacken Leanlink Påbörjas i början av oktober Femtiofemplus Hjälmsätersgatan Leanlink Homemaid Härnebackaen Leanlink Isa Omsorg Johannelund Aleris Johannelund Attendo Johannelund Berzelii Johannelund Humana Johannelund Leanlink Kärna Attendo Kärna Leanlink

7 VerksamhetLeveransdatum/KlartStart för användande av smart phones Lambohov Humana Lambohov Leanlink Linghem Leanlink Linghem Humana Möjetorp Attendo Möjetorp Vardaga Möjetorp Leanlink Nykil AttendoJuli Startat Nykil Leanlink Ramstorp Aleris Ramstorp Attendo Ramstorp HumanaSept

8 Ramstorp Leanlink Ryd AttendoJuni Startat Ryd LeanlinkJuni Startat Ryd Humana Startat Räknestickan Attendo Påbörjas i början av november Räknestickan Berzelii Räknestickan Humana Räknestickan Leanlink Skäggetorp AttendoJuli Skäggetorp Humana Startat Skäggetorp Leanlink Startat Slaka vård och omsorg Solrosen Bräcke Solrosen HumanaAug VerksamhetLeveransdatum/KlartStart för användande av smart phones

9 Solrosen Leanlink Stolplyckan Attendo Stolplyckan Bräcke Stolplyckan Humana Stolplyckan LeanlinkAug Sturefors Leanlink tallboda/Gistad Leanlink tannefors Aleris tannefors Attendo tannefors BräckeAug tannefors Humana tannefors LeanlinkAug trägårn Attendo trägårn Bräcke VerksamhetLeveransdatum/KlartStart för användande av smart phones

10 VerksamhetLeveransdatum/KlartStart för användande av smart phones trägårn Humana Påbörjad 160919 trägårn LeanlinkAug Ullstämma Attendo Ullstämma Vardaga Ulrika Leanlink Veteranpoolen Vikingstad AttendoJuli Startat Vikingstad Humana Vretaliden Leanlink Östgötagatan Attendo Östgötagatan Bräcke Östgötagatan HumanaAug Östgötagatan Leanlink

11 VerksamhetLeveransdatum/KlartStart för användande av smart phones Översten Attendo Översten Bräcke Översten HumanaAug Översten LeanlinkAug

12 Tids och insatsregistrering Tidsregistreringen hos kunden baseras på två faktorer 1.”Kom och Gå” via digital nyckelhantering 2.Insatsregistrering sker via TeS app på kundens insatser Ersättning -Baseras på personligomvårdnad och boservice ersättningsnivåer (nuläge) -Viktningstid – schablon när båda insatstyperna utförs vid samma besök Kundfakturan -Blir tydligare

13 Förändringar inom ekonomiområdet Hemtjänst utbetalning efter kom och gå. Färre antal prisnivåer. Vårdboende – utbetalning efter vårddygn. Avstämning under året för hitta eventuella boenden <95% Gör rätt från början ! Förtroende för medarbetare. Mindre administration och ökad likviditet! Stickprovskontroll -modell scanning på ICA ? Fastighetsservice- obs Inga fastställda datum

14 Trygghetslarm Ledningssystem Gränssnitt ansvar och uppdrag, lokala rutiner Kontakt vid stora störningar Uppdatering av kontaktuppgifter sker löpande och förmedlas till TIB Störningen i somras

15 Ledningssystem för Digitala trygghetslarm Dokument och rutiner uppdateras på ett ställe Hög tillgänglighet Visning

16 Trygghetslarm - gränssnitt - ansvar - uppdrag Omsorgskontorets/larmteamet ansvar 1.Anskaffning av larm och tillbehör 2.Programmering 3.Registrering och avregistrering i Icare-online 4.Installation 5.Felsökning och service 6.Kontinuitetsplanering - När larmen inte fungerar - Tjänsteman i beredskap kontaktar ansvarig chef på omsorgskontoret vid stora störningar – KRIS rutin finns. 7.Uppdatering av kontaktuppgifter till AO-chefer inom omsorgen Hemtjänsten/utförare 1.Larmansvarig 2.Registrering - Avregistrering sker i CRM/webb-access 3.Inhämta nyckeln till brukaren 4.Funktionsövervakning via e-post och 5.Åtgärda larmanrop 6.Provlarm varje månad 7.Enkel felsökning, kolla sladd tex. 8.Installera ”akutlarm” 9.Kontinuitetsplanering - När larmen inte fungerar, felanmälan till tjänsteman i beredskap 24/7. Det skall finns en lokalrutin för att kontakta kunderna

17 Kontakt vid stora störningar, när många larm är ur funktion Tjänsteman i beredskap (TIB) kontaktas, dygnet runt 365 dagar året 24/7/365 Telefon nummer till TIB: 013-20 62 00 Frågor: IT-utvecklingschef John Fristedt Nås via 013-20 67 01 Kommunens säkerhetschef Johan Edvardsson nås via +46703525485

18 Störningen i trygghetslarmkedjan i somras Vad hände? -Telia´s tjänst för mobiltrafik upphörde att fungera (rikstäckande) -3 timmar var larmen ur funktion -Vid återställning av funktionen skickades alla larm till larmcentralen – inga larm tappades bort. Tysta larm ringdes ut som vanligt Åtgärder -Justering av KRIS rutin -Kontinuitetsplanering och lokala rutiner vid olika typer av krissituationer är respektive hemtjänstutförares ansvar sedan tidigare och är det fortfarande -Rutinen som berör TIB justerades

19 Mobila trygghetslarm Ansökan via Äldre lots eller biståndsbedömare Ca 4-5 larm används idag Beslut enligt SoL – egen insats Målgrupp -Personer med kognitiv svikt eller minnesproblematik -Yngre och äldre -Närstående Vad händer nu – upphandling av mobila larm sker under kvartal 4 2016.


Ladda ner ppt "Agenda Övergripande tidplan MAIVOR Digital nyckelhantering Tids och insatsregistrering Ekonomistyrning Trygghetslarm Mobila trygghetslarm."

Liknande presentationer


Google-annonser