Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Bakgrund Nuläget servicehus Sammanhållet servicehus Hur påverkas personalen på de sammanhållna servicehusen? Trygghetsboende Ställningstagande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Bakgrund Nuläget servicehus Sammanhållet servicehus Hur påverkas personalen på de sammanhållna servicehusen? Trygghetsboende Ställningstagande."— Presentationens avskrift:

1

2 Innehåll Bakgrund Nuläget servicehus Sammanhållet servicehus Hur påverkas personalen på de sammanhållna servicehusen? Trygghetsboende Ställningstagande äldrenämnden våren 2017-våren 2018 Informationsmöten Nuvarande krav ”basansvar”, fritidsverksamhet och lunchservering Förslag utveckling sammanhållet servicehus, fritidsverksamhet och lunchservering

3 Bakgrund Ur höjda ambitioner för Linköping ”Servicehusen ska samordnas och få en sammanhållen verksamhet” Avvikelser och allvarliga patientsäkerhetsrisker med två eller flera utförare. Klagomål till äldreombudsman om oklarheter och osäkerhet om ansvarsfördelning vid servicehus. Nuvarande organisering av servicehusen har lett till många gränsdragningsdiskussioner/svårigheter mellan utförare.

4 Beslut tagna av Äldrenämnden dec 2016
Riktlinjer för bistånd gällande särskilt boende i servicelägenhet har ändrats. Beslut att servicehus ska bli sammanhållna med en utförare som har bas (hälso –och sjukvård/rehab. insatser), lunch, fritid och individuella insatser. Några av nuvarande servicehus omvandlas till trygghetsboende.

5

6 Vilka bor i servicelägenheterna? (Treserva 2016-okt)
Antal personer Antal med hemtjänst Antal som ej har hemtjänst Under 65 år 49 (43%) (57%) Över 65 år 727 (72%) (28%) Totalt 776 (70%) (30%)

7 Beskrivning av de boende utifrån hemtjänstinsatser? (Treserva okt 2016)
776 personer bor i 740 servicelägenheter 30% av de boende har ingen hemtjänst Av 70 % som har hemtjänst har ca 10 % enbart boservice 60 % har personlig omvårdnad och/eller boservice 40 % av de boende äter ibland lunch i restaurangen

8

9 Beskrivning av sammanhållna servicehus
Boendeform där omsorg, service, hälso- och sjukvård ges av en utförare Sammanhållen vård ger förutsättningar för kvarboende, ökad närhet till personal och teamarbete I huset finns tillgång till fritidsverksamhet och lunchservering. Dessa verksamheter är öppna även för omkringboende.

10 Hur påverkas brukare och besökare i hus som blir sammanhållna servicehus
Brukarna Bor kvar i lägenheten Om den enskilde har hemtjänst ges den av ansvarig utförare i huset – valfriheten upphör i servicehus Hälso- och sjukvård ges av samma utförare som utför hemtjänst En utförare ger möjlighet till helhetsansvar - ökad trygghet och samordning Besökare Ingen förändring i möjligheten att delta i fritidsverksamhet och lunchservering

11 Hur påverkas personalen på de sammanhållna servicehusen?
Kan bli aktuellt med verksamhetsövergång av personal. (Arbetsrättsliga regler gäller, LAS Lagen om anställningsskydd, 6B) Gäller i så fall utifrån hur mycket personal som behövs för det antal timmar hemtjänstinsatser som är beviljade vid en viss tidpunkt. Ansvarig utförare avgörs vid beslut om verksamhetsuppdrag till Leanlink alternativt efter att upphandling är genomförd

12

13 Vad innebär ett trygghetsboende
Ett anpassat boende för äldre och med möjlighet till gemenskap och lunchservering. Linköpings kommun är förstahandshyresgäst och hyr ut trygghetsboende i andra hand Utveckling av ”värdinnefunktion” för ökad trygghet. Förslag till kriterier för att få trygghetsboende är: Vara 70 år eller äldre. Hög ålder skall beaktas, liksom befintlig livssituation och behov/efterfrågan av trygghetsboendekonceptet. Söker bostad direkt till respektive trygghetsboende

14 Hur påverkas brukare och besökare i hus som förändras till trygghetsboende
Brukarna Bor kvar i lägenheten – ”avsäger sig” biståndet (Om brukaren önskar bo kvar i boendeformen servicehus anmäler man byte) Ingen förändring avseende hemtjänstinsatser, valfrihetssystem som i ordinärt boende Hemsjukvård följer tröskelprincipen Besökare Ingen förändring i möjligheten att delta i fritidsverksamhet och lunchservering

15 Ställningstagande av äldrenämnden gällande servicehus våren 2017
NU-bas Flest kunder med hemtjänst Boendeform beslut ÄN feb Nytt avtal from Ramstorp Leanlink Humana S-hus 180201 Östgötagatan Översten T-boende Solrosen Trägården Skäggetorp Attendo Attendo/Humansa Tegelbruksgatan Bräcke Johannelund Aleris 180401 Vikingstad 180501

16 Ställningstagande av äldrenämnden gällande servicehus hösten 2017
NU-bas Flest kunder med hemtjänst Nytt avtal from Räknestickan Leanlink Attendo 180901 Kärna Möjetorp Vardaga Leanlink/Vardaga Ullstämma Aspen 181101 Blandaren Bräcke Stolplyckan Humana

17 Ställningstagande av äldrenämnden gällande servicehus 2018
NU-bas Flest kunder med hemtjänst Nytt avtal from Nykil Attendo 190501 Vretaliden Leanlink Härnebacken Mårdtorpsgatan Sturefors Bestorp Torparegatan Tröskaregatan Linghem Ulrika 190901

18 Informationsmöten Våren 2017 Hösten 2017 + våren 2018
Chefer på berörda s-hus och hemtjänstutförare - informerar sin personal Boende och anhöriga på berörda s-hus (9 hus) SAM-plan Hemsjukvård/rehab Kommunal Omsorgskontoret Socialkontoret KPR Hösten våren 2018 Chefer på berörda s-hus och hemtjänstutförare - informerar sin personal Boende och anhöriga på berörda s-hus (7 hus hus)

19 ”Basansvar” – nuvarande krav
Kvalitetsledningssystem 1:a linjens chef och verksamhetschef Kompetensutveckling/introduktion/flerspråkighet mm IBIC Dokumentation, rapportering Lex Sarah och Lex Maria Namnbricka Enhetsråd HSL-insatser, inklusive rehabilitering såväl förebyggande som direkt sjukvårdande Utfärdande av tandvårdsintyg

20 Forts. ”Basansvar” – nuvarande krav
Arbetstekniska hjälpmedel Samverkan med vårdcentral/RÖ Ta emot praktikanter från både utbildning/arbetsmarknadsåtgärder Lokalansvar ÄN ”vicevärd”, städning mm Systematiskt brandskyddsarbete

21 Fritidsverksamhet – nuvarande krav
15 timmars öppethållande (med utförarens personal) Riktas till både boende i servicehuset och omkringboende Aktiviteterna skall redovisas skriftligt på lämpliga platser/hemsida m m Särskild riktad info till de som bor i servicelägenheterna, särskilt infobesök till nyinflyttade Samverkan med frivilliga och föreningslivet Aktiviteter i samråd med deltagare, ex promenader, utflykter, samtalsgrupp, sång, underhållning, studiecirklar, gymnastik Föreningar skall kostnadsfritt låna lokaler

22 Lunchservering – nuvarande krav
Tillgängligt för boende, omkringboende och andra besökare Maten får tillredas på annan plats än i servicehuset Minst öppethållande 1,5 timme/dag året runt Lunch = varmrätt, sallad, smör, bröd och dryck Två huvudrätter varav en kan vara enklare rätt ex paj Inga krav på förbeställning (förutom specialkost) Specialkost skall erbjudas (2 dagars förbeställning) Ej tillåtet med servering i 1-portioners förpackning Matråd

23 Förslag utveckling sammanhållet servicehus

24 Forts. Förslag utveckling sammanhållet servicehus

25 Förslag utveckling av Fritidsverksamhet

26 Förslag utveckling av Lunchservering


Ladda ner ppt "Innehåll Bakgrund Nuläget servicehus Sammanhållet servicehus Hur påverkas personalen på de sammanhållna servicehusen? Trygghetsboende Ställningstagande."

Liknande presentationer


Google-annonser