Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Full kostnadsredovisning och Full kostnadstäckning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Full kostnadsredovisning och Full kostnadstäckning."— Presentationens avskrift:

1 Full kostnadsredovisning och Full kostnadstäckning

2 Utveckling av lärosätenas externfinansiering Forskningspropositionen 2000: Principen om full kostnadstäckning Forskningspropositionen 2004: Bidrag till starka forskningsmiljöer

3 Kärnverksamhet – U o F och stödverksamhet Kärnverksamhetens delar ska solidariskt bära kostnaderna för stödverksamheten Kärnverksamhetens delar = kostnadsbärare t ex ett forskningsprojekt

4 Ett forskningsprojekts fulla kostnader Direkta kostnader: lön, drift, lokaler, utrustning Indirekta kostnader: Projektets andel av stödverksamhetens kostnader på: lärosätesnivå fakultets-(motsv)nivå institutionsnivå

5 Ett forskningsprojekts lokalkostnader Direkta lokalkostnader: Lokaler som nyttjas av projektet inklusive andel i gemensamma institutionslokaler Indirekta lokalkostnader: Lokaler som nyttjas av stödverksamheten

6 Lärosätet Fakultet Institution Beräkningsbas lönekostnader* Indirekta kostnader *kärnverksamhetens (utbildning eller forskning) lönekostnader alt. löne- och driftkostnader

7 Lärosätet Fakultet Institution *kärnverksamhetens (utbildning eller forskning) lönekostnader alt. löne- och driftkostnader Beräkningsbas lönekostnader* Indirekta kostnader

8 Lärosätet Fakultet Institution *kärnverksamhetens (utbildning eller forskning) lönekostnader alt. löne- och driftkostnader Beräkningsbas lönekostnader* Indirekta kostnader

9 Lärosätet Fakultet Institution *kärnverksamhetens (utbildning eller forskning) lönekostnader alt. löne- och driftkostnader Beräkningsbas lönekostnader* Indirekta kostnader

10 Några aktuella RJ-projekts fulla kostnader Direkta kostnaderIndirekta kostnader ProjLönekDriftkLokalk∑Univ%Fak%Inst% ∑ UU1520574599164836347 UU24141560489223939149 LU14141064488152065321 LU25864072698263242215 SU15661046622363628408 SU265690138794493318348 Medel*68535102824283239429 *av 23 projekt (det finns avrundningsfel)

11 Uppnås full kostnadstäckning? PåslagBas f TotaltKostnads-Kommentar %påslagbevtäckn % 3572097278Gamla överensk 2005 o tidigare (påslaget innehåller alla lokalkostnader) 24.2824102382RJ fr 2008 (direkta lokalkostnader ingår ej i påslaget) 528241253100Påslag för full kostnadstäckning *medelvärden för 23 RJ projekt 720=löne och driftskostn (ej lokalkostn)824=totala direkta kostn

12 Vad utgör de indirekta kostnaderna? Administrativt stöd Infrastrukturellt stöd Del i gemensamma funktioner Institutions/fakultets/lärosätesnivå Stöd till andra kärnverksamheter ingår inte

13 SUHFS rekommendation till specifikation i nya ansökningar Totala direkta lönekostnader inkl lkp Totala direkta driftskostnader Totala direkta lokalkostnader Totala direkta utrustnings/avskrivningskostnader för utrustning upp till 170 kkr Summa totala direkta kostnader Totala indirekta kostnader beräknade genom fullkostnadsanalysen Summa totala kostnader För varje post ovan: Sökt belopp samt lärosätets medfinansiering

14 Hantering av indirekta kostnader vid en institution på Stockholms universitet Universitetet fördelar alla anslag till fakulteter och vidare till institutionerna Totalkostnaden för gemensamma ändamål och förvaltning bestäms i universitetets budget Nämnda totalkostnads storlek beräknas som andel (procent) av institutionernas totala lönekostnad Varje institution får en (täcknings)faktura för gemensamma ändamål inkl förvaltning motsvarande nämnda procentsiffra x institutionens totala lönekostnad

15 Hantering av indirekta kostnader vid en institution på Stockholms universitet Täckningsfakturan för indirekta kostnader på universitetsnivå utgör 2008 17% av lönekostnaden En institution med 10 mkr i lönekostnader betalar alltså 1.7 mkr till universitetets gemensamma ändamål inkl förvaltning Ett projekt med 1 mkr i lönekostnader ökar täckningsfakturan med 170 kkr Ökningen kommer med två års fördröjning

16 Hantering av indirekta kostnader vid en institution på Stockholms universitet Utöver täckningsfakturan tillkommer fakultetens och institutionens ökade indirekta kostnader De indirekta kostnader som inte täcks av påslag i projektbidrag måste institutionen ta av fakultetsanslaget Vilket annars skulle gå till doktorandtjänster, rekryteringstjänster, och lektorers och professorers forskning

17 Syfte Tydlighet, transparens och jämförbarhet specifikation av indirekta kostnader Empiriskt underlag för ökad kunskap om de indirekta kostnadernas verkliga omfattning Förståelse för forskningsprojektens fulla kostnader

18 Sammanfattning Full kostnadsanalys kommer att bifogas nya ansökningar Indirekta kostnader går till för stödverksamhet för projektet Önskemål om nya samtal kring full kostnadstäckning om cirka ett år


Ladda ner ppt "Full kostnadsredovisning och Full kostnadstäckning."

Liknande presentationer


Google-annonser