Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metod Mätning 1 Kampanj: vecka 18-21 2005 Mätning: vecka 22-23 2005 Mätning 2 Kampanj: vecka 47-48 2005 Mätning: vecka 49-50 2005 Undersökningens målgrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metod Mätning 1 Kampanj: vecka 18-21 2005 Mätning: vecka 22-23 2005 Mätning 2 Kampanj: vecka 47-48 2005 Mätning: vecka 49-50 2005 Undersökningens målgrupp."— Presentationens avskrift:

1 Metod Mätning 1 Kampanj: vecka 18-21 2005 Mätning: vecka 22-23 2005 Mätning 2 Kampanj: vecka 47-48 2005 Mätning: vecka 49-50 2005 Undersökningens målgrupp Män och kvinnor i åldrarna 25-64 år som är bosatta i Stockholmsområdet (Stockholms Stad och närförorter) Urval Obundet och slumpmässigt urval ur NMAs telefonrekryterade Internetpanel Metod Intervjuerna har gjorts via Internet Antal intervjuer Mätning 1: 381 intervjuer Mätning 2: 375 intervjuer Felmarginaler 1-4%

2  Ökar miljömedvetandet/visar på vikten av återvinning ”Att man ska återvinna” ”Att man ska återvinna så mycket som möjligt” ”Att det lönar sig att källsortera, det är nästan lite häftigt att göra det! Vilket är helt sant” ”Att det är bra att källsortera för det kan bli nya produkter av detta” ”Att man ska återvinna för att skydda miljön och tänka extra innan man kastar något i vanliga soporna istället” ”Att återvinnig är bra och meningsfullt” ”Att mycket går att återvinna, även sådant man inte tänkt på” ”samla in ditt skräp, det kan bli saker av det” Budskap Om du ser till kampanjen som helhet, vad tror du att de vill säga med denna kampanj?

3 Negativa faktorer Vad var det du inte tyckte var bra med kampanjen?  Endast 2% av de som uppmärksammat kampanjen kom med negativ kritik i mätning 2, vilket kan jämföras med 6% i mätning 1%.  I mätning 1 var den vanligaste kritiken att kampanjen var otydlig.  I mätning 2 uppger endast ett fåtal att kampanjen var otydlig samtidigt som några anser att kampanjen inte väckte deras intresse i tillräcklig utsträckning.

4 Positiva faktorer Vad var det du tyckte var bra med kampanjen?  Ökar miljömedvetandet/visar på vikten av återvinning ”att man få se vad man kan göra med slängda saker” ”att man får upp ögonen för att spara och återvinna!” ”Att vi blir påminda om vikten av sopsortering” ”Ger känslan att min återvinning verkligen leder till något”  Påhittig, tydlig och snygg design ”att den är lite rolig och inte bara informativ” ”Den kändes påhittig och kreativ, fyndig”  Tydligt och enkelt budskap ”Klart budskap” ”Enkel och tydlig men ändå modern” ”lätt att förstå, talande bilder och inte en massa text som man ändå inte hinner läsa när man är i tunnelbanan”

5 Sammanfattning Observation Avsevärt fler såg kampanj 2 (49%) än kampanj 1 (19%). Värdet är i nivå med det genomsnittsvärde som brukar uppnås i en kampanj. Precis som tidigare erhålls högre värden bland de i åldern 25-34 år samt bland de som bor i lägenhet. Budskapet uppfattades av betydligt fler i kampanj 2! 93% av de som såg kampanj 2 förstod att syftet var att ”poängtera vikten av återvinning” (68% i mätning 1). Inga signifikanta skillnader i budskapskoppling mellan olika delmålgrupper. Budskap Precis som tidigare är avsändarkopplingen relativt låg! 46% av de som sett kampanjen tror att antingen återvinningsföretag/-ansvarig, Stockholm Stad, Miljöförvaltningen eller Renhållningsförvaltningen står bakom (43% i mätning 1). Yngre uppger i större utsträckning än äldre att Stockholms Stad är avsändare. Avsändare Liking Kampanj 2 får ett mycket bra helhetsbetyg, bättre än kampanj 1. Betydligt fler kommer med positiv kritik på kampanj 2 än på kampanj 1. Nästan ingen ger negativ kritik. Positiva synpunkter på kampanjen: 1) ökar miljömedvetandet, 2) påhittig, tydlig och snygg design samt 3) tydligt och enkelt budskap. Andelen som sopsorterar har inte förändrats sedan förra mättillfället (59%). Kampanj 1 och 2 har bidragit i lika stor utsträckning till att man vill veta mer om sopsortering. Förtroendet för hur kommunen hanterar hushållsavfallet verkar till viss del ha minskat sedan förra mättillfället. Beteende och påverkan


Ladda ner ppt "Metod Mätning 1 Kampanj: vecka 18-21 2005 Mätning: vecka 22-23 2005 Mätning 2 Kampanj: vecka 47-48 2005 Mätning: vecka 49-50 2005 Undersökningens målgrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser