Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Startsida. Avsluta Innehåller utbildningar med skogsindustriell profil på gymnasiet, KY samt högskolor och universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Startsida. Avsluta Innehåller utbildningar med skogsindustriell profil på gymnasiet, KY samt högskolor och universitet."— Presentationens avskrift:

1 Startsida

2 Avsluta Innehåller utbildningar med skogsindustriell profil på gymnasiet, KY samt högskolor och universitet

3 KY-utbildningar Akademiska utbildningar Gymnasie-, KY- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar Göteborg Karlstad Stockholm Gävle Luleå Skellefteå Sundsvall Växjö Avsluta Umeå Uppsala Massa och papper Visa alla Alla utbildningar (karta) Angränsande Trä Skog

4 KY-utbildningar Akademiska utbildningar Gymnasie-, KY- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar Göteborg Karlstad Stockholm Gävle Luleå Skellefteå Sundsvall Växjö Avsluta Umeå Uppsala Massa & Papper (karta) Angränsande Massa och papper Trä Skog Visa alla

5 KY-utbildningar Akademiska utbildningar Gymnasie-, KY- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar Göteborg Karlstad Stockholm Gävle Luleå Skellefteå Sundsvall Växjö Avsluta Umeå Uppsala Trä (karta) Massa och papper Angränsande Trä Skog Visa alla

6 KY-utbildningar Akademiska utbildningar Gymnasie-, KY- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar Göteborg Karlstad Stockholm Gävle Luleå Skellefteå Sundsvall Växjö Avsluta Umeå Uppsala Skog (karta) Massa och papper Angränsande Trä Skog Visa alla

7 KY-utbildningar Akademiska utbildningar Gymnasie-, KY- och akademiska utbildningar med skogsindustriell profil Gymnasieutbildningar Göteborg Karlstad Stockholm Gävle Luleå Skellefteå Sundsvall Växjö Avsluta Umeå Uppsala Angränsande utb. (karta) Massa och papper Angränsande Trä Skog Visa alla

8 Avsluta Sundsvalls Gymnasium, Sundsvall Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Process Kort presentation Programmet är yrkesinriktat och samarbetar med företagen i Sundsvallsregionen. Förutom de tekniska yrkesämnena är programmet utökat med matematik, fysik, kemi och företagsekonomi. Utbildningen ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt både i skolan och ute på företag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Fiberråvara Mät- och reglerteknik Massa och Papper grundkurs Kontaktperson: Mats Vestin (programsamordnare) Telefon: 060-19 17 16 eller 060-19 17 13 E-post: mats.vestin@skola.sundsvall.semats.vestin@skola.sundsvall.se Skolans adress: Sundsvalls gymnasium, Hovrättsgatan 2, 852 37 Sundsvall Skolans telefon: 060-19 17 00 Hemsida: www.gymnasium.sundsvall.sewww.gymnasium.sundsvall.se Gymnasieutbildning Massa och papper

9 Avsluta Älvkullegymnasiet, Karlstad Utbildningens namn Teknikprogrammet Inriktning Teknisk design Kort presentation Utbildningen fokuserar på att ge eleverna grundläggande kunskaper inom kemisk teori och praktisk problemlösning. Det finns två möjliga vägar att gå, dels kan eleverna läsa mer matematik och fysik för att få en bred behörighet till universitet och teknisk högskola eller mer teknik för att få en fördjupad kunskap inom teknikområdet. Inför andra året väljer eleverna teknikområde och kan då profilera sig mot kemi- och processteknik inom inriktningen Teknisk design. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Kemi- och processteknik Kontaktperson: Ingrid Skålén (studie- och yrkesvägledare) Telefon: 054-29 67 69 E-post: ingrid.skalen@karlstad.seingrid.skalen@karlstad.se Skolans adress: Karlstads- Hammarö gymnasieskola, Älvkullen, 651 84 Karlstad Skolans telefon: 054-29 67 61 Hemsida: http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/BarnutbildningGymnasieskolaVaaraskoloraelvkullen.html http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/BarnutbildningGymnasieskolaVaaraskoloraelvkullen.html Gymnasieutbildning Massa och papper

10 Avsluta

11 Avsluta Processtekniska Gymnasiet, Munkedal Utbildningens namn Industritekniskt program Inriktning Process Kort presentation Inriktningen är en yrkesförberedande utbildning för processoperatörer. Varje elev har en individuell studieplan och därmed stor möjlighet att påverka val av kurser. Målet med utbildningen är att ge eleverna möjlighet att läsa de teoretiska kurserna som Teknikprogrammet innehåller, samtidigt som de får en yrkesutbildning. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massa och Papper grund Mäldberedning Papperstillverkning Papper och kartongtillverkning Processkunskap Kontaktperson: Marie Wackfeldt Telefon: 0524-173 73 E-post: processtekniska@munkedal.seprocesstekniska@munkedal.se Skolans adress: Processtekniska Gymnasiet, Arctic Paper, 455 81 Munkedal Skolans telefon: 0524-173 73 Hemsida: http://www.munkedal.se/processhttp://www.munkedal.se/process Gymnasieutbildning Massa och papper

12 Avsluta Strömbackaskolan, Piteå Utbildningens namn Teknikprogrammet Inriktning Systemteknik och konstruktion Kort presentation Programmet är studieförberedande och specialutformat i samarbete med den lokala process- och kompositindustrin. Utbildningen ger eleverna kunskap om hur ortens massa- och pappersindustri fungerar. Profilen ger träning i ett ingenjörsmässigt sätt att angripa problem men innehåller även praktiska inslag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massa och papper Styrteknik Mätteknik Reglerteknik Kontaktperson: Stefan Wigren (rektor) Telefon: 0911-69 63 08 E-post: stefan.wigren@bu.pitea.sestefan.wigren@bu.pitea.se Skolans adress: Strömbackaskolan, Lasarettsvägen, 941 28 Piteå Skolans telefon: 0911-69 63 00 Hemsida: http://www.pitea.se/ext_Templates/default____24087.aspx?epslanguage=SVhttp://www.pitea.se/ext_Templates/default____24087.aspx?epslanguage=SV Gymnasieutbildning Massa och papper

13 Avsluta Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Process Kort presentation Utbildningen är en kombination mellan studie- och yrkesförberedande och ska ge eleverna möjlighet att läsa vidare på KY- nivå till processoperatör. Utbildningen bedrivs i samarbete med Södra Cell Mönsterås och en del av undervisningen sker på plats på Mönsterås Bruk där man tillämpar ”teori i praktiken”. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Processkemi Reglerteknik Processkunskap Massatillverkning Kontaktperson: Stefan Eriksson Telefon: 0499-175 72 E-post: patrick.williamsson@monsteras.sepatrick.williamsson@monsteras.se Skolans adress: Mönsteråsgymnasiet, Torggatan 15, 383 31 Mönsterås Skolans telefon: 0499-175 00 Hemsida: http://monsterasgymnasiet.sehttp://monsterasgymnasiet.se Mönsteråsgymnasiet, Mönsterås Gymnasieutbildning Massa och papper

14 Avsluta Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg Utbildningens namn Teknikprogrammet Inriktning Teknik och företagande med profil mot process Kort presentation Teknikprogrammet är ett teoretiskt yrkesprogram med tre huvudinriktningar: Datorteknik, Teknik och företagande och Design. Teknik och företagande ger möjlighet till profilering mot bland annat den lokala företagsverksamheten inom processindustrin. Eleverna får praktisera hos lokala företag som skolan samarbetar med. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Konstruktion Produktionsprocess Massa och papper Styrteknik Process Kontaktperson: Janeric Swahn Telefon: 0521-72 20 63 E-post: janerik.swahn@edu.vanersborg.sejanerik.swahn@edu.vanersborg.se Skolans adress: Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 3, 462 36 Vänersborg Skolans telefon: 0521-27 18 11 Hemsida:http://www.vanersborg.se/kommunen/forvaltningar/gymnasieforvaltningen/gymnasieskola.4.2bae981080000cb0780 008137.htmlhttp://www.vanersborg.se/kommunen/forvaltningar/gymnasieforvaltningen/gymnasieskola.4.2bae981080000cb0780 008137.html Gymnasieutbildning Massa och papper

15 Avsluta Allhamra Gymnasieskola, Kisa Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Processteknik Kort presentation Programmet har tre inriktningar: Plåt och svetsteknik, Skärande bearbetning och Processteknik. Processteknik ger eleverna kunskaper inom massa och papper och det finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom inriktningen genom att välja bland de valbara kurserna som skolan erbjuder. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massa och Papper Papperstillverkning Reglerteknik Mäldberedning Kontaktperson: Kurt Flink (programansvarig) Telefon: 0494-191 73 E-post: kurt.flink@edu.kinda.sekurt.flink@edu.kinda.se Skolans adress: Allhamra Gymnasieskola, Kinda Lärcentrum, Kalmarvägen 18, 590 40 Kisa Skolans telefon: 0494-194 28 Hemsida: www.allhamraskolan.kinda.sewww.allhamraskolan.kinda.se Gymnasieutbildning Massa och Papper

16 Avsluta Kalix Naturbruksgymnasium, Kalix Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Sågverk och hyvleri Kort presentation Utbildningen består till stor del av praktiskt arbete med fördjupning inom Sågverk och hyvleri. Utbildningen sker i industrimiljö och ska ge en grund för fortsatt arbete eller vidareutbildning inom trä- och sågverksbranschen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Hyvling Sågning stock Trämateriallära Virkessortering Kontaktperson: Anders Resin (utbildningsledare/rektor) Telefon: 0923-788 03 E-post:anders.resin@kalix.naturbruksgymn.seanders.resin@kalix.naturbruksgymn.se Skolans adress: Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 Kalix Skolans telefon: 0923-788 00 Hemsida: www.kalix.naturbruksgymn.sewww.kalix.naturbruksgymn.se Gymnasieutbildning Träteknik

17 Avsluta Peder Skrivares Skola, Varberg Utbildningens namn Träteknik Inriktning Träteknik Kort presentation Specialutformat program med praktisk utbildning inom bland annat sågverksteknik och hyvleri. Under första året läser eleverna kurser ur byggprogrammets kursplan och därefter karaktärs- och inriktningskurser. Utbildningen sker både på skolan och på företag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Sågverksteknik Byggkunskap Hyvling Miljöteknik Kontaktperson: Maria Johnson-Thorén (rektor) Telefon: 0340-884 72 E-post: hans.liljegren@kommunen.varberg.sehans.liljegren@kommunen.varberg.se Skolans adress: Peder Skrivares Skola, Engelbrektsgatan 60, 432 35 Varberg Skolans telefon: 0340-884 32 Hemsida: www.pederskrivaresskola.sewww.pederskrivaresskola.se Gymnasieutbildning Träteknik

18 Avsluta Hammarö Utbildningscenter, Hammarö/Karlstad Utbildningens namn Träprogrammet Inriktning Träteknik Trädesign Kort presentation Träprogrammet täcker in hela området från sågning av stock till tillverkning av färdiga produkter, samt planering och tillverkning inom både små och stora träföretag. Inför andra året väljer eleverna mellan inriktningarna: Trädesign och Träteknik. Trädesign innehåller bland annat formgivning av möbler och inredning, Träteknik innehåller allt från sågning av timmerstockar till färdigtillverkning av träprodukter. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Träteknisk introduktion Hyvling Sågning stock Virkestorkning Kontaktperson: Bo Öster (programansvarig) Telefon: 054-29 82 50 E-post: bo.oster@karlstad.sebo.oster@karlstad.se Skolans adress: Karlstad-Hammarö gymnasieskola, Hammarö utbildningscenter, Djupsundsvägen 1, Skoghall Skolans telefon: 054-29 82 00 Hemsida:http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/BarnutbildningGymnasieskolaVaaraskolorHammar oeUtbildningscenter.htmlhttp://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/BarnutbildningGymnasieskolaVaaraskolorHammar oeUtbildningscenter.html Gymnasieutbildning Träteknik

19 Avsluta Helgesboskolan, Ålem Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Inom inriktningen Skog finns det möjlighet att kombinera intressen som natur, jakt och friluftsliv med högteknologiska maskiner och IT-data. Inriktningen har valbara kurser som riktar sig mot skogsskötsel, avverkningsmaskiner och virkesmätning. Förutom skolans breda utbud av valbara kurser med olika yrkesinriktningar så finns det även ett speciellt kurspaket för den som vill studera vidare till Skogsingenjör på SLU. Kontaktperson: Evert Samuelsson Telefon: 0738-510 209 E-post: evert.samuelsson@helgesbo.nuevert.samuelsson@helgesbo.nu Skolans adress: HS Naturbruksgymnasium AB, Helgesbo, 384 93 Ålem Skolans telefon: 0499-250 55 Hemsida: www.helgesbo.nuwww.helgesbo.nu Gymnasieutbildning Skog

20 Avsluta JILU Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Ås Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Skog och jakt Kort presentation Inriktningen Skogsbruk är anpassad efter det moderna skogsbruket och ger eleverna en teknisk, biologisk och ekonomisk kunskap inom området. Eleverna får lära sig att köra skogsmaskiner, använda datorer och övrig utrustning som hör skogsbruket till. Skolan samarbetar med företag och skolor i Norge vilket gör att många studiebesök och studieresor går dit. Inriktningen Skog och jakt ger en bred grundutbildning i skogsbruk och möjlighet att välja kurser inom viltvård och jakt. Kontaktperson: Einar Alke Telefon: 063-14 73 31 E-post: einar.alke@jll.seeinar.alke@jll.se Skolans adress: JILU Åsbygdens Naturbruksgymnasium, Torsta, 830 43 Ås Skolans telefon: 063-14 73 00 Hemsida: www.torsta.sewww.torsta.se Gymnasieutbildning Skog

21 Avsluta Jällaskolan Naturbruksgymnasium, Uppsala Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Inom inriktningen Skogsbruk varvas praktik med teori. Under vissa delar av terminerna är eleverna ute ett par dagar i veckan i skogen och blir då väl förtrogna med motorsåg, röjsåg, skotare och skördare. I årskurs tre är eleverna ute på längre praktik både under höst- och vårterminen. Kontaktperson: Annelie Borg-Bishop (studie- och yrkesvägledare) Telefon: 018-56 23 07 E-post: annelie.borg-bishop@jallaskolan.seannelie.borg-bishop@jallaskolan.se Skolans adress: Jällaskolan – Naturbruksgymnasiet, Jälla Gård, 755 94 Uppsala Skolans telefon: 018-56 23 00 Hemsida: www.jallaskolan.sewww.jallaskolan.se Gymnasieutbildning Skog

22 Avsluta Kalix Naturbruksgymnasium, Kalix Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen passar för den som vill arbeta i skogen och som tycker om att vistas i naturen. Skolan har tre moderna skördare och sex skotare som används för att sköta om de egna skogarna men även för att genomföra verkliga uppdrag åt företag. I utbildningen ingår kurser i skogsskötsel, reparationsteknik, basmaskinservice, virkesbehandling, röjningsarbete och avverkning. Kontaktperson: Anders Resin (utbildningsledare) Telefon: 0923-788 03 E-post: anders.resin@kalix.naturbruksgymn.seanders.resin@kalix.naturbruksgymn.se Skolans adress: Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 Kalix Skolans telefon: 0923-788 00 Hemsida: www.kalix.naturbruksgymn.sewww.kalix.naturbruksgymn.se Gymnasieutbildning Skog

23 Avsluta Kvinnerstaskolan, Örebro Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen fokuserar på hur ett skogsbruk sköts med tanke på den biologiska mångfalden. Eleverna får bland annat lära sig att köra skotare och skördare, göra markundersökningar, arbeta med motorsåg, plantera, röja samt avverka med hjälp av skolans egna maskiner. Kontaktperson: Enar Nilsson Telefon: 019-21 68 59 E-post: enar.nilsson@orebro.seenar.nilsson@orebro.se Skolans adress: Kvinnerstaskolan, Axberg, 705 91 Örebro Skolans telefon: 019-21 68 00 Hemsida: www.kvinnersta.orebro.sewww.kvinnersta.orebro.se Gymnasieutbildning Skog

24 Avsluta Naturbruksgymnasiet Burträsk, Burträsk Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Utbildningen ger eleverna kunskaper för att behärska såväl teknik som ekologi, skogsskötsel och skogsvård där naturvårdshänsyn är en självklar del. Inriktningen öppnar för möjligheter att arbeta med högteknologiska maskiner i skogen, virkesmätning vid industri eller skogsvårdsarbete. Skolan har egna skogsmaskiner och eleverna utbildas i arbetet som maskinförare. Kontaktperson: Dan Forsberg (ansvarig skogsinriktningen) Telefon: 070-345 23 10 E-post: dan.forsberg@skola.skelleftea.sedan.forsberg@skola.skelleftea.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Burträsk, N Åbyn 4, 937 92 Burträsk Skolans telefon: 0910-74 0112 Hemsida: www.naturbruksgymnasiet.sewww.naturbruksgymnasiet.se Gymnasieutbildning Skog

25 Avsluta Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Bräkne-Hoby Utbildningens namn Naturbruksgymnasiet Inriktning Skogsbruk med jakt- och viltvård Kort presentation Skolan har 750 hektar skogsmark och använder cirka 640 hektar av dessa till skogsbruksutbildningen. Marken har varierande karaktär med flera sjöar och många intressanta biotoper. Utbildningen innehåller kurser som avverkning med motorsåg, basmaskinservice, jakt- och viltvård, skogsskötsel och virkesbehandling. Kontaktperson: Adriaan Muller Telefon: 0766-48 91 32 E-post: adriaan.muller@utb.ronneby.seadriaan.muller@utb.ronneby.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet i Blekinge, Gamla Riksvägen 61, 370 10 Bräkne-Hoby Skolans telefon: 0457-61 74 40 Hemsida: www.ronneby.se/naturbruksgymnasietwww.ronneby.se/naturbruksgymnasiet Gymnasieutbildning Skog

26 Avsluta Naturbruksgymnasiet i Ljusdal, Ljusdal Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Utbildningen är helt anpassad efter det moderna skogsbruket. Den ger eleverna grundläggande kunskaper både teoretiskt och praktiskt inom teknik, biologi, data, ekonomi, avverkning med motorsåg och användning av röjsåg, skotare och skördare. Inom det individuella valet finns möjlighet att välja en entreprenörsinriktning som passar elever som vill läsa vidare till skogsmästare. Kontaktperson: Elisabeth Åslund Telefon: 0651-185 80 E-post: elisabeth.aslund@ljusdal.seelisabeth.aslund@ljusdal.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Ljusdal, Verkstadsskolevägen 36, 827 34 Ljusdal Skolans telefon: 0651-185 80 Hemsida: www.ljusdal.naturbruk.orgwww.ljusdal.naturbruk.org Gymnasieutbildning Skog

27 Avsluta Naturbruksgymnasiet Osby, Osby Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk & Skogsmaskinteknik Kort presentation Under utbildningen lär eleverna sig att köra skotare och skördare, de får även kunskaper i motormanuellt arbete och skogsvård. Den praktiska undervisningen varvas med teori och eleverna får lära sig om skogsskötsel, virkesbehandling, natur- och kulturmiljövård, service och reparation. Kontaktperson: Lars-Åke Ljungdahl (rektor) Telefon: 0479-185 72 E-post: lars-ake.ljungdahl@osby.selars-ake.ljungdahl@osby.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Osby, Marklundavägen 9, 283 42 Osby Skolans telefon: 0479-185 70 Hemsida: www.naturbruksgymnasiet.osby.sewww.naturbruksgymnasiet.osby.se Gymnasieutbildning Skog

28 Avsluta Naturbruksgymnasiet Sparresäter, Lerdala Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Inriktningens kurser tar upp skogsskötsel, förädling av skogsprodukter och bioenergi samt skötsel, körning och reparationer av maskiner i kombination med kurser om hur naturen fungerar och hur man värnar om miljön. Skolan erbjuder flera profiler bland annat storskaligt skogsbruk, småskaligt skogsbruk och maskinreparationer. Kontaktperson: Torbjörn Pettersson (biträdande rektor) Telefon: 0511-676 82 E-post: torbjorn.pettersson@vregion.setorbjorn.pettersson@vregion.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Sparresäter, 540 17 Lerdala Skolans telefon: 0511-676 80 Hemsida: www.naturbruk.nu/sparresaterwww.naturbruk.nu/sparresater Gymnasieutbildning Skog

29 Avsluta Naturbruksgymnasiet Svenljunga, Svenljunga Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen syftar till att ge en heltäckande bild av det svenska skogsbruket med hela flödet från frö till planka. Skolan har moderna maskiner och utrustning för framställning av datoriserade skogsbruksplaner och kartritning. Skogsarbetet sker dels på skolans marker men också hos privata markägare och bolag. Kontaktperson: Sakari Lempessalmi (rektor) Telefon: 0325-477 02 E-post: hasse.gronesjo@vregion.sehasse.gronesjo@vregion.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Svenljunga, Spinnaregatan 7, 512 24 Svenljunga Skolans telefon: 0325-477 00 Hemsida: www.naturbruk.nu/svenljungawww.naturbruk.nu/svenljunga Gymnasieutbildning Skog

30 Avsluta Naturbruksgymnasiet Södra Viken, Sunne Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen ger kunskaper inom grundläggande områden för modernt skogsbruk och eleverna får lära sig använda motorsåg och köra skotare. En stor del av kurserna är förlagda utomhus där eleverna får lära sig att praktiskt sköta skogen. Årskurs tre innehåller många valbara kurser som ger möjlighet till inriktning mot ett speciellt yrkesområde eller mot fortsatta studier. Kontaktperson: Carola Rylander Telefon: 0565-15558, 073-0703269 E-post: carola.rylander@skola.sunne.secarola.rylander@skola.sunne.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Södra Viken, Sunne kommun, 35, Södra Viken, 686 80 Sunne Skolans telefon: 0565-155 55 Hemsida: www.viken.sunne.sewww.viken.sunne.se Gymnasieutbildning Skog

31 Avsluta Naturbruksgymnasiet Västernorrland, Sollefteå Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Inriktningen ger en bred bas inom området skogsbruk och öppnar för möjligheter att arbeta med högteknologiska maskiner i skogen, virkesmätning vid industri eller som skogsvårdsarbetare. Utbildningen består av både teoretiska lektioner och praktiska tillämpningar i skogen. Eleverna får även lära sig att sköta skogen på ett ekologiskt och rationellt sätt. Kontaktperson: Ann-Sofie Holmberg (rektor) Telefon: 0620-252 10 E-post: ann-sofie.holmberg@naturbruk.netann-sofie.holmberg@naturbruk.net Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Västernorrland, Skedomskolan, 881 92 Sollefteå Skolans telefon: 0620-252 00 Hemsida: www.naturbruk.netwww.naturbruk.net Gymnasieutbildning Skog

32 Avsluta Plönningegymnasiet, Harplinge Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Maskinförare Kort presentation Utbildningen består av både teori och praktik och det finns ett stort antal kurser att välja mellan. Det finns tre inriktningar: Ridsport, Hästsport och Maskinförare. På inriktningen Maskinförare utbildas eleverna till maskinförare. De praktiska kurserna genomförs till stor del utomhus och kan vara föryngringsprojekt, gallringsövningar eller stora slutavverkningar. Kontaktperson: Kent Tholin Telefon: 035-16 02 42 E-post: kent.tholin@regionhalland.sekent.tholin@regionhalland.se Skolans adress: Plönningegymnasiet, Plönninge, 310 40 Harplinge Skolans telefon: 035-16 02 00 Hemsida: www.plonninge.sewww.plonninge.se Gymnasieutbildning Skog

33 Avsluta RyssbyGymnasiet, Ryssby Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation Utbildningen ger kunskap om naturens biologiska och ekologiska samspel, samt trädets resa från planta till planka. Eleverna lär sig grunderna i bland annat skogsekonomi, virkesmätning och skogsplanering. Skolan har en egen maskinpark med skotare, skördare och skogsutrustade jordbrukstraktorer. Eleven väljer mellan profilerna: Högmekaniserad, Småskalig eller Skogsenergi. Det finns även möjlighet att läsa en naturvetenskaplig utbildning som innehåller matematik, fysik, biologi och kemi, med en extra dimension där eleverna kan inrikta sig mot skogsbruk, turism eller jakt och viltvård. Kontaktperson: Birgitta Dahl Telefon: 070-31 23 63 E-post: birgitta.dahl@ryssbygymnasiet.combirgitta.dahl@ryssbygymnasiet.com Skolans adress: Ryssbygymnasiet, Kungsvägen 36, 341 76 Ryssby Skolans telefon: 0372-408 00 Hemsida: www.ryssbygymnasiet.comwww.ryssbygymnasiet.com Gymnasieutbildning Skog

34 Avsluta Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Värnamo Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsmaskinförare Skogs- och viltvårdare Kort presentation Skogsmaskinförare är en utbildning i natur, skog och maskinteknik som passar dem som vill bli maskinförare i ett modernt arbetslag i skogsbruket. Eleverna läser bland annat skördarkurser, maskinteknik och skogsskötsel och de får arbeta praktiskt med moderna skotare och avverkningsmaskiner. Inriktningen Skogs- och viltvårdare är en grundutbildning inom skogsbruk, som genom det individuella valet ger eleverna möjlighet att fördjupa sig inom skogsvård där de kan välja manuellt avverkningsarbete, lövskogsskötsel eller virkesmätning. Kontaktperson: Håkan Hulebo Telefon: 0370-379 202, 070-347 19 46 E-post: hakan.hulebo@lj.sehakan.hulebo@lj.se Skolans adress: Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Östboskolan, 331 29 Värnamo Skolans telefon: 0371-58 46 10 Hemsida: www.lj.se/segerstadvarnamonaturbrukwww.lj.se/segerstadvarnamonaturbruk Gymnasieutbildning Skog

35 Avsluta Vretagymnasiet, Vreta kloster Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skogsbruk Kort presentation En utbildning för dem som tycker om att vara ute i naturen eftersom en stor del av undervisningen är förlagd utomhus. Skolan samarbetar med flera skogsföretag för att kunna ge en modern yrkesutbildning med mycket eget ansvar. Genom det individuella valet kan eleverna bredda och fördjupa sina yrkeskunskaper eller läsa ämnen som ger behörighet till högskolestudier. Kontaktperson: Nils-Erik Palmqvist (studie- och yrkesvägledare) Telefon: 013-22 79 12 eller 011-28 33 36 E-post: nils-erik.palmqvist@lio.senils-erik.palmqvist@lio.se Skolans adress: Vretagymnasiet, Stjärntorpsvägen 2, 590 77 Vreta kloster Skolans telefon: 013-22 79 70 Hemsida: www.nbg.nuwww.nbg.nu Gymnasieutbildning Skog

36 Avsluta Älvdalens Utbildningscentrum, Älvdalen Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Skog och jakt Transporter skog/miljö Kort presentation Inriktning Skog ger fördjupade kunskaper i skogsskötsel och virkesbehandling. Eleverna får kunskap i hur man sköter en skog så att den växer bra och ger god kvalitet samtidigt som det tas hänsyn till natur och miljö. Eleverna lär sig även att köra och serva olika skogsmaskiner som skördare och skotare. På inriktningen Skog och jakt ingår en grundutbildning i skogsbruk och kunskaper om jakt och viltvård. Transporter skog/miljö är en grundläggande utbildning för blivande yrkesförare, som erbjuder en fördjupning mot skogstransporter under tredje året. Kontaktperson: Ewa Molneklev (studie- och yrkesvägledare) Telefon: 0251-59 70 26 E-post: ewa.molneklev@edu.alvdalen.seewa.molneklev@edu.alvdalen.se Skolans adress: Älvdalens Utbildningscenter, Naturbruksgymnasiet Älvdalen, Buskoviusvägen 7, Älvdalen Skolans telefon: 0251-59 70 00 Hemsida: www.alvdalen.comwww.alvdalen.com Gymnasieutbildning Skog

37 Avsluta ÖSBY Västmanlands Naturbruksgymnasium, Sala Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Skog Kort presentation Under utbildningen får eleverna lära sig att köra, underhålla och reparera skogsmaskiner. I undervisningen sker avverkning och skötsel av skolans egen skog men man utför också skogsskötsel hos andra skogsägare i skolans omgivning. Kontaktperson: Anette Tofters Telefon: 0224-555 88 E-post: anette.tofters@sala.seanette.tofters@sala.se Skolans adress: ÖSBY Västmanlands Naturbruksgymnasium, Saladamm Åby, 733 91 Sala Skolans telefon: 0224-550 01 Hemsida: www.osby.sala.sewww.osby.sala.se Gymnasieutbildning Skog

38 Avsluta Naturbruksgymnasiet, Nuntorp Utbildningens namn Naturbruksprogrammet Inriktning Jord/skog Kort presentation Utbildningen innehåller en kombination av jordbruks- och skogsbrukskurser. Teori och praktik varvas i undervisningen och eleverna lär sig bland annat att hantera motorsåg och köra skotare. Beroende på intresse och framtidsplaner finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom områden bland de valbara kurser som ges. Skogsskötsel, virkesbehandling och virkestransport är några av de kurser eleverna kan välja. Kontaktperson: Bengt Alexandersson Telefon: 0521-28 28 62 E-post: bengt.alexandersson@vgregion.sebengt.alexandersson@vgregion.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet, Nuntorp, 460 65 Brålanda Skolans telefon: 0521-28 28 50 Hemsida: http://www.vgregion.se/naturbruk/nuntorphttp://www.vgregion.se/naturbruk/nuntorp Gymnasieutbildning Skog

39 Avsluta Voxnadalens gymnasium & Alfta Skogstekniska AB Edsbyn Utbildningens namn Fordonsprogrammet Inriktning Skogsmaskinteknik Kort presentation Det första året på Fordonsprogrammet ger grundläggande kunskaper inom fordonsteknik. I årskurs 2 och 3 är programmet inriktat på Skogsmaskinteknik med fokus på hantering av skogsmaskiner. I utbildningen ingår 15 veckor APU (Arbetsplatsförlagd utbildning) och inom det individuella valet finns möjlighet att ta B-körkort. Skolan erbjuder också ett fjärde år inom KY, (Kvalificerad Yrkesutbildning) om du vill utbilda dig vidare till skogsmaskinförare. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skog Data -skogsmaskin Praktisk maskinteknik Kontaktperson: Ingrid Boström Telefon: tel: 0271-57 164, 57 161 E-post: ingrid.bostrom@edu.ovanaker.seingrid.bostrom@edu.ovanaker.se Skolans adress: Ovanåkers kommun, Voxnadalens gymnasium, 828 80 Edsbyn Skolans telefon: 0271- 570 00 Hemsida: www.voxnadalen.ovanaker.sewww.voxnadalen.ovanaker.se Gymnasieutbildning Skog

40 Avsluta Hammarö Utbildningscenter, Hammarö/Karlstad Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Montage och underhåll Kort presentation Utbildningens fokus ligger på tillverkning, underhåll och service inom processindustrin. Det läggs stor vikt på problemlösning, montering och reparation. Utbildningens upplägg och APU sker i samarbete med företag i regionen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Industriell teknik Produktionsteknik Reparationsteknik Tribologi Vibrationsteknik Kontaktperson: Börje Magnusson (programansvarig) Telefon: 054-29 82 99 E-post: borje.magnusson@karlstad.seborje.magnusson@karlstad.se Skolans adress: Karlstad-Hammarö gymnasieskola, Hammarö Utbildningscenter, Djupsundsvägen 1, Hammarö Skolans telefon: 054-29 82 00 Hemsida: www.karlstad.se/gywww.karlstad.se/gy Gymnasieutbildning Angränsande

41 Avsluta Sundsvalls Gymnasium, Sundsvall Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Teknik Kort presentation Industriprogrammet är yrkesinriktat och samarbetar med företag i regionen. Förutom de tekniska yrkesämnena är inriktningen utökad med matematik och fysik. Utbildningen ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt både i skolan och på företag. Efter utbildningen finns det möjlighet att arbeta direkt eller studera vidare på KY eller högskola. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Hydralik Montering Reparationsteknik Tribologi Underhållsteknik Kontaktperson: Mats Vestin (programsamordnare) Telefon: 060-19 17 16 eller 060-19 17 13 E-post: mats.vestin@skola.sundsvall.semats.vestin@skola.sundsvall.se Skolans adress: Sundsvalls gymnasium, Hovrättsgatan 2, 852 37 Sundsvall Skolans telefon: 060-19 17 00 Hemsida: www.gymnasium.sundsvall.sewww.gymnasium.sundsvall.se Gymnasieutbildning Angränsande

42 Avsluta Karlstad Teknikcenter, Karlstad Utbildningens namn Processteknik, 400 Yh-poäng Kort presentation Utbildningen är framtagen i samarbete med värmländsk processindustri och har en inriktning mot skogsindustrin. Den innehåller de generella grunderna för olika sorters processtekniska verksamheter. Genom samarbete med ett processtekniskt center i Karlstad finns möjlighet att själv framställa pappersmassa och tillverka papper tillsammans med yrkesmänniskor. Utbildningen ger en god grund för anställning och utveckling inom den regionala processindustrin som exempelvis skogsindustrin. En tredjedel av utbildningen sker i form av LIA (Lärande i arbete) ute på företag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massa- och papperstillverkning Automationsteknik Fysisk och fysikalisk mätteknik Kemi och kemisk analysteknik Miljö och kvalitetsteknik Kontaktperson: Heino Kipatsi (utbildningsansvarig) Telefon: 054-29 65 58, 070 52 22 790 E-post: heino.kipatsi@karlstad.seheino.kipatsi@karlstad.se Skolans adress: Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, 651 84 Karlstad Skolans telefon: 054-29 65 56 Hemsida: http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/9066D288DDC3F72CC125746500673646http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/9066D288DDC3F72CC125746500673646 KY-utbildning Massa och papper

43 Avsluta

44 Avsluta Hammarö Utbildningscenter, Hammarö/Karlstad Utbildningens namn Trätekniker, 400 Yh-poäng Kortfattat om utbildningen Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för arbete inom träförädlingsindustrin. Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom trämarknaden samt hur man kan påverka de tekniska faktorer som styr produktionen. Genom samarbete med Norge får eleverna inblick i både den svenska och norska träindustrin. Delar av utbildningen sker i form av LIA (Lärande i arbete) ute på företag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Hyvelteknik Trämateriallära Sågverksteknik Massiv trätillverkning Kontaktperson: Anders Silfwerplatz (utbildningsansvarig) Telefon: 070-283 90 20 E-post: anders.silfwerplatz@karlstad.seanders.silfwerplatz@karlstad.se Skolans adress: Hammarö Utbildningscenter, Djupsundsvägen 1, Skoghall Skolans telefon: 054-51 81 58 Hemsida: http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/DD2C674F53123900C1257466004CB9D8http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/DD2C674F53123900C1257466004CB9D8 KY-utbildning Träteknisk

45 Avsluta Vretagymnasíet, Vreta kloster Utbildningens namn Skogsbruk med inriktning mot skogsvård och planering, 40 KY-poäng Kort presentation Utbildningen har en bred bas med kurser i skogsskötsel, arbete med motorsåg och röjsåg, aptering och virkeslära samt skogsteknik. Inriktningen ger en fördjupad kompetens mot skogsvård och planering av skogliga åtgärder samt grundkurser i entreprenörsverksamhet. Delar av utbildningen sker i form av LIA (Lärande i arbete) ute på företag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsskötsel Aptering och virkeslära Skogsteknik och drivning Natur- och kulturmiljövård i skogsbruket Skogsbrukets ekonomi Kontaktperson: Torbjörn Valund (kursansvarig) Telefon: 013-22 79 32 E-post: torbjorn.valund@lio.setorbjorn.valund@lio.se Skolans adress: Vretagymnasiet, Stjärnorpsvägen 2, 590 77 Vreta kloster Skolans telefon: 013-22 79 10 Hemsida: http://www.nbg.nu/3_vuxenutbildning/3_ky-skog.phphttp://www.nbg.nu/3_vuxenutbildning/3_ky-skog.php KY-utbildning Skog

46 Avsluta Naturbruksgymnasiet, Ljusdal Utbildningens namn Skogsbrukstekniker, 40-80 KY-poäng Kort presentation Utbildningen ger grundläggande kunskaper i skogsskötsel och maskinteknik men även i företagande och ledarskap. Utbildningen är indelad i tre steg och under det första året läser eleverna grundkurser, efter det följer en termin med skördarkurser och sist LIA (Lärande i arbete) på företag. Det finns möjlighet att ta ut en delexamen efter ett år, som ger behörighet till Skogsmästarutbildningen på SLU. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsskötsel Virkeslära Avverknings- och transportteknik Skogsmaskinlära Företagsekonomi för skogsföretag Kontaktperson: Elisabeth Åslund Telefon: 0651-185 80 E-post: elisabeth.aslund@ljusdal.seelisabeth.aslund@ljusdal.se Skolans adress: Naturbruksgymnasiet Ljusdal, Verkstadsskolevägen 36, 827 34 Ljusdal Skolans telefon: 0651-185 80 Hemsida: http://www.ljusdal.naturbruk.org/defp-vuxen.asphttp://www.ljusdal.naturbruk.org/defp-vuxen.asp KY-utbildning Skog

47 Avsluta Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium, Värnamo Utbildningens namn Skogligt basår, 40 KY-poäng Skogsbrukstekniker, 40 KY-poäng Kort presentation Skogligt basår är för dig som inte läst ett skogligt gymnasieprogram, men vill ha grunderna för att kunna arbeta inom skogsbruket. Här ges bland annat kunskaper om skogsskötsel, transportteknik och virkeslära. Efter avslutat basår kan en KY- examen med inriktning Skogsbruk tas ut, som garanterar en plats på KY-utbildningen Skogsbrukstekniker. Utbildningen till skogsbrukstekniker ger fördjupade kunskaper inom skogsskötsel och maskinteknik. Det läggs stor vikt vid kunskaper om miljöbevarande skogsbruk, god arbetsteknik och hög produktkvalitet. Delar av utbildningen sker i form av LIA (Lärande i arbete). Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsskötsel Avverkningsteknik Skogsbruksföretagets ekonomi Virkeslära Transportteknik Kontaktperson: Claes-Göran Claesson Telefon: 0371-58 46 15 E-post: claes-goran.claesson@lj.seclaes-goran.claesson@lj.se Skolans adress: Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, 330 21 Reftele Skolans telefon: 0371-58 46 10 Hemsida: www.lj.se/segerstadvarnamonaturbrukwww.lj.se/segerstadvarnamonaturbruk KY-utbildning Skog

48 Avsluta Södra Viken, Sunne Utbildningens namn Skogsmaskinförare, 200 Yh-poäng Kort presentation Utbildningen ger grundkunskaper i skogsbruk, föryngring, röjning, gallring, GIS och GPS. Eleverna lär sig att sköta och köra skotare och skördare och får kunskaper i entreprenörskap. Under utbildningen genomförs LIA (Lärande i arbete) ute i skogsnäringen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogskunskap Baskunskaper för skogsyrken Skötsel och körning av skotare Specialisering skördarteknik Kontaktperson: Inge Hedin Telefon: 0565-155 60 E-post: info@viken.sunne.seinfo@viken.sunne.se Skolans adress: Södra Viken, Sunne Kommun, 35.Södra Södra Viken, 686 80 Sunne Skolans telefon: 0565-155 60 Hemsida: www.viken.sunne.sewww.viken.sunne.se KY-utbildning Skog

49 Avsluta Älvdalens Utbildningscentrum, Älvdalen Utbildningens namn Skogsmaskinförare inriktning skogsteknik, 200 Yh-poäng Kort presentation Utbildningen ger en bred maskinförarkompetens och grundläggande skoglig kompetens. Skolan har skördarsimulatorer, men också riktiga skotare och skördare som används i undervisningen. Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som skogsmaskinförare i arbetslag eller som skogsmaskinentreprenör. Delar av utbildningen sker i form av LIA (Lärande i arbete). Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogsskötsel Transport och avverkningsteknik Felsökning och reparationsteknik Natur och miljökunskap Kontaktperson: Ewa Molneklev (studie- och yrkesvägledare) Telefon: 0251-59 70 26 E-post: ewa.molneklev@edu.alvdalen.seewa.molneklev@edu.alvdalen.se Skolans adress: Älvdalens Utbildningscenter, Naturbruksgymnasiet, Buskoviusvägen 7, Älvdalen Skolans telefon: 0251-59 70 00 Hemsida: www.alvdalen.comwww.alvdalen.com KY-utbildning Skog

50 Avsluta Alfta Skogstekniska Utbildning AB, Alfta Utbildningens namn Skogsmaskinförare, 205 Yh-poäng Kort presentation Utbildningen syftar till att ge ett grundläggande tekniskt kunnande och en god praktisk erfarenhet inom modernt skogsbruk. Målet är att underlätta för anställning som skogsmaskinförare. En stor del av utbildningen genomförs som praktik, LIA (Lärande i Arbete). Exempel på kurser med skogsindustriell profil Maskinkännedom Grönt kort i skogen Avverknings- och transportteknik Mät- och styrsystem Kontaktperson: Naime Storm Telefon: 0271-122 22 E-post: info@skogstekniska.seinfo@skogstekniska.se Skolans adress: Skogstekniska, Humlabacken 11, 822 40 Alfta Skolans telefon: 0271-122 22 Hemsida: www.skogstekniska.sewww.skogstekniska.se KY-utbildning Skog

51 Avsluta NOVA HögskoleCentrum, Oskarshamn Utbildningens namn Drift- och underhållstekniker, Energi, 400 Yh-poäng Kort presentation Utbildningen är inriktad mot energi- och processindustrin med stort fokus på drift och underhåll. Delar av utbildningen sker i form av LIA (Lärande i arbete) ute på företag. Genom LIA kan utbildningen förena de teoretiska delarna med praktisk tillämpning. Utbildningen ger en stor bredd vilket öppnar upp för arbete inom flera energi- och processrelaterade branscher. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Energi och driftteknik Underhållsteknik Miljö- och anläggningssäkerhet Teknisk kommunikation Kontaktperson: Lena Berg Telefon: 0491-882 75 E-post: lena.berg@oskarshamn.selena.berg@oskarshamn.se Skolans adress: NOVA HögskoleCentrum, Varvsgatan 15, 572 33 Oskarshamn Skolans telefon: 0491-882 97 Hemsida: www.oskarshamn.se/novawww.oskarshamn.se/nova KY-utbildning Angränsande

52 Avsluta Ebersteinska Gymnasiet, Norrköping Utbildningens namn Processoperatör, 60 KY-poäng Kort presentation Utbildningen fokuserar på processoperatörens nya roll inom industrin. Då den tekniska utvecklingen går framåt och automatiseringsgraden ökar krävs ny och ökad kompetens. En tredjedel av utbildningen är så kallad LIA (Lärande i Arbete) och sker på en eller flera arbetsplatser. Som processoperatör kan du jobba i olika branscher inom processindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Process och underhållsförståelse Automation Kvalitetsstyrning Kontaktperson: Ewa Gynnhammar (biträdande rektor) Telefon: 011-15 30 30 E-post: ewa.gynnhammar@edu.norrkoping.seewa.gynnhammar@edu.norrkoping.se Skolans adress: Ebersteinska gymnasiet, Fotbollsgatan 10, Norrköping Skolans telefon: 011-15 30 00 Hemsida: www.ebersteinska.norrkoping.sewww.ebersteinska.norrkoping.se KY-utbildning Angränsande

53 Avsluta Broby Grafiska Borlänge Utbildningens namn Förpackningsdesign,120 KY-poäng Kort presentation Utbildningen bygger på efterfrågan från förpackningsbanschen och den har två inriktningar. Den ena är Marknad/Administration med fokus på formgivning av förpackningar kopplat till konstruktion och logistik. Den andra är Produktion som har profil mot produktion av förpackningar, från idé till färdig produkt. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Förpackningsdesign Materialkunskap Förpackningskonstruktion Kontakperson: Inga-Lill Lindqvist Telefon: Rektor E-post: info@brobygrafiska.se info@brobygrafiska.se Skolans adress: Broby grafiska utbildning Svetsarevägen 2, 686 80 Sunne Skolans telefon: 0565-179 00 Hemsida: www.brobygrafiska.sewww.brobygrafiska.se KY-utbildning Angränsande

54 Avsluta Mittuniversitetet, Sundsvall Inriktning Internationellt masterprogram i massa- och pappersteknologi Kort presentation Programmet ger fördjupade kunskaper om skogsindustriella produktionsprocesser med fokus på produkter från massa- och papperstillverkning. Utbildningen har en teoretisk kärna av natur- och ingenjörsvetenskapliga ämnen och drivs i nära samarbete med skogsindustriföretag. Studenterna genomför projektarbeten hos skogsindustriföretag där kontakter kan knytas med framtida arbetsgivare. Lämpliga program för inriktningen: Kandidat- eller högskoleexamen inom Teknik- eller Naturvetenskap Exempel på kurser med skogsindustriell profil Fundamental Paper Science and Engineering Fibre Technology Paper Science and Technology Kontaktperson: Magnus Norgren Telefon: 060-148877 E-post: magnus.norgren@miun.semagnus.norgren@miun.se Skolans adress: Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall Skolans telefon: 0771-97 50 00 Hemsida: www.miun.sewww.miun.se Akademisk utbildning Massa och papper

55 Avsluta Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Inriktning Pulp and paper track Kort presentation Programmet ger kunskaper för utveckling av nya ekonomiskt lönsamma processer med krav på miljö och hållbarhet. Studenterna får lära sig utforma kemiska processer på ett säkert, miljövänligt och flexibelt sätt för en snabb kommersialisering av nya produkter. Programmet har tre huvudspår, där inriktningen Pulp and paper ger fördjupning inom området massa och papper. Lämpliga program för inriktningen Innovative and Sustainable Chemical Engineering Exempel på kurser med skogsindustriell profil Cellulose technology Paper technology Biorefinery Heterogeneous processes Kontaktperson: Hans Theliander (professor) Telefon: 031-772 29 92 E-post: hanst@chalmers.sehanst@chalmers.se Skolans adress: Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemigården 4, 412 96 Göteborg Skolans telefon: 031-772 10 00 Hemsida: www.chalmers.sewww.chalmers.se Akademisk utbildning Massa och papper

56 Avsluta Karlstad Universitet, Karlstad Inriktning Massateknik, pappersteknik samt ytbehandling och tryckning av pappersmaterial Kort presentation Inom Kemiteknik finns det möjlighet att fördjupa sig mot bland annat massa- och pappersteknik för att sedan kunna arbeta i den skogsindustriella sektorn. Studierna inriktas på industriella områden relaterade till processer och produkter inom massateknik, pappersteknik, ytbehandling och tryckning av pappersmaterial. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Kemiteknik Civilingenjör Bred ingång Exempel på kurser med skogsindustriell profil Massateknik Pappersteknik Ytbehandling och tryckning av pappersmaterial Kontaktperson: Ulf Germgård Telefon:054-700 17 80 E-post: ulf.germgard@kau.seulf.germgard@kau.se Skolans adress: Karlstad universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad Skolans telefon: 054-700 10 00 Hemsida: www.kau.sewww.kau.se Akademisk utbildning Massa och papper

57 Avsluta Karlstad Universitet, Karlstad Inriktning Förädla, utforma och behandla papper Kort presentation Utbildningen ger en bred bas inom bland annat teknik, kemi och utformningen av material och processer. Studenterna kan välja att inrikta sig mot att förädla, utforma och behandla papper för att specialisera sig inom området. Programmet har ett antal partnerföretag som studenterna får samarbeta med under studietiden. Lämpliga program för inriktningen Kemiingenjör Kontaktperson: Kjell Magnusson Telefon: 054-700 12 15 E-post: Kjell.Magnusson@kau.seKjell.Magnusson@kau.se Skolans adress: Karlstad universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad Skolans telefon: 054-700 10 00 Hemsida: www.kau.sewww.kau.se Akademisk utbildning Massa och papper

58 Avsluta Umeå Universitet, Umeå Inriktning Processkemi Kort presentation Inriktningen mot Processkemi ger bland annat kunskaper för att utforma kemiska processer med hjälp av avancerade metoder för matematisk modellering och datorsimulering. Huvuddelen av programmet innehåller kemikurser och studenterna kan välja mellan två inriktningar: Processkemi eller Läkemedelskemi. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Teknisk kemi Exempel på kurser med skogsindustriell profil Processanalytisk kemi Kontaktperson: Tomas Hedlund Telefon: 090-786 67 63 E-post: svl@chem.umu.sesvl@chem.umu.se Skolans adress: Umeå Universitet, 901 87 Umeå Skolans telefon: 090-786 50 00 Hemsida: www.umu.sewww.umu.se Akademisk utbildning Massa och papper

59 Avsluta Avancerad processoperatör/-tekniker, Sundsvall Inriktning Processoperatör/-tekniker Kort presentation Hösten 2010 startar Mittuniversitetet utbildningen tillsammans med regionens skogsindustri. Utbildningen leder fram till en högskoleexamen. Målet är att utbilda operatörer i absolut världsklass med förutsättningar att ta ett stort ansvar för drift och förbättringar av skogsindustrins anläggningar. Programmet är väl förankrat i industrin och de ordinarie kurserna varvas med industripraktik. Lämplig program för inriktningen Avancerad processoperatör/-tekniker Exempel på kurser med skogsindustriell profil Operatörens yrkesroll Kemiteknik för processoperatörer Tillämpad energiteknik för processindustrin Kontaktperson: Olof Björkqvist Telefon: 060-14 88 90 E-post: olof.bjorkqvist@miun.se Skolans adress: Mittuniversitetet, Holmgatan 10, 851 70 Sundsvall Skolans telefon: 0771-975000 Hemsida: www.mittuniversitetet.sewww.mittuniversitetet.se Akademisk utbildning Massa och papper

60 Avsluta Luleå Tekniska Universitet, Luleå Inriktning Träteknologi Kort presentation Inriktningen Träteknologi för civilingenjörer omfattar allt inom trä, från skog till färdig produkt. Det handlar om att nyttja träets olika egenskaper på bästa sätt, utveckla processer och skapa nya användningsområden. Inriktningen passar dem som i framtiden vill arbeta inom svensk träindustri. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Maskinteknik Civilingenjör Öppen ingång Exempel på kurser med skogsindustriell profil Trämateriallära Sågverksteknologi Träkemi, produkter och processer Trätorkning Kontaktperson: Micael Öhman Telefon: 0910-58 53 74 E-post: micael.ohman@ltu.semicael.ohman@ltu.se Skolans adress: LTU Skellefteå, 931 87 Luleå Skolans telefon: 0910-585 300 Hemsida: http://www.ltu.se/http://www.ltu.se/ Akademisk utbildning Träteknik

61 Avsluta Luleå Tekniska Universitet, Skellefteå Inriktning Träteknik (master) Kort presentation Masterutbildningen är en tvåårig påbyggnad för studenter som redan har en högskoleingenjörs-examen eller en relevant kandidatexamen. Påbyggnaden ger en grundläggande förståelse för materialet trä och dess tillverkningsprocesser. Studenterna får sedan välja att specialisera sig mot: produktion och trätorkning eller en materialteknisk inriktning. Lämpliga program för inriktningen Högskoleingenjörsexamen Kandidatexamen inom relevant ämnesområde Exempel på kurser med skogsindustriell profil Trämaterialteknik Sågverksteknologi Träprojekt Trätorkning Kontaktperson: Micael Öhman (programkoordinator) Telefon: 0910-58 53 74 E-post: micael.ohman@ltu.semicael.ohman@ltu.se Skolans adress: LTU Skellefteå, 931 87 Luleå Skolans telefon: 0910-585 300 Hemsida: www.ltu.sewww.ltu.se Akademisk utbildning Träteknik

62 Avsluta Växjö Universitet, Växjö Inriktning Skog och träteknik Kort presentation Skog- och träteknik är ett ingenjörsprogram med inriktning mot träförädlande industri och handelsled inom exempelvis sågverk, snickeri och hustillverkning. Utbildningen innehåller grundläggande kurser i matematik, mekanik, skogs- och träteknik. Fördjupningskurser ges i slutet av utbildningen mot bland annat träindustriell produktionsteknik och träförädlingsteknik. Det finns möjlighet att läsa ytterligare 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för att få en svensk magisterexamen. Lämpliga program för inriktningen Högskoleingenjör Skog- och träteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Virkeslära Träindustriell maskinteknik Skogsskötsel Trämateriallära Kontaktperson: Göran Peterson Telefon: 0470-70 88 25 E-post: goran.peterson@vxu.segoran.peterson@vxu.se Skolans adress: Växjö Universitet, Universitetsplatsen 1, 352 52 Växjö Skolans telefon: 0470-70 80 00 Hemsida: www.vxu.sewww.vxu.se Akademisk utbildning Träteknik

63 Avsluta Växjö Universitet, Växjö Inriktning Skogs- och träprogrammet Kort presentation Skog- och träteknik är ett högskoleprogram som ges på distans. Tyngdpunkten ligger på teknisk förvaltning inom privatskogsbruket och innehållsmässigt fokuseras det på skog och träteknik. Programmet är utformat för att personer som arbetar inom industrin eller äger en skogsfastighet ska ha möjlighet att integrera utbildningen med arbetslivet men även för personer utan tidigare erfarenhet inom området. Lämpliga program för inriktningen Högskoleprogram Skog- och träteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Träkunskap och träförädling Träindustriell maskinteknik Virkeslära Skogsproduktion Kontaktperson: Rikard Jakobsson Telefon: 0470-70 81 33 E-post: rikard.jakobsson@vxu.serikard.jakobsson@vxu.se Skolans adress: Växjö Universitet, Universitetsplatsen 1, 352 52 Växjö Skolans telefon: 0470-70 80 00 Hemsida: www.vxu.sewww.vxu.se Akademisk utbildning Skog

64 Avsluta Luleå Tekniska Universitet, Norsjö Utbildningens namn Träteknik Kort presentation Detta är en distansutbildning i samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och Norsjö Lärcentra. Utbildningen riktar sig till dem som vill vidareutbilda dig inom träteknik och bli verksam inom sågverks- eller snickeriindustrin. Programmet är en universitetsutbildning med många tillämpade inslag, vilket innebär att ca en tredjedel av utbildningen utgörs av studentprojekt på ett värdföretag. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Trämateriallära Sågverksteknik Träbearbetning Snickeriproduktion Trätorkning och klimatstyrning Kontaktperson: Micael Öhman Telefon: 0910-58 53 74 E-post:micael.ohman@ltu.semicael.ohman@ltu.se Skolans adress: LTU Skellefteå, Forskargatan 1, Skellefteå Skolans telefon: 0910-58 53 00 Hemsida: www.ltu.sewww.ltu.se Akademisk utbildning Träteknik

65 Avsluta SLU, Umeå Utbildningens namn Jägmästare Kort presentation Jägmästarprogrammet passar den som vill arbeta med skog och skogsfrågor eller med miljö och naturresurser både i Sverige och internationellt. Det finns möjlighet att kombinera skogliga kunskaper med teknik, ekonomi och marknadsföring. De första tre terminerna består av obligatoriska kurser och sedan väljer studenterna inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogshushållning Skogsindustriell marknadsföring Skogsteknologi Virkeslära Skogsindustriell försörjningsstrategi Kontaktperson: Anders Karlsson Telefon:090-7868446 E-post: Anders.Karlsson@ssko.slu.seAnders.Karlsson@ssko.slu.se Skolans adress: SLU Umeå, 901 83 Umeå Skolans telefon: 090-786 81 00 Hemsida: www.slu.sewww.slu.se Akademisk utbildning Skog

66 Avsluta SLU, Skinnskatteberg Utbildningens namn Skogsmästare Kort presentation Utbildningen ger kunskap om dagens och morgondagens skog och skogsbruk, där förmågan att se helheten och att kunna arbeta självständigt värderas högt. I dagens skogsbruk är produktion och hänsyn till miljön lika viktiga. Det gör att skogsmästaren i sin framtida yrkesroll måste veta hur skogsekosystemet fungerar, samt hur man planerar och genomför skogsbruksåtgärder lönsamt och effektivt. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Ekologi Ekonomisk analys av skogliga beslut Geografiska informationssystem Marknadsinriktad virkesförsörjning Skogsbruk – produktion och miljö Kontaktperson: Per Edenhamn Telefon: 018-671262 E-post: per.edenhamn@adm.slu.seper.edenhamn@adm.slu.se Skolans adress: SLU Skinnskatteberg, Box 43, 739 21 Skinnskatteberg Skolans telefon: 090-786 81 00 Hemsida: www.slu.sewww.slu.se Akademisk utbildning Skog

67 Avsluta Gammelkroppa Skogsskola, Filipstad Utbildningens namn Skogsteknikerprogrammet Kort presentation Skogsteknikerprogrammet är en praktiskt inriktad utbildning med nära kontakt med skogsnäringen, en stor andel gästföreläsare och nätverksskapande praktik. Grundläggande kurser på utbildningen är bland annat skogsekosystemets egenvärde, skogspolitik, att lära sig behärska avverkning, föryngring och beståndsvård med tanke på biologi och ekonomi. Efter skogsteknikerprogrammet finns det möjlighet att läsa vidare ett tredje år på Skogsmästarprogrammet på SLU. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Skogens värde Ekonomisk och ekologisk skogsproduktion Skogsbrukarföretaget Kontaktperson: Peter Stejmar Telefon: 0590-910 11 E-post: peter.stejmar@gammelkroppa.pp.sepeter.stejmar@gammelkroppa.pp.se Skolans adress: Gammelkroppa Skogsskola, Gammelkroppa, 682 92 Filipstad Skolans telefon: 0590-910 11 Hemsida: www.gammelkroppa.pp.sewww.gammelkroppa.pp.se Akademisk utbildning Skog

68 Avsluta Högskolan i Gävle, Gävle Inriktning Design och träteknik Kort presentation Utbildningen är en kombinerad design- och teknikutbildning som leder fram till en kandidatexamen. Designdelen har inriktning industridesign med en tydlig koppling mot trä. Teknikdelen är mer praktiskt inriktad och ger kunskap och kännedom om trä och dess uppbyggnad, bearbetning och användningsområden. Produktionsteknik är ett viktigt inslag i utbildningen och kontakter främjas genom studiebesök och samarbeten med träindustrin. Lämpliga program för inriktningen: Design och träteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Trä i tiden Materialteknik och materialbearbetning Design och produktutveckling Kontaktperson: Annika Viding Telefon: 070-322 58 58 E-post: avg@hig.seavg@hig.se Skolans adress: Högskolan i Gävle, Silvanum Kungsbäcksvägen 32, Gävle Skolans telefon: 026-64 85 00 Hemsida: www.design-och-trateknik.sewww.design-och-trateknik.se Akademisk utbildning Träteknik

69 Avsluta SLU, Uppsala Utbildningens namn Skogsindustriell ekonomi Kort presentation Utbildningen genomförs i nära samarbete med skogsnäringen. Viktiga ämnesområden är den skogsindustriella förädlingskedjan, strategiformulering, omvärldsanalys, marknadsföring, ekonomistyrning samt organisation och ledarskap. Utbildningen är en påbyggnadsinriktning inom exempelvis jägmästarprogrammet men är även öppen för studenter från andra universitet och högskolor som uppfyller förkunskapskraven i ekonomi. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Strategi och omvärldsanalys Industrial Marketing in the Forest Industry Skogsindustriella förädlingskedjans struktur och ekonomi Förädling av skogsråvaran – industriprocesser och produkter Kontaktperson: Lars Lönnstedt (programansvarig) Telefon: 018-67 24 96 E-post: lars.lonnstedt@sprod.slu.selars.lonnstedt@sprod.slu.se Skolans adress: SLU institutionen för skogens produkter, Vallvägen 9A, Uppsala Skolans telefon: 018-67 10 00 Hemsida: www.slu.sewww.slu.se Akademisk utbildning Träteknik/Skog/Massa & Papper

70 Avsluta SLU, Alnarp Utbildningens namn Euroforester Master’s Programme Kort presentation Programmet är internationellt och dess fokus ligger på ett hållbart skogsbruk i de baltiska länderna. Utbildningen ger studenterna ett brett perspektiv och ett internationellt synsätt som behövs för att kunna arbeta i en global bransch. Programmet är utvecklat i samarbete med 13 skogsfakulteter i 9 olika länder för att bemöta dagens behov inom skogsindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Forest and society Broadleaves Silviculture Kontaktperson: Per-Magnus Ekö Telefon: 040-41 51 91 E-post: per-magnus.eko@ess.slu.seper-magnus.eko@ess.slu.se Skolans adress: SLU Alnarp, Box 52, 230 53 Alnarp Skolans telefon: 040-41 50 00 Hemsida: www.slu.sewww.slu.se Akademisk utbildning Skog

71 Avsluta Umeå Universitet, Örnsköldsvik Utbildningens namn Processoperatör Kort presentation Utbildningen genomförs vid Umeå Universitet och är utvecklad i samråd med norrländska industrier som anställer processoperatörer. Studenterna får kunskaper och färdigheter i processkemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt statistisk processtyrning, för att i ett arbetslag kunna ansvara för driften av en produktionsenhet. Målet är att ge en bred kompetens som processoperatör i en modern kemiskt eller energitekniskt anknuten industri med hög automatiseringsgrad. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Teknisk processkemi Produktions- och kvalitetsteknik Statistisk processtyrning Kontaktperson: Lars-Olof Öhman Telefon: 090- 786 54 07 E-post: lars-olof.ohman@chem.umu.selars-olof.ohman@chem.umu.se Skolans adress: Umeå universitet, 901 87 Umeå Skolans telefon: 090-786 50 00 Hemsida: www.teknat.umu.sewww.teknat.umu.se Akademisk utbildning Angränsande

72 Avsluta Karlstad Universitet, Karlstad Utbildningens namn Biovetenskapligt program med inriktning Bioteknik Kort presentation Utbildningen ger baskunskaper i biomedicin och kemi. Studenterna kan bland annat välja inriktningen Bioteknik som de fördjupar sig i under det tredje studieåret. Bioteknik är ett område under snabb utveckling och är ett växande inslag inom bland annat pappersindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Molekylär cellbiologi Biokemi Organisk kemi Kontaktperson: Jonny Wijkander (programledare) Telefon: 054-700 16 57 E-post: jonny.wijkander@kau.sejonny.wijkander@kau.se Skolans adress: Karlstads Universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad Skolans telefon: 054-700 10 00 Hemsida: www.kau.sewww.kau.se Akademisk utbildning Angränsande

73 Avsluta Luleå Tekniska Universitet, Luleå Inriktning Kompositer Biomaterial Kort presentation Utbildningen har en kombination av teknik och språk med studier i Luleå och i Nancy, Frankrike. Efter fem års studier ger utbildningen både en svensk och en fransk civilingenjörsexamen i materialteknik. Under fjärde året finns möjlighet att specialisera sig inom bland annat kompositer och biomaterial, och studenterna kan då välja att förlägga sin vistelse till något av de europeiska universitet som ingår i samarbetet. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör internationell materialteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Polymerkurser Kompositer Biomaterial Kontaktperson: Lennart Wallström Telefon: 0920-49 11 67 E-post: lennart.wallstrom@ltu.selennart.wallstrom@ltu.se Skolans adress: Luleå Tekniska Universitet, 971 87 Luleå Skolans telefon: 0920-49 10 00 Hemsida: http://www.ltu.sehttp://www.ltu.se Akademisk utbildning Angränsande

74 Avsluta Luleå tekniska universitet, Luleå Inriktning Förnyelsebara produkter och bränslen Kort presentation Utbildningen är ny och startar hösten 2009. Den genomförs i samarbete med flera processindustrier bland annat Smurfit Kappa, SCA och Billerud. Inriktningen Förnyelsebara produkter och bränslen ger studenterna kunskaper för att kunna utveckla kemiska processer som utnyttjar råvaran bättre och minskar utsläppen från fossila bränslen. I utbildningen ingår ett halvårs industripraktik. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik Exempel på kurser med skogsindustriell profil Cellulosateknik Kontaktperson: Bertil Pålsson Telefon: 0920-49 13 14 E-post:bertil.palsson@ltu.se Skolans adress: Luleå Tekniska Universitet, 971 87 Luleå Skolans telefon: 0920-49 10 00 Hemsida: www.ltu.sewww.ltu.se Akademisk utbildning Angränsande

75 Avsluta Högskolan i Dalarna, Borlänge Utbildningens namn Produktionstekniker Kort presentation Utbildningen ger den generella kompetens som efterfrågas för mer kvalificerade operatörsarbeten i industrin idag. Den är framtagen i nära samarbete med representanter för regionens näringsliv och vänder sig både till dig som kommer direkt från gymnasiet och till dig som redan är yrkesverksam och vill höja din kompetens. Utbildningen sker på distans med enstaka träffar. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Styrteknik Processteknik Massateknik Pappersteknik Kontaktperson: Astrid Alnås-Widén (studie- och yrkesvägledare) Telefon: 023-77 88 93 E-post: aaw@du.seaaw@du.se Skolans adress: Högskolan Dalarna, 791 88 Falun Skolans telefon: 023-77 80 00 Hemsida: www.du.se/ptwww.du.se/pt Akademisk utbildning Angränsande

76 Avsluta Malung-Sälens gymnasieskola, Malung Utbildningens namn Industriprogrammet Inriktning Sågverksteknikerutbildning Kort presentation Utbildningen ger kunskap om hela processen från skogen via sågverk till försäljning och export av trävaror. Kärnämnena läses på gymnasiet medans alla kurser med sågverksinriktning sker på industrin. Under utbildningen praktiseras kontinuerligt de teoretiska kunskaperna i produktionsprocessen. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Materialkunskap Träbearbetning Styrteknik Logistik Kontaktperson: Torbjörn Olsson Telefon: 0280-183 82 E-post: torbjorn.olsson@malung.salen.se Skolans adress: Västra Bangatan 20, Malung Skolans telefon: 0280-181 89 Hemsida: http://www.malung.se/Gymnasiet_1.asphttp://www.malung.se/Gymnasiet_1.asp Gymnasieutbildning Träteknik

77 Avsluta Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Master Makromolekylära material Kort presentation Utbildningen ger omfattande kunskaper om framställning av makromolekylära material och produkter. Genom utbildningen utvecklas också kunskaper för att kunna se sambandet mellan kemiska strukturer och ett materials egenskaper. Detta är användbart när man exempelvis ska tillverka ett slitstarkt papper. Specialister inom området är intressanta för ett brett industriellt spektrum, exempelvis massa- och pappersindustrin och träindustrin. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Kemivetenskap (även internationell inriktning) Civilingenjör Materialdesign Civlingenjör Bioteknik Civilingenjör Öppen ingång Exempel på kurser med skogsindustriell profil Polymerkemi Bioraffinaderiets kemi Polymera material: struktur och egenskaper Kontaktperson: Minna Hakkarainen Telefon: 08-790 82 71 E-post: minna@polymer.kth.se Skolans adress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm Skolans telefon: 08-790 60 00 Hemsida: www.kth.sewww.kth.se Akademisk utbildning Massa och papper

78 Avsluta Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Master Kemiteknik för energi och miljö Kort presentation Utbildningen ska ge förmågan att kunna välja utforma och optimera kemiska och kemitekniska processer med hänsyn till råvara, kvalitet, ekonomi och inte minst effekter på miljön för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. En kemiteknisk process kan exempelvis vara tillverkning av ett miljövänligt bränsle. Lämpliga program för inriktningen Civilingenjör Kemivetenskap Civilingenjör Kemivetenskap internationell inriktning Civilingenjör Öppen ingång Exempel på kurser med skogsindustriell profil Industriella kemiprocesser Separationsprocesser för processindustri och miljö Miljömanagement Kontaktperson: Ann Cornell Telefon: 08-790 81 72 E-post: ann.cornell@ket.kth.se Skolans adress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm Skolans telefon: 08-790 60 00 Hemsida: www.kth.sewww.kth.se Akademisk utbildning Angränsande

79 Avsluta Stockholms Tekniska Institut, Hallstavik Utbildningens namn Processtekniker (200Yh-poäng 40v) Kort presentation Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med drift, underhåll och service inom processindustrin med fokus på pappers- och massaindustri. Utbildningen skall ge både en grund men även ett teoretiskt djup för att klara de relevanta arbetsuppgifter som förekommer inom service, drift och underhåll av större och mindre anläggningar inom processindustrin. Exempel på kurser med skogsindustriell profil Processteknik Driftteknik Kontaktperson: Jonny Hellestig Telefon: 08-545 835 94 E-post: jonny.hellestig@stockholmstekniskainstitut.sejonny.hellestig@stockholmstekniskainstitut.se Skolans adress: Stockholms Tekniska Institut, Bältgatan 5, 114 59 Stockholm Skolans telefon: 08-545 835 80 Hemsida: http://www.stockholmstekniskainstitut.se/user/yh/yh-processtekniker-norrtalje.jsphttp://www.stockholmstekniskainstitut.se/user/yh/yh-processtekniker-norrtalje.jsp KY-utbildning Massa och papper


Ladda ner ppt "Startsida. Avsluta Innehåller utbildningar med skogsindustriell profil på gymnasiet, KY samt högskolor och universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser