Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SATSLÄRA Huvudsats och bisats Satsdelar. HUVUDSATS OCH BISATS En huvudsats kan stå för sig själv och bilda mening En bisats kan inte stå för sig själv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SATSLÄRA Huvudsats och bisats Satsdelar. HUVUDSATS OCH BISATS En huvudsats kan stå för sig själv och bilda mening En bisats kan inte stå för sig själv."— Presentationens avskrift:

1 SATSLÄRA Huvudsats och bisats Satsdelar

2 HUVUDSATS OCH BISATS En huvudsats kan stå för sig själv och bilda mening En bisats kan inte stå för sig själv och bilda mening

3 Hur kan man skilja på huvudsats och bisats? -Sätt in ordet INTE i satsen! Ex. Håkan spelar fotboll, när Olle cyklar förbi. Om ordet INTE kommer efter predikatet är det en huvudsats. Håkan spelar (INTE) fotboll, = huvudsats Om ordet INTE kommer före predikatet är det en bisats. … när Olle (INTE) cyklar förbi. = bisats

4 SATSDELAR Predikat (p) Subjekt (s) Ackusativobjekt (ao) Dativobjekt (do) Predikatsfyllnad (pf) Adverbial (advl) Attribut (attr) Agent (ag)

5 Predikat Talar om vad som händer i satsen eller vad någon gör Ex. Anna sjunger en sång för lillebror. Ställ frågan: Vad är det som händer? Jo, någon, något, några… sjunger = predikat p

6 Subjekt Talar om vem som gör något i satsen Ex. Anna sjunger en sång för lillebror. p Ställ frågan: Vem + predikatet? Vem sjunger? Anna sjunger = subjekt s

7 Ackusativobjekt Anger föremålet för handlingen i satsen Ex. Anna sjunger en sång för lillebror. s p Ställ frågan: Vad + predikatet + subjektet? Vad sjunger Anna? En sång = ackusativobjektet ao

8 Dativobjekt Anger vem som har nytta eller skada av handlingen Ex. Anna sjunger en sång för lillebror. s p ao Ställ frågan: För vem + predikatet + subjektet + ackusativobjektet? För vem sjunger Anna en sång? Lillebror = dativobjektet do

9 Predikatsfyllnad Fyller ut predikatet och förekommer vid verben vara, bliva, heta och kallas Ex. Han kallas Pelle. s p pf Ställ frågan: Finns någon av de fyra verben vara, bliva, heta eller kallas i satsen? Då blir inte satsdelen ackusativobjekt utan predikatsfyllnad.

10 Adverbial Hör ihop med ett verb, adjektiv eller adverb Svarar på frågor som: Var? Vart? Varifrån?= rumsadverbial (r advl) När? Hur ofta? Hur länge? = tidsadverbial (t advl) Hur? På vilket sätt?= sättsadverbial (s advl) Jag såg en älg i skogen. r advl På kvällen ser jag på TV. t advl Snigeln kröp långsamt. s advl

11 Attribut Hör till ett substantiv Står alltid intill sitt huvudord och beskriver det attr attr Ex. Mia köpte en röd cykel och en trendig cykelhjälm. attr Hon fick pengar av sin pappa.

12 Agent Kallas den satsdel som utför handlingen i en passiv sats Före agenten står alltid prepositionen av Ex. Maten lagades av bespisningspersonalen. ag Man kan göra om satsen till en aktiv sats: Ex. Bespisningspersonalen lagade maten. s Då blir satsdelen som var agent ett subjekt istället.


Ladda ner ppt "SATSLÄRA Huvudsats och bisats Satsdelar. HUVUDSATS OCH BISATS En huvudsats kan stå för sig själv och bilda mening En bisats kan inte stå för sig själv."

Liknande presentationer


Google-annonser