Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världsnaturfonden WWF presenterar Living Planet Report 2006 Lars Kristoferson, Lennart Nyman och Carina Borgström Hansson 24 oktober 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världsnaturfonden WWF presenterar Living Planet Report 2006 Lars Kristoferson, Lennart Nyman och Carina Borgström Hansson 24 oktober 2006."— Presentationens avskrift:

1 Världsnaturfonden WWF presenterar Living Planet Report 2006 Lars Kristoferson, Lennart Nyman och Carina Borgström Hansson 24 oktober 2006

2 Living Planet Index, 1970-2003 Index (1970=1,0)

3 Mänsklighetens ekologiska fotavtryck, 1961-2003 Index (1970=1,0)

4 Tempererade och tropiska landområden Living Planet Index, 1970-2003 Index för landområden Tempererade Tropiska Index (1970=1,0)

5 Arktiska Havet/Atlanten, Indiska Oceanen och Södra Stilla Havet Living Planet Index, 1970-2003 Marint index Arktiska havet och Atlanten Indiska oceanen och Södra Stilla Havet Index (1970=1,0)

6 Indiska Oceanen/Sydvästra Stilla Havet och Stilla Havet Living Planet Index, 1970-2003 Marint index Stilla Havet Indiska Oceanen och Sydvästra Stilla Havet Index (1970=1,0)

7 Mangroveskogar 1990 - 2003 Sydamerika Afrika Asien

8 Tempererade och tropiska sötvattenekosystem Living Planet Index, 1970-2003 Sötvattenindex Tempererat Tropiskt Index (1970=1,0)

9 Fragmentering och flödesreglering av stora flodsystem i olika världsdelar Stor påverkan Måttlig påverkan Australien-Asien Sydamerika Nord- och Centralamerika Europa Afrika Asien

10 Vattenanvändning per person och land, 1998 - 2002 Inrikes Industri Jordbruk Nedbrytning, ingen uppgift Mer än 100% 40-100% 20-40% 5-20% Mindre än 5% Uttag-tillgång förhållande Tusentals m 3 per person och år

11 Vattenanvändning per person och land, 1998 - 2002 Tusentals m 3 per person och år

12 Vad består det ekologiska fotavtrycket av? Bebyggd yta Energiyta Betesmark Skogsyta Åkermark Produktiv havsyta

13 Mänsklighetens ekologiska fotavtryck ( bebyggd yta, energi, koldioxid, odlad mark, bete, skog mm) Bebygd yta Kärnkraft CO2 från fossila bränslen Fiskevatten Skog Betesmark Odlad mark Miljarder globala hektar 2003

14 Ekologiska fotavtryck per person och land, 2003 Förenade Arab Emiraten USA Finland Sverige Norge Danmark Bebygd yta Kärnkraft CO 2 från fossila bränslen Fiskevatten Skog Betesmark Odlad mark Globala hektar per person, 2003

15 Ekologiska fotavtryck per person och land, 2003 Kina Indien Globala hektar per person, 2003

16 Fotavtryck för invånare i länder med olika inkomstnivåer, 1961-2003 Höginkomstländer Medelinkomstländer Låginkomstländer Globala hektar per person, 2003

17 Scenario - ”långsam fotavtrycksminskning” Ekologiska fotavtryck Biokapacitet Ekologiska fotavtryck Biokapacitet Ackumulerad ekologisk skuld Ackumulerad biokapacitetsbuffert 1961-2003 2003-2100 Miljarder globala hektar 2003

18 Fotavtryck runt om i världen, 2003 Mer än 5,4 globala hektar per person 3,6-5,4 globala hektar per person 1,8-3,6 globala hektar per person 0,9-1,8 globala hektar per person Mindre än 0,9 globala hektar per person Otillräckliga data Totalt nationellt fotavtryck i proportion till det globala fotavtrycket. Nationella fotavtryck per person är markerade i färg

19 Nationell ekologisk ”skuld” respektive ”överskott” Fotavtryck mer än 50% strörre än biokapacitet Fotavtryck 0-50% strörre än biokapacitet Biokapacitet 0-50% större än fotavtryck Biokapacitet mer än 50% större än fotavtryck Otillräcklig data Nationellt ekologiskt fotavtryck i relation till nationell tillgänglig biokapacitet.

20 Fördelning baserad på nuvarande fotavtryck 22% 8% 7% 34% 6% 7% 16% Fördelning baserad på lokal biokapacitet 17% 26% 10% 24% 3% 11% 9% 5% 9% 13% 56% 6% 4% 7% Nordamerika Latinamerika och Karibien Afrika Asien-Stillahavsområdet Mellanöstern och Centralasien Europa (utom EU) Europa (EU) Fördelning baserad på befolkning Delat ansvar – enligt vilka principer?

21 Avgörande faktorer när trenden ska vändas Befolkningens storlek Konsumtionen per capita ”Fotavtrycksintensiteten” för varor och tjänster Jordytans biologiska produktionsförmåga

22 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Världsnaturfonden WWF presenterar Living Planet Report 2006 Lars Kristoferson, Lennart Nyman och Carina Borgström Hansson 24 oktober 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser