Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Greppa Näringen framåt, Vad är på gång? Skövde 2015-11-04 Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Greppa Näringen framåt, Vad är på gång? Skövde 2015-11-04 Stina Olofsson, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Greppa Näringen framåt, Vad är på gång? Skövde 2015-11-04 Stina Olofsson, Jordbruksverket

2 Fler jobb och utveckling av landsbygden Konkurrenskraft och lönsamhet i jordbruks-, trädgårds, skogs- och rennäring Miljö och klimat 62,2% 20,8% Av totalen är 9% bredband, 5% lokalt ledd utveckling Korta leveranskedjor och djurvälfärd Det svenska landsbygdsprogrammet Tekniskt stöd 8,4% 5% 3,6% Tekniskt stöd (TA) 36 miljarder kronor

3 Preliminärt efter Robert Paulsson Miljö och klimat Kompetensutveckling och rådgivning 1006 miljoner kr Växtskyddscentraler Greppa Näringen Skogen – 100 miljoner kr FAS och övrig miljörådgivning Investeringsstöd Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak, som gödsellagring och biogas, 360 miljoner kr Förnybar energi och minskad energiförbrukning, 209 miljoner Samarbete Innovation jordbruk (EIP) 440 miljoner kr Samarbete och pilotprojekt56 miljoner kr (start 2016)

4 Möjlighet att söka stöd Miljöersättningar Vallodling Minskat kväveläckage Skyddszoner Skötsel av våtmarker och dammar Miljöinvesteringar Våtmarker Förbättrad vattenkvalitet Tvåstegsdike Reglerbar dränering

5 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärder riktade till Jordbruksverket anpassad fosforgödsling inga höga engångsgivor nedbrukning av gödsel gödselspridning i växande gröda strukturkalkning kalkfilterdiken

6 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärder riktade till Jordbruksverket skyddszoner obrukade kantzoner anpassade skyddszoner våtmarker fosfordammar tvåstegsdiken

7 Fosforkampanj 2016-2017 Rapporter, skrifter och nyhetsbrev om åtgärder mot fosforförluster Minst två kurser eller temadagar om fosfor för rådgivare Demonstrationer och fältdagar som visar på åtgärder och goda exempel

8 Fosforkampanj 2016-2017 Marknadsföring för fler fosforrelaterade rådgivningar och åtgärder gjorda Några län kommer att fungera som pilot- län för prioritering av rådgivning kring övergödda vattenförekomster och erfarenheter ska redovisas Uppföljning/utvärdering

9 Anpassad kvävegödsling Rekommendationer för gödsling och kalkning Gödslingsplan och utlakningsberäkning i VERA Nollrutor i höstvete på försommaren CropSAT -satellitbilder och vegetationskartor

10 Områden som vi vill utveckla Ekonomi i miljöåtgärder Kartläggning av klimatpåverkan

11 Områden som vi vill utveckla Integrerat växtskydd, IPM Energieffektivisering

12 Markfrågor- uthållig produktion i förändrat klimat Översyn av dränering Minskad markpackning

13 Allt mer efterfrågan på utvärderingar

14 Mer av kurser och fältaktiviteter I nya Landsbruksprogrammet är cirka 20 procent av medlen till länsstyrelserna avsatta för kurser och fältvandringar

15 Målgrupp Greppa Näringen 2008 och 2013

16 Greppa Näringens organisation Styrgrupp Projektledare Region Syd Blekinge Skåne Halland Region Väst Värmland Västra Götaland Region Mitt Stockholm Uppsala Västmanland Örebro Södermanland Gävleborg Dalarna Region Öst Gotland Östergötland Kalmar Jönköping Kronoberg Region Norr Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Utveckling, Utbildning, Utvärdering Projektkontor Rådgivnings- experter Referensgrupper vid behov

17 Greppa Näringens mål region syd

18 Greppa Näringens målgrupp region öst

19 Greppa Näringen region väst

20 Greppa Näringen region Mitt

21 Greppa Näringen region Norr

22 Utförd enskild rådgivning 2014, länsvis 3828 besök

23 Resurser till Greppa Näringen Länsstyrelserna har tilldelats 123 miljoner för åren 2015-2018 för Greppa Näringen och ska få 60 miljoner till inför 2019, totalt 183 miljoner Ungefär som idag… 2014 använde Länsstyrelserna ca 33,4 miljoner för Greppa Näringen, med den nya fördelning är nu 33,2 miljoner per år

24 Tack för din medverkan… Och lycka till i Greppa- arbetet!


Ladda ner ppt "Greppa Näringen framåt, Vad är på gång? Skövde 2015-11-04 Stina Olofsson, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser