Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dels för ett effektivt förebyggande arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dels för ett effektivt förebyggande arbete"— Presentationens avskrift:

1 Olycksundersökningar är en viktig kunskapskälla för att lära från inträffade olyckor
Dels för ett effektivt förebyggande arbete Dels för att genomföra effektivare räddningsinsatser Och alldeles för viktig för att inte alla kommuner ska få tillräckligt med stöd för att genomföra olycksundersökningar och dra erfarenheter från dessa

2 Regionala samordnare för olycksundersökning
14 regionala utredningssamordnare Initiativtagare till möten, utbildningar och andra samordningsaktiviteter i regionen Stöd, mentor och expert för olycksutredare i regionen MSB:s kontaktperson i regionen Nätverksbyggare mot polis, Trafikverket m.fl. Gör utredningar för nationell nytta Erfarenhetsspridning lokalt, regionalt, nationellt Regionala samordnare har sin motsvarighet i kem- och mångfaldskoordinatorer

3 Detta kommer att innebära
Likartat stöd för LSO 3:10 till alla kommuner Regional samverkan/inriktning stimuleras Säkerställer att utredningar skickas in till MSB Möjlighet för MSB att fokusera på teman/områden Flexibel lösning för snabba förändringar Ökad tydlighet från MSB Ersättning/omvandling av brandutredarprogrammet Fråntar inte kommunen sitt eget ansvar enligt LSO 3:10

4 Jan Feb Mars April Maj Juni
Besked Infobrev Annons Avtalsidé Kommuni- kations- plan Intervjuer Brand 2011 Skriv avtal Förbereda utbildning+reg.sem Juli Aug Sept Okt Nov Dec Semester Start Utbildning Regionala seminarier Samordnarna igång Redovisa för GD Ny träff för RSO

5 Avtalen löper till 2012-07-31 Option på förlängning ett år i taget
Minst tre år Nulägesbeskrivning och regelbundna utvärderingar

6 Peter Wikström Christer Björkman Lars-Göran Nyhlén Joel Péclard
Norrbotten Christer Björkman Västerbotten Lars-Göran Nyhlén Jämtland, Västernorrland Joel Péclard Dalarna Anna Henningsson Värmland, Örebro Tomas Gustafsson Södermanland, Västmanland Anders From Stockholm, Gotland, Uppland Per Ringqvist Gävleborg + Älvkarleby Tove Nyth Del av Västra Götaland innehållande samtliga kommuner i f.d. Göteborgs och Bohus län, alla kommuner i f.d. Älvsborgs län som tillhör Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund eller Räddningstjänsten Storgöteborg samt Ale, Alingsås, Lilla Edet, Vårgårda och Kungsbacka. Dan-Ola Sandén Del av Västra Götaland innehållande samtliga kommuner i f.d. Skaraborgs län samt de kommuner i f.d. Älvsborgs län som tillhör Dalsland samt Herrljunga, Trollhättan och Vänersborg Gert Lönnqvist Jönköping, Östergötland Mattias Sjöström Kronoberg och Halland utom Kungsbacka Anders Sporrong Kalmar, Blekinge Anna Andersson Carlin Skåne

7 Från vänster: Gert Lönnqvist Värnamo, Tomas Gustafsson Eskilstuna, Dan-Ola Sandén Falköping-Tidaholm, Per Ringqvist Gästrike, Joel Péclard Dala Mitt, Anna Andersson Carlin Syd, Anders From Storstockholm, Tove Nyth Storgöteborg, Anders Sporrong Öland, Anna Henningsson Nerike, Lars-Göran Nyhlén Medelpad, Mattias Sjöström Halmstad, Christer Björkman Umeå, Peter Wikström Kalix


Ladda ner ppt "Dels för ett effektivt förebyggande arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser