Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privatisering av statligt ägda företag En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna (rapport till Näringsdepartementet av docent Henrik Jordahl, IFN)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privatisering av statligt ägda företag En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna (rapport till Näringsdepartementet av docent Henrik Jordahl, IFN)"— Presentationens avskrift:

1 Privatisering av statligt ägda företag En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna (rapport till Näringsdepartementet av docent Henrik Jordahl, IFN) Underlag till Magnus Henreksons föredragning, Almedalen den 29 juni 2009

2 Akademisk bakgrund (1930–1950) Oscar Lange & Abba Lerner: planekonomi överlägset som ekonomiskt system James Meade (nobelpris 1977): förstatliga järn- och stålverken samt den kemiska industrin Arthur Lewis (nobelpris 1979): förstatliga land, mineralfyndigheter, telekomtjänster, försäkringsbranschen, bilindustrin Maurice Allais (nobelpris 1988): förstatliga några företag i varje (!) bransch för att jämföra statligt och privat ägande

3 Värdeskapande i statliga företag som andel av BNP, före privatiseringar Källa: Bortolotti och Milella (2008, s 42).

4 Statliga företag och privatiseringar Privatiseringstrend sedan 1979 då Thatcher tillträdde som brittisk premiärminister –Från 11% till < 2% av BNP under 18 år med konservativ regering Sverige hakar på 10 år senare –SSAB börsnoteras 1989; staten säljer 19 % –Intäktstopp 2000 då bl a Telia säljs Svenska staten fortfarande en stor företagsägare –52 företag med 170.000 anställda –Nuvarande regering arbetar med att minska statligt ägande

5 Privatiseringsintäkter 1977−2007 som andel av BNP (2007) Källa: Privatization Barometer och egna beräkningar.

6 En global trend Källa: World Bank Privatization Database

7 Finanskrisen Privatiseringsprogram känsliga för börsutvecklingen –Företagsförsäljningar stoppas och fördröjs –Men betydligt större fall i globala privatiseringsintäkter 2001–03 Globala privatiseringsintäkter uppgick ändå till 110 mdr $ 2008, och översteg 100 mdr $ 4:e året i rad Men samtidigt förvärvade stater betydligt större tillgångar än så från privat sektor –Detta för första gången sedan 1981, då Mitterand förstatligade banker m m i Frankrike –Bankaktier och lån till ett värde omkring 1,5 biljoner $ förstatligades 2008, vilket är lika mycket pengar som världens totala privatiseringsintäkter sedan 1977!

8 Globala privatiseringsintäkter Källa: Privatization Barometer

9 En ny symbol (Government Motors)

10 Vad säger forskningen? Antal vetenskapliga arbeten

11 Statliga vs privata företag Lättare att styra mot endimensionellt mål: lönsamhet Extrem separation mellan ägande (medborgare) och kontroll (ledning) i statliga företag Mjuk budgetrestriktion Mjuka belöningssystem & ”spärrhjulseffekten” Samgåenden och uppköp Marknadsmakt – även andra lösningar än statligt ägande

12 Empiriska studier av privatiseringar Gynnsamma effekter på konkurrensutsatta marknader (jfr SBAB); mer osäkra effekter på monopolmarknader Lönsamheten ökar när ett företag privatiseras Andra möjligheter att agera rationellt (jfr Vattenfall) Produktionen effektiviseras när ett företag privatiseras Ingen tydlig effekt på sysselsättning och löner när ett företag privatiseras

13 Det stämmer säkert i allmänhet, men företag XYZ är ett specialfall … En del statliga företag är lönsamma och effektiva samtidigt som en del privata företag är olönsamma och ineffektiva Varför inte förstatliga just de företag som tjänar på detta? Kan staten verkligen plocka russinen ur kakan? Går det att stå pall mot särintressen? Närmaste åren kommer att visa detta, inte minst i USA.


Ladda ner ppt "Privatisering av statligt ägda företag En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna (rapport till Näringsdepartementet av docent Henrik Jordahl, IFN)"

Liknande presentationer


Google-annonser