Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort ekonomisk historia. Vad krävs för att en vara ska tillverkas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort ekonomisk historia. Vad krävs för att en vara ska tillverkas?"— Presentationens avskrift:

1 Kort ekonomisk historia

2 Vad krävs för att en vara ska tillverkas?

3 Priser: Marknaden sätter priserna. Det finns en marknad för allt, aktier, råvaror, fisk, guld, arbete osv…Säljarna har en viss mängd varor till en viss mängd kunder. Priset sätts på utbudet och efterfrågan. Stor efterfrågan, litet utbud – högt pris. Sätts på framtagningskostnader – alla led behöver tjäna pengar/ klara av sina kostnader. Led - Vi har dom som tar upp råvarorna, producent, grossister, detaljist… Tillkommer gör ev. marknadsföring Psykologiska effekter – märke – ”vara inne”. Märken kostar…

4 EU sätter upp tullar mot övriga världen för att skydda sina företag. Dock gör andra likadant. Avtal måste slutas kring exempelvis – vilken tull på varorna det ska vara på varorna. EU – personer, varor, tjänster och kapital ska fritt kunna placeras var man vill. Öka konkurrensen och förbättra för enskilda människor. Inneburit att Sverige fått stå tillbaka när det gäller visst monopol. Fritt ta in alkohol mellan länder…

5 Det ekonomiska kretsloppet Vilka är offentlig sektor? Hur påverkar politiska beslut företag & hushåll? Vad är import & export? Hur påverkar handeln med andra länder Sveriges ekonomi? Vilka är den privata sektorn på bilden? Kan du förklara de ekonomiska begreppen som ex. amortering, gör en egen ordlista. Vilken service och vilka bidrag kan hushåll och företag få av offentlig sektor? Vad skiljer offentlig sektor i Sverige med offentlig sektor i ex. USA?

6 Hushållen Disponibel inkomst – nettolön samt bidrag. Med denna ska man betala sina utgifter. Gör en budget – en sammanställning över inkomster och utgifter. Planera. Det finns fasta och rörliga kostnader för ett hushåll. Utgifterna varierar från månad till månad. Hur löser man det månad till månad? Hushållen är en del i det ekonomiska kretsloppet. Påverkar med konsumtion, väljer politiker som styr över den offentliga sektorn. Företag är beroende av hushållen. Det är vi som köper deras varor eller tjänster. Tillsammans kan dessa påverka företag genom att handla ”rätt”. Hushållen står för efterfrågan ju. Dock svårt då vi alla har olika ekonomiska förutsättningar. Offentlig sektor tjänar pengar på hushållen med skatt, dels den som dras på lönen men också när vi handlar saker och ting. Skattetrycket idag ligger på cirka 43%, alltså 43% av din lön försvinner till olika skatter. Bankerna är beroende av hushållen. Dom tjänar pengar på att vi lånar av dom. Råder det stor arbetslöshet tjänar banker mindre med pengar.

7 Företag För att producera en vara eller tjänst krävs hjälpmedel- kallas produktions- faktorer. Arbetskraft Råvaror Realkapital – maskiner Kunskap Kapital Investera – man satsar pengar för att det ska bli bättre lönsamhet. Man kan investera genom att utbilda sin personal, köpa nya varor/tjänser, maskiner osv. Ett företag har fasta och rörliga kostnader.

8 Olika former av ägande av ett företag Aktiebolag: kostnad 100 000:- Ett företag ger ut ett visst antal aktier. Förkortas AB i Sverige, OY i Finland, AS i Norge. 500 000:- om man vill vara med på börsen i Stockholm.. Kan endast förlora den insatta summan, ej personligt skyldig. Publika och privata aktiebolag… Stora företag listas på olika börser och privat personer kan köpa andelar i företagen. Kan ge ut fler aktier för att få kapital till investeringar. Aktiebolagen har varje år bolagsstämma, där man redovisar sitt resultat och ger eventuell utdelning på varje ägd aktie. Allt beroende på resultat. Finns A och B ibland till och med C och D aktier. Dessa är olika mycket värda. Stora ägare i ett företag äger A-aktier. Det kan innebära vid omröstningar att en A-aktie kan vara värd 10 B-aktier.

9

10 Alla människor kan köpa aktier. Man skaffar sig ett IPS konto på sin bank så är det bara att köra igång. Fonder Många svenska fondsparar idag. En fast summa sätts månadsvis in på ett konto och banken köper andelar åt dig. Fonder har en mindre risk än aktier. En fond sprider sina köp i olika företag medan en aktie gäller endast ett företag. Fonden heter olika och köper andelar i företag inom en viss bransch, geografiskt område, storlek på bolag osv…Fondenbransch Det finns olika slags fonder; aktiefond (75% aktier), Räntefonder, Blandfonder och obligationer…

11 Inflation: Kan finnas i varje land. Pengars värde gentemot varor och tjänster sjunker. Varor och tjänster blir helt enkelt dyrare… Inflationsspiral: Stor efterfrågan, gott om pengar (bidrag, skatter) - Priser stiger – folk får färre antal varor – kräver höjda löner – ökade kostnader för företag – företag måste ”hitta” nya pengar (uppsägningar, prishöjningar) osv… Åtgärder: Dämpa köphysterin, dämpa löneökningar eller minska bidragen… Höja räntan – banker höjer ränta – löna sig att spara pengar Risk för arbetslöshet – företag säljer inte sina produkter/tjänster. Större utgifter för staten för utbildning och arbetslöshet.


Ladda ner ppt "Kort ekonomisk historia. Vad krävs för att en vara ska tillverkas?"

Liknande presentationer


Google-annonser