Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Knappar i Excel På vissa datorer behöver du trycka på F5 för att starta bildspelet. Hoppa till Start Hoppa till Infoga Hoppa till Sidlayout Hoppa till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Knappar i Excel På vissa datorer behöver du trycka på F5 för att starta bildspelet. Hoppa till Start Hoppa till Infoga Hoppa till Sidlayout Hoppa till."— Presentationens avskrift:

1

2 Knappar i Excel På vissa datorer behöver du trycka på F5 för att starta bildspelet. Hoppa till Start Hoppa till Infoga Hoppa till Sidlayout Hoppa till Referenser Hoppa till Utskick Hoppa till Granska Hoppa till Visa Skriv ut? Klicka här

3 Start Ångra Gör om Fler knappar Vanligaste talformaten Klistra in Hämta format Inställningar tex För att placera på olika platser i cellen Alla talformat Sök och ersätt Formatera efter innehåll. Tex att allt under 1000 kr får en röd färg. Avancerade teckeninställningar Tex. sortera en lista från A-Ö Autosumma Via listpilen hittar du också, Medel, Max, Min, Antal Suddigum Vanligaste valutaformaten

4 Klicka på Ångra

5 Du vill lägga till egna knappar. Var då?

6 Du vill vinkla texten i cellerna du markerat med 45 grader. Var börjar du?

7 Du vill ändra valutaformatet till Euro. Var då?

8 Allt över tusen kronor i din markerade lista ska få en blå färg, var klickar du då?

9 Du har klickat under en rad med siffror, dessa vill du summera. Var klickar du?

10 Du har fyllt en cell med en bakgrundfärg, nu vill du ta bort denna. Var klickar du?

11 Du vill ersätta alla Svensson AB till Andersson AB i ditt kalkylark. Var börjar du?

12 Du vill sortera en lista med den som sålt bäst högst upp. Var?

13 Bra! Nu går vi vidare med Infoga

14 Infoga ClipArt Infoga SmartArt Infoga Pivottabell Gör en länk av text eller bild Infoga symbol Infoga textruta Rita ut figurer Infoga bild Få upp en lista över alla tillgängliga diagram Infoga WordArt

15 Var gör du en Pivottabell?

16 Du vill infoga en logga (som du sparat i din mapp). Var klickar du först?

17 För att rita en stjärna. Var börjar du med att klicka?

18 Du vill infoga ett organisationsschema. Var börjar du med att klicka?

19 Du vill titta igenom alla diagram som finns att välja på. Var då?

20 Om man klickar på ordet SvD ska man komma till Svenskans hemsida. Var klickar du då?

21 Du vill skriva en längre text och placera denna bredvid en bild, var klickar du då?

22 Du vet att det finns en symbol som ser ut precis som en liten telefon. Var letar du då?

23 Bra! Nu går vi vidare med Sidlayout

24 Sidlayout Förinställda färgkombinationer Ändra marginaler Liggande eller Stående papper Sidbrytning (om du ska skriva ut) Här samlas (nästan) alla utskriftsinställningar Om du markerar ett område som ska skrivas ut. Om du tex vill ha ett fotografi som bakgrund i ditt kalkylblad. Ta bort bocken om du vill dölja alla linjer i ditt kalkylark. Sätt dit en bock om du vill att alla stödlinjer ska synas på papper när du skriver ut

25 Var ändrar du från stående till liggande papper?

26

27 Du vill bara skriva ut det du markerat, inte allt annat. Var klickar du då?

28 Du vill ha företagets logga som stor bakgrund till kalkylen du gjort. Var?

29 Du vill att rutnätet i Excel även ska synas när du skrivit ut. Var?

30 Bra! Nu går vi vidare med Formler

31 Formler De funktioner som tidigare använts i den här datorn Få upp en dialogruta där du kan leta efter alla funktioner. Autosumma (samma knapp finns även under fliken start) Funktioner som räknar på datum. Tex. arbetstid under ett helt år osv. Bra om du vill ge namn till celler. Tex A1 kan heta moms. Eller e17 kan heta Resultat 2010. Gör man långa och komplicerade formler kan du han användning för dessa vid felsökning. I ett kalkylblad ser du oftast formlernas resultat. Om du istället vill se själva formeln. Klickar du här.

32 Du vill infoga en formel där du räknar ut summan. Var klickar du då?

33

34 Du vill räkna ut hur många arbetsdagar det är i året 2011. Var klickar du då?

35 Bra! Nu går vi vidare med Data

36 Hämtar in data från andra källor, tex. ett textdokument. Hjälper dig att rensa bort dubletter i listor. Mer avancerade sorteringsmöjligheter Delsumma används till att räkna på större mängder information automatiskt. Data Sorterar från A till Ö eller från 1 till 9. Sätter filter på en lista (filter är mycket bra till många saker – sortering filtrering m.m.

37 Du vill sortera en lista från låga siffror ner till höga siffror, var klickar du?

38 Du vill infoga ett textdokument med en massa namn i. Var klickar du först?

39 Du har en lång lista och vill snabbt summera olika delar i denna. Var då?

40 Hjälper dig hitta andra formuleringar. Lösenordsskydda bladet. Bra om du vil förklara ett cellinnehåll lite mer. Man kan se om någon gjort en kommentar med en liten röd flik i cellens högra hörn. Granska Stavningskontroll Klicka här om du vill visa alla kommentarer utan att behöva hålla musen över de cellerna.

41 Du vill lägga till lite information till ett resultat. Men du har inte så mycket plats att skriva på. Var?

42 Du har fått ett dokument med en hel del kommentarer. Nu vill du se alla på en gång. Var?

43 Du vill lösenordsskydda kalkylbladet. Var?

44 Visar hur det kommer se ut vid utskrift. Också bra om du vill lägga till sidhuvud/ sidfot. Om du har en lång lista men alltid vill ha rubrikerna framme. Används till att bestämma vilken information som hamnar var vid utskrift. Visa Normalläge Zoomar in och ut i dokumentet (kan du också göra nere i högra hörnet). Används för att spela in sådant du gör ofta. Tex skriver en viss adress. Används när du vill jämföra innehållet i två olika arbetsböcker.

45 Hela vägen hit... bra jobbat! Hoppa till Start Hoppa till Infoga Hoppa till Sidlayout Hoppa till Referenser Hoppa till Utskick Hoppa till Granska Hoppa till Visa Skriv ut? Klicka här


Ladda ner ppt "Knappar i Excel På vissa datorer behöver du trycka på F5 för att starta bildspelet. Hoppa till Start Hoppa till Infoga Hoppa till Sidlayout Hoppa till."

Liknande presentationer


Google-annonser