Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revolutionernas epok.  Från slutet av 1600-talet till omkring 1800  Förnuftsdyrkan  Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighet kritiseras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revolutionernas epok.  Från slutet av 1600-talet till omkring 1800  Förnuftsdyrkan  Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighet kritiseras."— Presentationens avskrift:

1 Revolutionernas epok

2

3  Från slutet av 1600-talet till omkring 1800  Förnuftsdyrkan  Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighet kritiseras  Praktiska uppfinningar och förändringar  Industrin växer fram Linné Voltaire Rousseau Montesquieu Linné Voltaire Rousseau Montesquieu

4  Industriella revolutionen  Amerikanska revolutionen  Franska revolutionen

5  Storbritannien, mitten av 1700-talet  Urbanisering (flytt från landet till staden)  Mänsklig arbetskraft ersätts av maskiner  Förbättrat jordbruk  Befolkningstillväxt  Storbritanniens politiska och ekonomiska makt ökade kraftigt

6  Den flygande skytteln Den första revolutionerande uppfinningen för vävarna kallades ”den flygande skytteln” och uppfanns år 1733 av John Kay. Den gjorde att vävningen gick snabbare, och med den kunde en enda person väva lika mycket som mellan 2-4 personer kunnat förut. Men när vävningen gick snabbare var man också tvungen att skaffa fram garn till vävstolarna snabbare, och fem år senare uppfanns den första mekaniska spinnapparaten.

7  Spinning Jenny Spinnmaskin, uppfanns av James Hargreaves 1764. Till en början kunde åtta trådar spinnas, men småningom utvecklades maskinen att kunna spinna 100 trådar samtidigt. Namnet Spinning Jenny kommer från ordet "spinster" som betyder ungmö eller fröken, eftersom det oftast var de unga flickorna som fick sitta och spinna trådar. Namnet Jenny kommer från uppfinnaren James Hargraves dotter.

8  Ångmaskinen Den första ångmaskinen konstruerades av den franska fysikern Denis Papin omkring 1690, men den första tillräckligt robusta för att pumpa vatten ur gruvor konstruerades av engelsmannen Thomas Newcomen 1712.

9  Ånglokomotivet Det mest kända ångloket, och det lok som gav ordentlig skjuts åt järnvägsbyggandet i Storbritannien, var far och son George och Robert Stephensons skapelse Rocket.

10 Varför ledde Storbritannien industrialiseringen?  Idérika och driftiga personer  Arbetskraft 12-15 h/dag (även barn- och kvinnoarbete)  Effektivare jordbruk och enclosure  Kapital  Råvaror och naturtillgångar (järn, koks, avel av kreatur)  Marknad för de färdigproducerade varorna  Fungerande infrastruktur  Inga krig

11  Engelsmännen (även fransmän, holländare och svenskar) koloniserade Nordamerika redan på 1600- talets början.  På 1700-talets mitt hade Amerika 2,5 miljoner engelska invånare och 13 delstater.  Amerikas förenta stater bildar allians med Frankrike 1778. Stars and stripes

12  Britterna och parlamentet i London införde 1765 en ny skatt för kolonierna.  Engelsmännen drar tillbaka skatten, men införde en ny skatt på te några år senare. ”No taxation without represantation”  ”The Boston Tea Party” 1773 - revolutionens startskott.

13  Självständighetsförklaringen 4 juli 1776 ”Alla människor är skapade lika…”  Gemensam konstitution 1789, fortfarande gällande grundlag i USA.  George Washington USA:s förste president (1789-1797)

14  1:a ståndet: prästerna  2:a ståndet: adelsmännen  3:e ståndet: affärsmännen, advokater, bönder, osv. Första och andra ståndet var 2% av befolkningen.

15  Det franska parlamentet samlas i Versailles 4 maj 1789, för första gången på 175 år.  Den franska statskassan var tom, trots framgångar inom kolonialhandeln gick pengarna åt i kriget mot britterna i USA och hovets lyxiga livsstil.  Missväxt ledde till höjda brödpriser (en arbetare tjänade 18 sous/dag, ca 2 kg bröd kostade 14,5 sous, hyra 3 sous).

16  Det första och andra ständerna betalade ingen skatt, hade rätt att jaga och fiska, ta bro- och marknadstullar och ägde byns kvarn och vinpress.  Med hjälp av upplysningens idéer och de välutbildade i 3:e ståndet angrep de det kungliga enväldet och adelns och kyrkans privilegier.

17  Ny nationalförsamling skapas, Eden i bollhuset.  14 juli (nationaldagen) 1789 stormas fängelset/fästningen Bastiljen mitt i Paris.  Många adelsmän flydde landet  Deklaration för mänskliga rättigheter, ”frihet, jämlikhet och broderskap”.

18 Franska revolutionen 1791 försöker kungaparet fly och få hjälp av österrikiska armén, men de upptäcks. 1792 avskaffas kungadömet och republik införs. 1793 avrättas kungaparet i giljotinen. Ny riksdag med allmän rösträtt för män. Advokaten Robespierre ledare i ”regeringen”. Skräckväldets tid. Folk som motsatte sig hamnade i giljotinen.

19  Hur påverkas människor av villkor och värderingar under olika tidsperioder?  Vad är upplysningen?  Varför blir det revolution?  Vad blir resultatet av revolutionen?


Ladda ner ppt "Revolutionernas epok.  Från slutet av 1600-talet till omkring 1800  Förnuftsdyrkan  Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighet kritiseras."

Liknande presentationer


Google-annonser