Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplysningen Revolutionernas epok.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplysningen Revolutionernas epok."— Presentationens avskrift:

1 Upplysningen Revolutionernas epok

2 triangelhandel

3 Upplysningen Från slutet av 1600-talet till omkring 1800
Förnuftsdyrkan Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighet kritiseras Praktiska uppfinningar och förändringar Industrin växer fram Linné Voltaire Rousseau Montesquieu

4 Revolutionernas epok Industriella revolutionen
Amerikanska revolutionen Franska revolutionen

5 Den Industriella revolutionen
Storbritannien, mitten av 1700-talet Urbanisering (flytt från landet till staden) Mänsklig arbetskraft ersätts av maskiner Förbättrat jordbruk Befolkningstillväxt Storbritanniens politiska och ekonomiska makt ökade kraftigt

6 Den Industriella revolutionen
Den flygande skytteln Den första revolutionerande uppfinningen för vävarna kallades ”den flygande skytteln” och uppfanns år 1733 av John Kay. Den gjorde att vävningen gick snabbare, och med den kunde en enda person väva lika mycket som mellan 2-4 personer kunnat förut. Men när vävningen gick snabbare var man också tvungen att skaffa fram garn till vävstolarna snabbare, och fem år senare uppfanns den första mekaniska spinnapparaten.

7 Den Industriella revolutionen
Spinning Jenny Spinnmaskin, uppfanns av James Hargreaves 1764. Till en början kunde åtta trådar spinnas, men småningom utvecklades maskinen att kunna spinna 100 trådar samtidigt. Namnet Spinning Jenny kommer från ordet "spinster" som betyder ungmö eller fröken, eftersom det oftast var de unga flickorna som fick sitta och spinna trådar. Namnet Jenny kommer från uppfinnaren James Hargraves dotter.

8 Den Industriella revolutionen
Ångmaskinen Den första ångmaskinen konstruerades av den franska fysikern Denis Papin omkring 1690, men den första tillräckligt robusta för att pumpa vatten ur gruvor konstruerades av engelsmannen Thomas Newcomen 1712.

9 Den Industriella revolutionen
Ånglokomotivet Det mest kända ångloket, och det lok som gav ordentlig skjuts åt järnvägsbyggandet i Storbritannien, var far och son George och Robert Stephensons skapelse Rocket.

10 Den Industriella revolutionen
Varför ledde Storbritannien industrialiseringen? Idérika och driftiga personer Arbetskraft h/dag (även barn- och kvinnoarbete) Effektivare jordbruk och enclosure Kapital Råvaror och naturtillgångar (järn, koks, avel av kreatur) Marknad för de färdigproducerade varorna Fungerande infrastruktur Inga krig

11 Amerikanska revolutionen
Engelsmännen (även fransmän, holländare och svenskar) koloniserade Nordamerika redan på 1600-talets början. På 1700-talets mitt hade Amerika 2,5 miljoner engelska invånare och 13 delstater. Amerikas förenta stater bildar allians med Frankrike 1778. Stars and stripes

12 Amerikanska revolutionen
Britterna och parlamentet i London införde 1765 en ny skatt för kolonierna. Engelsmännen drar tillbaka skatten, men införde en ny skatt på te några år senare. ”No taxation without represantation” ”The Boston Tea Party” revolutionens startskott.

13 Amerikanska revolutionen
Självständighetsförklaringen 4 juli 1776 ”Alla människor är skapade lika…” Gemensam konstitution 1789, fortfarande gällande grundlag i USA. George Washington USA:s förste president ( )

14 Franska revolutionen 1:a ståndet: prästerna 2:a ståndet: adelsmännen
3:e ståndet: affärsmännen, advokater, bönder, osv. Första och andra ståndet var 2% av befolkningen.

15 Franska revolutionen Det franska parlamentet samlas i Versailles 4 maj 1789, för första gången på 175 år. Den franska statskassan var tom, trots framgångar inom kolonialhandeln gick pengarna åt i kriget mot britterna i USA och hovets lyxiga livsstil. Missväxt ledde till höjda brödpriser (en arbetare tjänade 18 sous/dag, ca 2 kg bröd kostade 14,5 sous, hyra 3 sous).

16 Franska revolutionen Det första och andra ständerna betalade ingen skatt, hade rätt att jaga och fiska, ta bro- och marknadstullar och ägde byns kvarn och vinpress. Med hjälp av upplysningens idéer och de välutbildade i 3:e ståndet angrep de det kungliga enväldet och adelns och kyrkans privilegier.

17 Franska revolutionen Ny nationalförsamling skapas, Eden i bollhuset.
14 juli (nationaldagen) 1789 stormas fängelset/fästningen Bastiljen mitt i Paris. Många adelsmän flydde landet Deklaration för mänskliga rättigheter, ”frihet, jämlikhet och broderskap”.

18 Franska revolutionen 1791 försöker kungaparet fly och få hjälp av österrikiska armén, men de upptäcks. 1792 avskaffas kungadömet och republik införs. 1793 avrättas kungaparet i giljotinen. Ny riksdag med allmän rösträtt för män. Advokaten Robespierre ledare i ”regeringen”. Skräckväldets tid. Folk som motsatte sig hamnade i giljotinen.

19 Den stora frågan ?! Hur påverkas människor av villkor och värderingar under olika tidsperioder? Vad är upplysningen? Varför blir det revolution? Vad blir resultatet av revolutionen?


Ladda ner ppt "Upplysningen Revolutionernas epok."

Liknande presentationer


Google-annonser