Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. Oktober 2015 Tabellerna. Ekonomirapporten. Oktober 20151.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. Oktober 2015 Tabellerna. Ekonomirapporten. Oktober 20151."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. Oktober 2015 Tabellerna. Ekonomirapporten. Oktober 20151

2 1 Internationell BNP-tillväxt 2Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

3 2 Svenska räntor och kronkurser, årsgenomsnitt 3Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent, årsmedeltal

4 3 Internationell tillväxt och svensk export 4Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring

5 4 Fasta bruttoinvesteringar 5Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring i fasta priser

6 5 Hushållens reala disponibla inkomster 6Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring

7 6 Arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet för flykting - invandrare efter vistelsetid 7Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av befolkningen respektive arbetskraften

8 7 Arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet efter födelseplats 2014 8Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av befolkningen respektive arbetskraften

9 8 Effekter på sysselsättning och skatteunderlag 9Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell nivåeffekt

10 9 Försörjningsbalans 10Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring i fasta priser

11 10 Nominell, underliggande, och real skatteunderlagstillväxt samt prisutveckling i kommuner och landsting 11Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent

12 11 Den offentliga sektorns finanser 12Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av BNP

13 12 Näringslivets priser och löner 13Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring respektive procent

14 13 Nyckeltal arbetsmarknad 14Ekonomirapporten. Oktober 2015 Tusental respektive procent

15 14 Totala kostnader för egentlig verksamhet 2014 15Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor samt andel och utveckling i procent

16 15 Beräknade demografiska behov med 2014 och 2015 års befolkningsprognoser 16Ekonomirapporten. Oktober 2015 Årlig procentuell utveckling samt förändringen under perioden

17 16 Nyckeltal för kommunernas ekonomi 17Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring om inget annat anges

18 17 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt kalkylerat tillskott 18Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor

19 18 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring 19Ekonomirapporten. Oktober 2015 Bidrag i procentenheter, fasta priser

20 19 Kostnader för hälso- och sjukvård, per verksamhet 20Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljoner kronor, andelar och procentuell förändring

21 20 Nyckeltal för landstingens ekonomi 21Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring om inget annat anges

22 22 Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring 22Ekonomirapporten. Oktober 2015 Bidrag i procentenheter, fasta priser

23 23 Skatteintäkter och generella statsbidrag, nivå samt tillskott 23Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. Oktober 2015 Tabellerna. Ekonomirapporten. Oktober 20151."

Liknande presentationer


Google-annonser