Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet Vad gör du hösten 2016? Elisabeth Palmcrantz

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet Vad gör du hösten 2016? Elisabeth Palmcrantz"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2015-2016 Vad gör du hösten 2016? Elisabeth Palmcrantz
Studie- och yrkesvägledare Tel , Hej Jag heter M.L och jag är ny studie-och yrkesvägledare på Roslagskolan. Jag har arbetat som SYV sedan 1997 både på gymnasium, grundskolan och med det kommunala uppföljningsansvaret Ung På Väg. Jag arbetar idag 75% och finns på skolan 4 dagar i veckan. Jag är också en del av elevhälsan. Ikväll ska jag försöka ger er en bild av hur gymnasieskolan är uppbyggd och om hur antagnings processen kommer se ut under läsåret Lite om mig själv. Jag har tre pojkar varav två av dem har jag baxat igenom skolstystemet och nu finns det en kvar. Han går i nian. När vår äldste som skulle välja vad det ingen lek. Han tyckte att det var helt idiotiskt att man skulle behöva välja i nian. När man faktiskt inte hade en aning om vad man ville. Så det var många hektiska diskussioner och vi föräldrar fick stöta upp en hel del. Och till slut valde han och gick i tre år och kom med lite hjälp ut med en examen. Med Pojke nummer två blev det lite lättare, han så Aly mac bell på tv när han gick i sexan och bestämde sig för att han skulle bli advokat.

2 Kunskap om Alternativen
Vad är du bra på? Vilka program och inriktningar finns? Vad tycker du är roligt i skolan och på fritiden? Hur är gymnasiet uppbyggt? Kunskap om Alternativen Kunskap OM MIG SJÄLV Vad läser man? Vad är din talang? Drömyrke? Besöka skolan Öppet hus/prova på Vad skulle du vilja utveckla och bli bra på? Vilka möjligheter finns? Vad är min uppgift! Att sätta igång en valprocess, där ni har ett tufft jobb framför. Det finns mycket att välja på. ..och många skolor som kommer slåss om att få er som elev. Vad behöver man tänka på ? Jo, vad vill jag ha min gymnasieutbildning till? Vad ska det syfta till? Så småningom ska det handla om vad jag vill jobba med, och det vet man kanske inte idag och då kanske man behöver tänka i vilka möjligheter vill jag ha efter gymnasiet? Sjukdom/astma/allergier Fatta beslut

3 Gymnasiet Treårigt. 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program
Introduktionsprogram • Yrkesprogrammen ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Möjlighet ska dock finnas att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. • De högskoleförberedande programmen ska vara grund för fortsatt utbildning på högskolan. Det finns 18 nationella program att välja på – 12 yrkesprogram. Yrkesprogrammen ska vara en grund för fortsatt yrkesutbildning, de och 6 högskoleförberedande ska var som grund för en fortsatt högskoleutbilding. Dessutom finns det 5 introduktionsprogram som är till för de elever som inte uppfyller behörighetskraven. Gymnasiet

4 Gymnasieskolans 18 program
Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete Handels- och administrationsprogrammet Administrativ service, Handel och service Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri Hantverksprogrammet Finsnickeri, Florist, Frisör, Textil design, Övriga hantverk Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori, Kök och servering, Färskvaror, delikatess och catering Ekonomiprogrammet Ekonomi, Juridik Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens, Turism och resor Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskap El- och energiprogrammet Automation, Dator- och kommunikationsteknik Elteknik, Energiteknik Humanistiska programmet Kultur, Språk Teknikprogrammet Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Teknikvetenskap, Samhällsbyggande och miljö Estetiska programmet Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik, Teater Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik VVS- och fastighetsprogrammet Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS Fordons- och transportprogrammet Godshantering, Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil, Transport Naturbruksprogrammet Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar

5 Spetsutbildningar (samarbete med högskola/universitet)
Särskilda varianter (lokalt utformad inriktning) Riksrekryterande utbildningar (söks på lika villkor från hela landet) Riksrekryterande idrottsutbildningar RIG (dubbla ansökningar) Nationellt godkända idrottsutbildningar NIU (dubbla ansökningar) International Baccalaureate − IB Skolorna kan ha särskilda behörighetskrav eller prov Skolverket beslutar om godkännande

6 Yrkesprogram 12 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fatstighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogram ger grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning Yrkesprogram

7 Yrkesprogram Vad krävs?
Slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande med betyg E i: svenska/svenska som andra språk engelska matematik Samt ytterligare 5 valfria ämnen = 8 godkända ämnen totalt Yrkesprogram

8 Högskoleförberedande program
Ska förbereda för högskolestudier. Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Högskoleförberedande program

9 Högskoleförberedande program
Vad krävs? Slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande med betyg E i: svenska/svenska som andra språk engelska matematik Samt ytterligare 9 valfria ämnen = 12 godkända ämnen totalt Vissa program har särskilda krav på behörighet och de estetiska programmen har dessutom antagningsprov. Högskoleförberedande program

10 Högskoleförberedande program
Ytterligare krav Om du vill söka till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller till Samhällvetenskapsprogrammet måste fyra av de nio godkända ämnena vara: Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Högskoleförberedande program

11 Högskoleförberedande program
Ytterligare krav Om du vill söka till Naturvetenskapsprogrammet eller till Teknikprogrammet måste tre av de nio godkända ämnena vara: Biologi Fysik Kemi Högskoleförberedande program

12 Introduktionsprogram
Preparandutbildning Syftar till att eleven inom ett år ska vara behörig till ett nationellt program. Programinriktat individuellt val Syftar till att eleven ska kunna gå över till ett yrkesprogram. Eleven måste vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik eller engelska + 4 ämnen, eller i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska + 3 ämnen Yrkesintroduktion För en fortsättning på yrkesprogram eller ute i arbetslivet. Finns för elever som inte har de godkända betygen som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Individuellt alternativ För att förbereda för nationellt program, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknad. Preparandutbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden Individuella alternativet; här försöker man hitta nya lösningar och utbildningen utformas för enskild elev för att förbereda för yrkesintroduktion, utbildning eller arbetsmarknad. Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en i utbildning i svenska för att de ska komma vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning Språkintroduktion Förbereder nyanlända invandrarungdomar för nationellt program.

13 URVAL Betyg Betygsvärde
A 20 B 17,5 C 15 D 12,5 E F 0 När antalet platser är färre än antalet sökande görs ett urval som bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg Om man söker till ett estetiskt eller till ett engelskpråkigt program kan det också förekomma intagningsprov, Var görs provet? Prov till de här utbildningarna utförs oftast på den gymnasieskola som du sökt till, vissa skolor samordnar sina prov och du får då information om på vilken gymnasieskola som provet anordnas. Vem bedömer provet? Provet bedöms och poängsätts av gymnasieskolan. Hur bedöms provet? Uträkningen av provpoäng skiljer sig åt mellan olika skolor. Fråga på den skola du sökt till vad som gäller där. Man söker i första antagningen på betygen man får under Hösterminen. Det är dock slutbetygen från nian som räknas. URVAL

14 Vad avgör om jag kommer in?
Ett riksidrottsgymnasium (RIG) ska ge ungdomar möjlighet att kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå. Syftet är erbjuda goda förutsättningar att som seniorer nå internationell elit. Stödet består av en individanpassad och flexibel miljö som präglas av glädje, utveckling och resultat. Träning som leds av komptenta tränare och lärare. Riksidrottsgymnasierna kvalitetssäkras av Riksidrottsförbundet. Eleverna går ett vanligt gymnasieprogram men har idrott på schemat inom ramen för ämnet specialidrott som programfördjupning, individuellt val och eventuellt som utökat program. När antalet platser på en utbildning på en skola är färre en antalet sökanden styrs urvalet av de sökandes meritvärden.

15 Urval till gymnasieskolan
När antalet platser är färre än antalet sökande görs ett urval, som bestäms efter ett meritvärde. Meritvärde är summan av betygen för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. = 320 poäng Har du dessutom läst ett modernt språk får du lägga till detta i ditt meritvärde som ett 17:e betyg. Maximalt meritvärde är alltså 340 poäng för dig som läst och fått betyg i ett modernt språk som språkval. Obs har du ett betyg i Moderna språk får du lägga det till meritvärdet som ett 17:e betyg.

16 Att söka till annan ort och bli mottagen
1:a handsmottagen blir du 2:a handsmottagen blir du på kommunala gymnasieskolor utanför Stockholms län/Uppsala kommun (vissa) På nationella program i Stockholms län och vissa nationella program i Uppsala kommun om du söker ett program på en fristående skola om du söker Riksrekryterande utbildningar om programmet eller den nationella inriktningen du söker finns i Stockholms län/Uppsala kommun (vissa) Kommunala gymnasieskolor och nationella program Har din kommun skrivit ett samverkansavtal om nationella program med en eller flera kommuner så söker du och blir förstahandsmottagen på samma villkor som övriga sökande inom samverkansområdet till de utbildningar som ingår i samverkansavtalet. Samverkansavtal – förstahandsmottagen Stockholms län och Håbo kommun gäller ett gemensamt samverkansavtal för samtliga nationella program. Sökande utanför samverkansområdet Stockholms län – andrahandsmottagen Du kan också söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en annan kommun utanför Stockholms län och samverkansområdet. Men tänk på att skolorna i första hand tar emot elever som är folkbokförda i kommunen eller sitt samverkansområde. Platserna som finns kvar när dessa elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande, så kallat frisök. Som andrahandsmottagen blir du alltså antagen först i mån av plats efter att alla inom utbildningens kommun/samverkansområde har erbjudits plats. Introduktionsprogram Det är olika villkor som gäller för olika typer av introduktionsprogram. Du blir alltid förstahandsmottagen till introduktionsprogram i din egna kommun. Till programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion kan det finnas samverkansavtal mellan två eller flera kommuner. Ta reda på vilka regler som gäller i din kommun. De inte säkert att din hemkommun kan erbjuda alla utbildningar. Du har rätt till att söka nationell utbildning på annan ort in den inte finns i din hemort. 16

17 Hur fungerar det på gymnasiet?

18 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
YRKESPROGRAM 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Karaktärsämnen 1600 p (programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM, 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen p Karaktärsämnen p (programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Om vi tittar på programmens struktur kan man se att de skiljer ganska mycket emellan de yrkesförberedande och högskoleförberedande programmen.

19 Ämnen och kurser De flesta ämnen som eleverna studerar innehåller ett antal kurser, som ofta bygger på varandra (1, 2, 3 osv.) Exempel Alla läser kurs 1 i matematik. Val av program och inriktning avgör sedan om du läser fler kurser. Varje kurs har ett antal GYMNASIEPOÄNG Antalet poäng har satts med utgångspunkt ifrån den omfattning kursen har. Antalet poäng är knutet till kursens kunskapsmål. Oavsett om man klarar kursen med ett större eller mindre antal timmars undervisning, får man samma antal gymnasiepoäng. Alla nationella program omfattar 2500 gymnasiepoäng.

20 *Yrkesutgångar/Program-
Programstruktur för Barn- och fritidsprogrammet, BF Gymnasie- gemensamma ämnen Program- gemensamma karaktärsämnen *Yrkesutgångar/Program- fördjupningar Individuellt val Inriktningar 600p 900p Pedagogiskt arbete p Barnskötare p 200p Engelska Hälsopedagogik Barns lärande och växande 100 Pedagogiskt arbete Specialpedagogik Kost och hälsa Pedagogiska teorier och praktiker Skapande verksamhet Till exempel: Kurs i idrott och hälsa Kurs i estetiskt ämne Svenska 3, 100p Engelska 6, 100p Historia 1a Naturkunskap 1a Idrott och hälsa Kommunikation Eller Matematik 1a Lärande och utveckling100 Naturkunskap 1a Människors miljöer Socialt arbete p Arbete inom funktionshinder p Religionskunskap Pedagogiskt ledarskap 100 Socialt arbete Sociologi Samhällskunskap 1a1 50 Samhällskunskap 1a2 50 Specialpedagogik Specialpedagogik Grundläggande vård och omsorg Skapande verksamhet Svenska 1/Svenska som andra språk Svenska 2/Svenska som andra språk Av skolan valda Eller Aktivitetsledarskap Väktare p Gymnasiearbete Etnicitet och kulturmöten Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem Bevakning och säkerhet d00l

21 Yrkesprogram Krav för Yrkesexamen Minst E i 2250 poäng av 2500 poäng
Bland de godkända ämnena måste svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik ingå Även 400 poäng av de programgemensamma ämnena måste vara godkända Gymnasiearbete Yrkesprogram

22 Högskoleförberedande program
Krav för högskoleförberedande examen Minst E i 2250 poäng av 2500 poäng Bland de godkända ämnena måste svenska/svenska som andra språk 3 kurser, engelska 2 kurser och matematik 1 kurs ingå Gymnasiearbete Högskoleförberedande program

23 Vad händer nu? Nu börjar arbetet ta reda på fakta, besök öppna hus.

24 Antagningen till gymnasieskolan
Tidsplan för Antagningen till gymnasieskolan 20 januari Vecka 4- brev med lösenord skickas hem. 20 januari Hemsidan öppnas för ansökan 15 februari Sista ansökningsdagen (hemsidan stängs 24:00) Kvittensen lämnas din SYV för handläggning senast den 19 februari. 14 och 21 april Hemsidan öppnas för visning 14 april av preliminärt antagningsresultat Hemsidan öppnas för omval 21 april 16 maj Sista ansökningsdagen (hemsidan stängs 24:00) Kvittensen lämnas din SYV för handläggning senast den 20 maj. 29 juni Se ditt slutliga antagningsbeskedet när du loggar in med dina användaruppgifter på Ni kommer söka till gymnasiet via nätet, gyantagning.se klicka mig dit och visa sidan. Gå igenom övre listen klicka vidare Att söka    Gymnasieprogrammen    Antagning    Slutlig antagning 2011     En av de sakerna man kan göra där att titta på förra årets intagningspoäng. Visa var man hittar statistik, ta upp norrtälje förklara. I mitten av juli Missa inte att svara på antagningsbeskedet. Under juli/augusti görs två-tre stycken reservantagningar.

25

26 Tack för att ni har lyssnat!
Elisabeth Palmcrantz Studie- och yrkesvägledare Tel

27 Tack för att ni har lyssnat
Elisabeth Palmcrantz Studie- och yrkesvägledare Tel , Nu börjar jobbet! Ta reda på så mycket som möjligt för att kunna göra ett bra val.


Ladda ner ppt "Gymnasievalet Vad gör du hösten 2016? Elisabeth Palmcrantz"

Liknande presentationer


Google-annonser