Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen ORSAKER: Varför just England? Varför just då? Levande historia 8: s. 223-229, 232-233.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen ORSAKER: Varför just England? Varför just då? Levande historia 8: s. 223-229, 232-233."— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen ORSAKER: Varför just England? Varför just då? Levande historia 8: s. 223-229, 232-233.

2 Industriella revolutionen 1. Jordbrukets omvandling 2. Tillgång till arbetskraft 3. Hemindustrin 4. Uppfinningar 5. Naturresurser 6. Transport 7. Kolonialism 8. Lagliga, ekonomiska och politiska förutsättningar

3 1. Jordbrukets omvandling Att producera mer mat var en förutsättning för befolkningsväxten. Ny uppdelning av åkermark. Förbättring av redskapen och olika uppfinningar. Nya odlingsmetoder och nya växtslag som gav bättre skördar.  Mer effektiv odling.  Billigare mat, mindre svält och befolkningsväxt.  Samtidigt fler jordlösa.  Färre arbete på landet.  Urbanisering.

4 Jethro Tull: Drillplog (Seed drill) Tulls drillplog var en arbetsbesparande maskin, viktig till jordbrukets omvandling.

5 2. Tillgång till arbetskraft 1700-talet: Befolkningen ökade stadigt. 1800-talet: Befolkningen fördubblade var 50:e år.  Mer arbetskraft blev tillgänglig för industrier.  Även marknaden växte.

6 3. Hemindustrin Hemindustrin inom textiltillverkning. Till en början skedde tillverkning i hemmen. Arbetarna samlades sedan i speciella byggnader.

7 4. Uppfinningar Know-how – Uppfinningar och idéer behövdes för att utveckla industrier. Första uppfinningar inom textilindustrin. Flygande skytteln (snabbare att väva). Spinning Jenny (snabbare att spinna trådar). Spinnmaskin (drevs av vattenhjul).

8 James Watt: Ångmaskinen Ångmaskinen kunde driva ångfartyg, lokomotiv och maskiner och var därför mycket viktig för industriella revolutionen.

9 5. Naturresurser Det fanns gott om stenkol och järn i Storbritannien. Järn var råvaran till maskinerna. Kol användes som bränsle till ångmaskiner och för att värma upp bostäder. Naturliga vattenleder var också viktiga.

10 6. Transport Storbritannien hade an stor flotta. Många kanaler var byggda längs floderna. Vägarna förbättrades. Järnvägar. Tågen var snabbare och kunde transportera tyngre laster.

11 George Stephenson: Rocket Stephensons första lokomotiv färdades 18 kilometer i timmen.

12 7. Kolonialism Kolonialism hjälpte utvecklingen av världshandeln och marknaden för tillverkade produkterna växte. När det brittiske imperiet växte, fick industrierna tillgång till billiga råvaror och arbetskraft.

13 8. Lagliga förutsättningar Storbritannien hade inga tullar. Patentlagstiftning bidrog till flera uppfinningar.

14 8. Ekonomiska förutsättningar Effektiv central bank (Bank of England 1694). Utvecklad kreditmarknad. Lättare att ta ut lån. Mycket kapital var tillgänglig till investerare.

15 8. Politiska förutsättningar Konstitutionell monarki. Relativ stabilitet jämfört med många andra länder. Ekonomin kunde utvecklas i lugn och ro.


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen ORSAKER: Varför just England? Varför just då? Levande historia 8: s. 223-229, 232-233."

Liknande presentationer


Google-annonser