Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen
ORSAKER: Varför just England? Varför just då? Levande historia 8: s ,

2 1. Jordbrukets omvandling 2. Tillgång till arbetskraft 3. Hemindustrin
Industriella revolutionen 1. Jordbrukets omvandling 2. Tillgång till arbetskraft 3. Hemindustrin 4. Uppfinningar 5. Naturresurser 6. Transport 7. Kolonialism 8. Lagliga, ekonomiska och politiska förutsättningar

3 1. Jordbrukets omvandling
Att producera mer mat var en förutsättning för befolkningsväxten. Ny uppdelning av åkermark. Förbättring av redskapen och olika uppfinningar. Nya odlingsmetoder och nya växtslag som gav bättre skördar. Mer effektiv odling. Billigare mat, mindre svält och befolkningsväxt. Samtidigt fler jordlösa. Färre arbete på landet. Urbanisering.

4 Jethro Tull: Drillplog (Seed drill)
Tulls drillplog var en arbetsbesparande maskin, viktig till jordbrukets omvandling.

5 2. Tillgång till arbetskraft
1700-talet: Befolkningen ökade stadigt. 1800-talet: Befolkningen fördubblade var 50:e år. Mer arbetskraft blev tillgänglig för industrier. Även marknaden växte.

6 3. Hemindustrin Hemindustrin inom textiltillverkning .
Till en början skedde tillverkning i hemmen. Arbetarna samlades sedan i speciella byggnader.

7 4. Uppfinningar Know-how – Uppfinningar och idéer behövdes för att utveckla industrier. Första uppfinningar inom textilindustrin. Flygande skytteln (snabbare att väva). Spinning Jenny (snabbare att spinna trådar). Spinnmaskin (drevs av vattenhjul).

8 James Watt: Ångmaskinen
Ångmaskinen kunde driva ångfartyg, lokomotiv och maskiner och var därför mycket viktig för industriella revolutionen.

9 5. Naturresurser Det fanns gott om stenkol och järn i Storbritannien.
Järn var råvaran till maskinerna. Kol användes som bränsle till ångmaskiner och för att värma upp bostäder. Naturliga vattenleder var också viktiga.

10 6. Transport Storbritannien hade an stor flotta.
Många kanaler var byggda längs floderna. Vägarna förbättrades. Järnvägar. Tågen var snabbare och kunde transportera tyngre laster.

11 George Stephenson: Rocket
Stephensons första lokomotiv färdades 18 kilometer i timmen.

12 7. Kolonialism Kolonialism hjälpte utvecklingen av världshandeln och marknaden för tillverkade produkterna växte. När det brittiske imperiet växte, fick industrierna tillgång till billiga råvaror och arbetskraft.

13 8. Lagliga förutsättningar
Storbritannien hade inga tullar. Patentlagstiftning bidrog till flera uppfinningar.

14 8. Ekonomiska förutsättningar
Effektiv central bank (Bank of England 1694). Utvecklad kreditmarknad. Lättare att ta ut lån. Mycket kapital var tillgänglig till investerare.

15 8. Politiska förutsättningar
Konstitutionell monarki. Relativ stabilitet jämfört med många andra länder. Ekonomin kunde utvecklas i lugn och ro.


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser